Volg ons op YouTube

Vertrouwen en geloven

Kijkend over het water, naar de prachtige natuur zijn er heel wat gedachten en overpeinzingen. Het is goed om echt even de stilte te ‘horen’. Het is hier echt oorverdovend stil. Misschien ken je dat wel, zo stil dat je je eigen oren niet vertrouwd.

Ons leven is ineens totaal veranderd. Met onze camper, ons thuis, zijn we nu in Noorwegen, wat we zien als een proefperiode aangaande de technische kant. Natuurlijk ook een periode waarin we tot rust kunnen en mogen komen en tijd krijgen om stil te worden.

Vaak zijn er veel gedachten aangaande de toekomst. De wereld staat op de kop, grenzen gaan open en dicht. Lockdown wordt opgeheven en weer in alle heftigheid ingevoerd.

Hoe moet het gaan, waar moeten we heen, komt het nog wel goed?

Leef bij de dag.

Vader zal leiden.

Vertrouw Hem in alles.

Jazeker! Helemaal waar, maar zoals pas iemand schreef; ‘Makkelijker gezegd dan op zulke momenten beleefd’

Vertrouwen. daar ligt de crux.

Vertrouwen is een woord waar je lang over na kunt denken en waardoor er allerlei gedachtes boven komen. Enkele van deze gedachten wil ik met jullie delen.

Vertrouwen: Het woordenboek zegt: ‘Geloof dat iemand eerlijk is, betrouwbaar achten’.

Als iemand eerlijk is dan kan je iemand vertrouwen en geloven op zijn of haar woord. Als iemand je iets heeft beloofd en die belofte niet nakomt, dan is je vertrouwen beschaamd en acht je betreffend persoon onbetrouwbaar.

Vertrouwen en geloof liggen pal naast elkaar.

Wat ongelooflijk jammer dat het woordje ‘geloof’ in de Nederlandse taal een onzeker woord is geworden. ‘Komt Esmee vanavond ook? Ik geloof het wel ja, weet het niet zeker, ze zou nog appen.’ Mmm, geloven is dus een beetje twijfelen. Pal daar tegenover staat het Bijbelse geloven:

Geloven is vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. Geloven is vertrouwen dat God geen leugenaar is. Niet geloven dat Jezus is gekomen op jouw zonden te verzoenen is zeggen dat God een leugenaar is. Echt, zo scherp? Lees 1 Johannes 5:10 ‘Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.’

Heldere taal, maar toch….

Waarom stellen we ons vertrouwen niet volledig op God?

God zelf wordt Vertrouwen genoemd, zie Jesaja 12:2

Hoe komt het dat we wel op instanties, de overheid, de medische wereld, de kerk of de school vertrouwen (al kan de laatste al wat minder betrouwbaar overkomen)?

Als de overheid iets zegt of voorschrijft dan wordt dat door het grootste gedeelte van de bevolking overgenomen en opgevolgd. Kijk maar in de Tweede Wereldoorlog, waar anti-Joodse propaganda haar werk deed en waar de bevolking keurig volgens de regels de Joden aangaf. Kijk maar nu tijdens de Covid-crisis.

Als er een gezondheidsprobleem is, is de eerste gedachte om naar de huisarts te gaan of het Ziekenhuis. Het vertrouwen is volledig op datgene wat de arts voorsteld, dat is het juiste. De voorgeschreven medicatie wordt opgehaald en ingenomen volgens recept. Niemand vraagt zich af of de voorgeschreven medicatie schadelijk of giftig is. Een enkeling maakt zich zorgen en zoekt naar een alternatieve of natuurlijke therapie.

Bij geestelijke vragen gaat men naar de Dominee, Voorganger of Oudste uit de kerk of gemeente. Wat deze persoon zegt, dat zal het antwoord wezen op de vraag die leeft.

Blijkbaar is het vertrouwen in (grote) instanties groot.

De hele dag door stellen we ons vertrouwen op van alles en nog wat. Denk maar aan de volgende zaken: Het verkeerslicht; rood is stoppen, groen is rijden in de vaste overtuiging dat de ander stopt. De spoorwegovergang; bomen open betekent dat er geen trein komt, dus oversteken. De supermarkt; tussen de groenten liggen geen dodelijke paddestoelen, of in de schappen ligt geen giftig of bedorven voedsel. Op een verjaardag op een klapstoel gaan zitten, doen we zonder nadenken. De stoel blijft gewoon staan en klapt niet dubbel. Toch?

Je mag ook in jezelf vertrouwen. Als je niet in jezelf vertrouwt, dan worden alledaagse zaken heel moeilijk. Het is niet goed om in die zin op jezelf te vertrouwen dat je geen hulp, advies of raad meer nodig hebt.

Je mag ook anderen vertrouwen, maar ook weer niet zo, dat je alles klakkeloos aanneemt wat de ander zegt, of nadoet wat de ander voorleeft.

Een zekere mate van kritisch zijn is goed. Klopt het wat de overheid zegt? Volgen ze wetenschappelijk onderzoek in nieuw te nemen beslissingen? Klopt de wetenschap eigenlijk wel? Werken ze onafhankelijk? Of is er sprake van belangenverstrengeling?

Mag de mens het vertrouwen stellen op de medici, of gaan zij veel te ver?

Klopt het wat er in de kerk of gemeente wordt gezegd?

Paulus prees de Bereërs omdat ze de Schriften (OT) onderzochten of het waar was wat de voorganger/dominee Paulus vertelde (zie Handelingen 17:12)

Tjonge is het zo ingewikkeld….?

Nee!

Waar vinden we al deze antwoorden? Alle antwoorden op alle vragen op welk gebied ook zijn te vinden in het Woord van God.

Zijn Woord is zo actueel en zo up to date. Daar moet (ja echt!) ons vertrouwen liggen.

De Bijbel staat bijna bol van de voorbeelden van geloofsvertrouwen. Laten we er twee onder de loep nemen, nou misschien drie.

Even kort inzoomen op het leven van Hizkia. Geweldige geschiedenis om even in de rust helemaal door te lezen. Prachtig hoe hij door de Geest van God gedreven werd om de muur te herbouwen. In ongelooflijk weinig tijd heeft hij een geweldig werk verricht. Iedereen had één hand om te metselen, want in de ander hand was een wapen tegen de vijand. Echt een moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen! Zijn geloofsvertrouwen was bekend bij de goddeloze vijand Rabsake. Lees in Jesaja 36 wat Rabsake zegt over Hizkia. Hier vast een klein stukje uit zijn redevoering: ‘Hizkia zegt; De Heere zal ons zekerlijk redden’. Vertrouwen, geen misschien.

Noach; Hij moet iets heel vreemds gaan doen. Een ark bouwen op het droge. Wat werd hij bespot. Door vijanden maar ook door familie, vrienden en buren. Geen van deze allen gingen mee in de ark….’Dat is niet de weg van God, wie bouwt er nou zo’n groot schip als er nog nergens gevaar is….Ook al zo’n prachtig verhaal over moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen.

Ook Noach liet zich niet leiden door honderden raadgevers, bespotters en verleiders om zich heen. Hij stelde zijn vertrouwen volledig op God en volgde zijn bevelen feilloos op.

Abraham, Hij ging gehoorzaam in het volste vertrouwen met Izaak de berg Moria op. ‘God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!’ Genesis 22:8

Hij zal voorzien, niet; Hij zal misschien voorzien.

Tja, Het verhaal wordt te lang. Maar echt, al deze verhalen spreken van een groot vertrouwen op God, een groot vertrouwen in God.

Hij is echt volledig te vertrouwen. Volg Hem maar na, stap voor stap en dag voor dag. Het lijkt soms zo’n cliché, maar het is echt de moeite waard. al het redeneren los te laten en alleen Hem te eren en Hem te volgen waarheen en hoe de weg ook zal gaan.

In dit geloof en vertrouwen wil ik leven, willen wij leven. Ongeacht de situatie in de wereld, ongeacht wat mensen zeggen en vinden, ongeacht onze eigen gedachten en wil.

Stil worden en leren Zijn stem te verstaan door Woord en Geest. Gaan waarheen Hij wil dat we gaan.

Bidden jullie mee?

Hartelijke groet,
Martine