Volg ons op YouTube

Wilco Vos

Evangelist

 

Als auteur van de website “Bijbelse overdenkingen” wil ik mij voorstellen: Ik ben geboren in het jaar 1980 en opgegroeid in de plaats Veenendaal, waar ik tot 31 december 2019 woonde met mijn vrouw Martine en zoon Jonathan. Opgegroeid in een liefdevol gezin, kerkelijk verbonden aan de gereformeerde gezindte was ik al jong op zoek naar het ware geluk.

Als jong kind besefte ik dat ik de God van Abraham, Izaäk en Jacob nodig had, Hem wilde ik kennen. Ik was jaloers op mannen als Elia en Eliza en toch wist ik niet wat het was om in een relatie met de God van hemel en aarde te leven.

Door teleurstellingen in mijn vroege levensjaren ben ik op zoek gegaan naar vervulling, helaas zocht ik dat op de verkeerde plaats totdat het dwaalspoor mij bracht aan het einde van eigen kracht. Toen ik op twintig jarige leeftijd te horen kreeg dat ik hoogstwaarschijnlijk nog een jaar te leven had, was het alsof alles even stil stond.

Wat had ik met mijn leven gedaan?

Hoe goed was God voor mij geweest en waarom zocht ik vrede daar waar ik het niet vinden zou? In de periode die volgde heb ik opnieuw de Bijbel gepakt en ben deze gaan lezen in het besef dat het het dierbaarste was dat ik bezat. Mijn hart werd vervuld met verdriet over het leven dat ik geleefd had en vulde zich met een liefde tot God die ik niet kan omschrijven. Wat een bijzondere periode is dat geweest, mijn leven kreeg een wending die ik iedereen toewens. Vrijmoedig wees ik anderen op het feit dat er een God is die leeft. Ik hoefde niet te sterven maar mocht leven om de werken des Heeren te vertellen. Helaas is de pure liefde al spoedig veranderd in zorg en angst. De vraag die mijn hart vervulde was deze:

“Ik kon God wel liefhebben, maar wat nu als God mij niet liefhad?”

In een zoektocht van 7 lange jaren moest ik leren dat het niet mijn liefde tot God was die mij kon redden maar Gods liefde tot mij. Johannes zegt het zo mooi: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ Toen de tijd gekomen was dat God mij liet zien dat Jezus Christus mijn Zaligmaker en Verlosser was en dat Zijn bloed mij gereinigd heeft van alle zonden mocht ik voor het eerst gelovig rusten en vol vreugde beseffen dat ik een kind van God ben. Wat een zegen, wat een liefde maar ook wat een geduld heeft God met mij gehad.

Toen God mij later riep om Zijn blijde boodschap te vertellen aan alle mensen verloste Hij mij ook van mijn verkeerde gedachten rondom Gods verkiezende liefde.

De verkiezing, is lang mijn struikelblok geweest, ik wilde God begrijpen en wist willekeurig Bijbelteksten op te noemen die mij uitsloten van Gods ontfermende genade.

Ik had niet in de gaten dat de boze de Bijbel beter kende dan ik en dat hij mij een verkeerd beeld van God had voorgeschoteld en mij daarin verstrikt wist te houden totdat Gods licht dwars door alle duisternis heen brak. Ik kan en wil alleen maar roemen in Gods ontfermende genade en weet dat die genade zo groot is dat allen die zich tot Hem keren, behouden zullen worden. Daarom ga ik door zolang ik kan met het verkondigen van de boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Want ik weet dat die eenvoudige boodschap levens veranderend is.

In het dagelijks leven zoek ik steeds weer Gods stem te verstaan, schrijf ik overdenkingen, beantwoord ik vragen en ben ik te vinden op straat of in de huizen, in gesprek met mijn naasten, over die dingen die er werkelijk toe doen.

De meditaties, getuigenissen en onderwerpen op deze site getuigen van Gods liefde, prikkelen tot nadenken, bewegen tot geloof en zijn tot versterking van hen die door het geloof mogen weten dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn.

Gods zegen in lezen, overdenken en toepassen.

ps. Ondertussen leven wij als gezin in een Camper en zijn onderweg naar hen met wie wij het Evangelie mogen delen.
Je kunt hierover meer lezen en zien op deze website onder “Family Life on Wheels

Wilco Vos