Volg ons op YouTube

Tevreden

Te is nooit goed, behalve tevreden

Ouderwetse spreuk maar nog steeds actueel, zo zijn heel veel oude spreuken en boeken nog erg actueel, denk bijvoorbeeld aan een Boek bijna zo oud als de wereld.

Tevreden, lastig woord, want wat is tevreden eigenlijk? Als we naar de definitie kijken staat er bij het woord tevredenheid: Toestand waarin je niet méér verlangd dan wat er is.
Dat is nogal niet wat, je bent voldaan met datgene wat je hebt.
Tja, daar kan je dus eigenlijk niks mee, of juist wel?

Tevreden zijn, zou dan afhankelijk kunnen zijn van je bankrekening:
Heb je een hoge levensstandaard en heb je bijvoorbeeld een dure dikke auto, een boot, een caravan, een groot huis, en kan je alles kopen wat je wilt op elk moment. Je zou zeggen, je bent tevreden. Maar waarom groeit het bezit dan van mensen met een hoge levensstandaard? Er komen quads bij, leuk voor de jongens, paardjes, leuk voor de meiden, 3e auto, altijd handig. Is dit een drang naar meer, of misschien genieten van de gaven die God je geeft (Prediker 3:13)?

Wanneer stop je dan met verlangen naar wat er nog niet is?

Als je nou geen groot inkomen hebt en elk dubbeltje moet omdraaien om elke week rond te komen. Je hebt net genoeg eten, eigenlijk geen geld voor kleding, schoenen en andere eerste levensbehoeften, laat staan voor een dikke auto, boot, caravan, enzovoorts.

Ben je dan eerder tevreden, of verlang je dan juist naar wat er nog niet is?

Wanneer ben je echt tevreden en verlang je niet naar meer, of naar datgene wat een ander ook heeft, en ben je echt gelukkig met datgene wat je hebt?
Mag je dan nergens naar verlangen? Volgens de definitie van tevredenheid verlang je niet naar méér, maar geniet je van datgene wat je hebt.

Mmmm, bestaan tevreden mensen dan eigenlijk wel?

Het begon al in de Tuin van Eden:
Was Eva niet meer tevreden met datgene wat ze had? Wilde ze meer zijn en krijgen dan waar ze mee omringd was? De satan verleidde haar en vertelde dat ze als God kon worden. Ze verlangde toen dus naar iets wat ze niet had, en ze heeft gegeten van de verboden vrucht.

Ook de Israëlieten in de woestijn werden verleid tot ontevredenheid, ‘Het gemene volk’ dat zijn de heidenen die ook mee gingen vanuit Egypte en onderweg, begonnen te zeuren dat het Manna zo walgelijk was en ze wilden vissen, pompoenen, komkommers, uien, knoflook (Numeri 11:5) en dan lezen we: ‘daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom, en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?’

Bij Eva zien we het vreselijke gevolg, ze neemt haar man mee in de zonde en vervolgens worden ze uit de volmaakte Tuin van Eden verstoten. De tuin wordt verzegeld en bewaakt want, zegt God in Genesis 3:22: ‘Ziet, de mens is geworden als Onzer één, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.’ Echt een tekst om eens heel diep over na te denken, wat wil God hier tegen ons zeggen?

Maar ook de ontevredenheid onder het volk in de woestijn heeft vreselijke gevolgen. Allereerst helpt God Mozes door oudsten aan te stellen, Mozes is boos en verdrietig dat het volk steeds ongehoorzaam en ontevreden is. Vervolgens geeft God de mensen vlees te eten. Eten zullen ze: ‘en gij zult vlees eten; want gij hebt voor de oren des HEEREN geweend, zeggende: Wie zal ons vlees te eten geven? want het ging ons wel in Egypte! Daarom zal de HEERE u vlees geven, en gij zult eten. Gij zult niet een dag, noch twee dagen eten, noch vijf dagen, noch tien dagen, noch twintig dagen; Tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga, en u tot walging zij; overmits gij den HEERE, Die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor Zijn aangezicht geweend, zeggende: Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen?'(Numeri 11:18-20)

Het vlees ligt vervolgens een halve meter hoog tussen de tenten en tot een dagreis ver in de hele omtrek van het tentenkamp van ruim 2 miljoen mensen.
Het eindigt in een drama, zie vers 33 en 34 in Numeri 11.

2 Voorbeelden uit de Bijbel en er zijn er nog véél meer.

Ontevredenheid eindigt in de Bijbel eigenlijk altijd in de dood.
Dat is aangrijpend….
Niet tevreden zijn met datgene wat je hebt is dus levensgevaarlijk.

Maar mogen we dan nergens naar verlangen?
Mogen we dan, als we de middelen hebben, niet kopen wat we leuk, handig, makkelijk vinden? Is het echt zo zwart wit, je verlangd ergens naar en bent dus ontevreden en je verlangt nergens meer naar en je bent dus tevreden?

Hoe kijken we tegen de situatie van iemand anders aan? Denken we bij het zien van andermans luxe; ‘die mensen zijn nooit tevreden ze hebben steeds iets nieuws.’
Zijn we dan zelf van binnen ontevreden over onze eigen situatie?

Ik merk dat het belangrijk is om hier goed over na te denken.
Leven we niet in een maatschappij waar alles, maar dan ook echt alles mogelijk is? Op elk gebied:

Ben je ontevreden over je uiterlijk, hoe God je geschapen heeft of hoe je door de tijd heen geworden bent wie je bent? Gebruik make up en haarverf, botox, fillers, wat dan ook.
Ben je ontevreden over je kleding? Koop nieuwe kleding wat wel in de mode is of wat anderen dragen.
Ben je ontevreden over je huis, wat er eigenlijk nog best gezellig en goed uitziet? Doe een make-over, gebruik de kleuren die wel in de mode zijn, je meubels die eigenlijk nog best goed zijn kunnen naar de kringloop.
Zo kan het met je tuin, auto, motor, ja zelfs met je gender, wil je als vrouw liever een man zijn? prima, wordt je een man, of andersom.

Heeft tevredenheid misschien ook iets te maken met welvaart of met wat we gewend zijn en wat we om ons heen zien, waardoor we misschien wel verwend zijn geraakt?

Of zijn we zo gezegend dat er altijd iets nieuws is, nieuwe recepten, nieuwe producten, nieuwe kleding, alles nieuw alles anders, worden we verleid door reclames dat we best iets nieuws mogen en kunnen gebruiken?

Veroorzaakt dat een gevoel, dat je een bepaald product echt nodig hebt, handig vindt, dat het de hoogste tijd wordt om je huis te veranderen, van auto te veranderen, of dat je gewoon jezelf best wel eens mag verwennen? Of geeft het kopen van ‘gezellige dingen’ je gewoon een goed gevoel diep van binnen?

Hee, hoe langer ik erover nadenk, hoe meer vragen er naar boven komen. Al verschillende keren heb ik met een zucht de laptop dichtgeklapt en bedacht dat ik het ook niet meer weet. En dat is maar goed ook, want als ik het wel zou weten, zou ik er niet over kunnen schrijven.
Maar het gekke is, dat ik eigenlijk bedacht had dat ik best tevreden was, maar toch verlang ik naar dingen die er niet zijn….en ja dan kan ik de schuld geven aan het feit dat hier in Afrika erg weinig te krijgen is.
Ook in ons huisje op de Nieuweweg was ik echt wel tevreden, of was dat omdat er gewoonweg geen geld was voor een gladde muur in een favoriete kleur in plaats van grove granol?

Ik denk dat ik nu een beetje begin te begrijpen wat er allemaal kan meespelen om tevreden of juist ontevreden te zijn.

Veel mensen lopen met een leegte diep van binnen, een holle ruimte die gevuld moet worden. Deze holle ruimte is misschien wel ontstaan door een diep verdriet in het verleden, of nooit geaccepteerd zijn, of nooit gewaardeerd zijn, altijd mensen om je heen die er beter uitzagen, beter presteerden, vlotter waren, en vul maar in.

Veel mensen vullen deze holle ruimte met spullen, of met een ‘perfect’ leven waarin alles klopt volgens de laatste mode zodat ze ‘erbij horen’.

Leven uit angst voor afwijzing

Kan je als mens wel echt tevreden zijn? Persoonlijk denk ik dat je altijd wel verlangt naar iets wat er niet is. Ik zit hier bijvoorbeeld erg te verlangen naar een koel briesje en een daling van 20 graden zodat het ‘gewoon’ 24 graden is. Ik ben nu dus niet tevreden met de situatie waar ik in leef.

De buren daarentegen hebben zich in de situatie geschikt, ze slapen het grootste gedeelte van de dag en beginnen te leven vanaf 18.00u en gaan laat in de nacht naar bed, ook de kleine kinderen.

Hun auto zou in Europa niet meer mogen rondrijden, maar ze zijn blij met dit vervoersmiddel. De hokken waar de dieren in leven zijn in onze ogen barrels, maar zij zijn blij met de dieren en de schaduw die ze voor deze dieren hebben gecreëerd.
Alles is functioneel zelfs het vloerkleed, want dat is om op te zitten om te eten en niet voor de sier.
Ze hebben geen reclamefolders en flitsende reclame van spullen die ze toch niet nodig hebben of niet eens kunnen betalen. Hun gevoel van tevredenheid is veel eerder bereikt. Ze hebben alles wat ze nodig hebben en zelfs dieren voor het plezier zoals cavia’s

Laten we de Bijbel er nog een keer bij pakken en wat teksten onder elkaar zetten:

Paulus zegt in Filippenzen 4: ‘Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.’

Paulus had geleerd om vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in elke situatie. Waardoor? Daar ligt de clou ‘Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft’.

Lees ook wat Paulus aan Timotheüs schrijft: ‘Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.’ (1 Timotheüs 6)

Wees tevreden als je voedsel en kleding hebt, waarom altijd een drang naar mooier, beter, meer of anders? Dit had Paulus gehoord van Mattheus, toen hij de woorden van Jezus had opgeschreven: ‘Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ en vers 25: ‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
Het wordt te lang om al deze prachtige teksten hier neer te zetten, maar lees alsjeblieft Mattheüs 6, met in je achterhoofd de vraag of je tevreden bent.

Tevreden met je kleding en huis, tevreden met datgene wat je daadwerkelijk nodig hebt om te leven.

Er staat zo ontzettend veel in de Bijbel over tevredenheid en dat is niet voor niets. God weet dat satan de mensen verleid met datgene wat je nog niet hebt, waar je ineens naar gaat verlangen. Kijk bijvoorbeeld wat er in Hebreeën 13:5 staat: ‘Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.’

Wees tevreden met datgene wat je hebt, want er is altijd meer, anders, beter en mooier. Er komt geen einde aan. Dat is ook wat Salomo heeft gezegd: ‘het oog wordt niet verzadigd met zien’ Lees Prediker 1, het lijkt heel negatief, maar Salomo kon het weten, hij had van alles oneindig veel en het gaf nog steeds geen tevredenheid….

Deze blog wordt nu echt te lang…

Maar eigenlijk heb ik nog niet al mijn gedachten over dit onderwerp op papier gezet.

En zeker nog niet alle Bijbelteksten.

Al lezend in de Bijbel kom je vaak tegen dat het goed is om vergenoegd, oftewel tevreden te zijn, met datgene wat je hebt. Niet verlangen naar iets wat je niet hebt en een ander misschien wel heeft. We lezen ook dat het gevaarlijk is om schatten te verzamelen op de aarde en ook dat het verlangen naar geld en goed een zonde is en tegen de wil van God ingaat.

Het grootste gevaar is als we niet zien dat we een leegte hebben.
Maar dat we wel deze leegte opvullen.
Ieder mens die leeft zonder te weten wat straks zijn of haar eeuwige bestemming is heeft een gigantische leegte.

Deze leegte wil God vervullen.

Ook dit vinden we terug in de Bijbel als Jezus het uitroept: ‘Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.’ Ervaar je de leegte in je leven, voel je dat je dorst hebt? Wat sterker is: Je weet dat als je zonder de zekerheid en rust van Jezus Christus leeft, je een doelloos leven leidt. Het kan er allemaal prachtig uitzien en je leven kan gevuld zijn met goede dingen, zorgen voor anderen, altijd klaar staan voor de ander, maar het is leeg!

Zonder te weten dat je zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus is je leven zonder doel.
Het hoogste doel in het leven is: Tot eer en glorie leven van Zijn Naam en dat kan alleen: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ Lees 1 Johannes

Jezus is gekomen, heeft alles doorgemaakt wat een mens op aarde doormaakt. Hij is gestorven, begraven en weer opgestaan en opgevaren naar de Hemel!

Wat heerlijk!

En ja, iedereen kan, mag en moet zelfs tot Hem komen, doe je dat niet? Dan maak je God tot een leugenaar, dat heb je net gelezen in 1 Johannes, het verst staat in hoofdstuk 5: 10

Nu zal ik hier niet over uitweiden, want dan kunnen er nog wel 5 pagina’s aan vast.

Maar we kunnen vergenoegd zijn als we vervuld zijn van Hem, door het bloed zijn onze zonden weg gewassen en behoren we Hem toe. Hij geeft de echte tevredenheid, het vergenoegd zijn.

Maar ook dan is het reden tot waakzaamheid, want hoe snel vervallen we weer niet in het verlangen naar iets wat we nog niet hebben?

Hartelijke groet,
Martine