Volg ons op YouTube

Aan mijn Moslim vrienden

Toen ik (Wilco Vos) de eerste keer in Afrika was begroette een jonge moslim vriend mij met de woorden;
We are brothers with different mothers’.

Wat een zegen om zo naar elkaar te kijken, ongeacht onze achtergrond, cultuur of religie.
Allemaal mensen, die als ze terug kijken, zijn voortgekomen uit de eerste mensen, Adam en Eva.

Wat is het goed om elkaar te respecteren, ook als onze geloofsovertuigingen niet hetzelfde zijn.
In de achterliggende jaren heb ik het het voorecht gehad om met heel wat moslims in gesprek te zijn geweest.

Ik geloof met heel mijn hart in de God van de Bijbel en vindt het een zegen om op een vriendschappelijke manier
de boodschap van God te delen met jou mijn moslimvriend.

Ik besef dat we in een wereld vol vooroordelen leven,
aan ons de keuze om de vooroordelen te negeren en te zoeken naar de Waarheid.

Bij deze wil ik met jou een boekje delen dat geschreven is door een man, die op een vriendelijke manier,
de vragen die er vaak leven, weet te beantwoorden, vanuit zijn ervaringen met de Bijbel en de moslim cultuur waarin hij opgroeide.

Het boekje behandelt o.a. de Bijbel, de kruisiging en de drie-eenheid.

Download PDF

To my Muslim Friends

When I (Wilco Vos) was in Africa for the first time, a young Muslim friend greeted me with the words;
‘We are brothers with different mothers’.

What a blessing to look at each other in this way, regardless of our background, culture or religion. All people, who when they look back, have emerged from the first humans, Adam and Eve.

How good it is to respect each other, even if our beliefs are not the same. In the past years I have had the privilege of talking to a lot of Muslims.

I believe in the God of the Bible with all my heart and find it a blessing to be in a friendly way share the message of God with you my muslim friend. I realize we live in a world full of prejudice, it is our choice to ignore the prejudices and seek the Truth.

I would like to share with you a little book written by a man who, in a kind manner, knows how to answer the questions that often arise, based on his experiences with the Bible and the Muslim culture in which he grew up.

The book covers the Bible, the crucifixion and the trinity.

Download PDF

إلى أصدقائي المسلمين

عندما كنت (ويلكو فوس) في إفريقيا لأول مرة ، استقبلني صديق مسلم شاب بالكلمات ؛
“نحن إخوة لأمهات مختلفات”.

يا لها من نعمة أن ننظر إلى بعضنا البعض بهذه الطريقة ، بغض النظر عن خلفيتنا أو ثقافتنا أو ديننا. كل الناس ، الذين عندما ينظرون إلى الوراء ، قد ظهروا من البشر الأولين ، آدم وحواء.

كم هو جيد احترام بعضنا البعض ، حتى لو لم تكن معتقداتنا هي نفسها. في السنوات الماضية كان لي شرف التحدث إلى الكثير من المسلمين.

أنا أؤمن بإله الكتاب المقدس من كل قلبي وأجد نعمة أن أكون وديًا وأن أشارك رسالة الله معك يا صديقي المسلم. أدرك أننا نعيش في عالم مليء بالتحيز ، فإن اختيارنا هو تجاهل الأحكام المسبقة والبحث عن الحقيقة.

أود أن أشارككم كتابًا صغيرًا كتبه رجل يعرف بطريقة لطيفة كيف يجيب على الأسئلة التي تطرأ غالبًا ، بناءً على تجاربه مع الكتاب المقدس والثقافة الإسلامية التي نشأ فيها.

يغطي الكتاب الكتاب المقدس والصلب والثالوث.

Download PDF

رابط للكتاب المقدس بلغتك