Volg ons op YouTube

De Bijbel

De Bijbel is het geschreven Woord van God. In de Bijbel ontdekken we Wie God is, hoe Hij de wereld geschapen heeft, hoe de wereld zo geworden is als wij het nu kennen en hoe wij mensen tot een levende relatie met Hem kunnen komen.

De hele Bijbel bestaat uit 66 boeken en is geschreven door meer dan 40 mensen die in dit schrijven door de Heilige Geest werden geïnspireerd.
Het bestaat uit twee delen, het Oude Testament telt 39 boeken en het Nieuwe Testament telt 27 boeken.

In het Oude Testament lezen we over het ontstaan van de wereld, de eerste mensen, de geschiedenis van de zondvloed en de geschiedenis over het Volk Israël. Het hele oude Testament telt meer dan 330 voorspellingen over de Heere Jezus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou om zondaren te redden.
In het Nieuwe Testament vinden we de vervulling van deze voorzeggingen. De geboorte van Jezus, Zijn omwandeling op deze aarde, Zijn prediking, Zijn kruisdood, opstanding en hemelvaart. Alles wat voorzegt was over de Heere Jezus is letterlijk uitgekomen. Zelfs 1000 jaar voordat de kruisdood werd ingevoerd werd dit al voorzegt. Verder vinden we in het Nieuwe Testament verschillende brieven aan de eerste christengemeenten waarvan we vandaag veel kunnen leren over de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus.

De Bijbel vertelt ons hoe wij hier op aarde in een levende relatie met God kunnen leven en ook over het geluk in het hiernamaals van hen die Hem nu volgen en aanbidden als hun God en Vader.

De Bijbel leert ons dat alleen het geloof in de Heere Jezus Christus ons redt van onze zonden en schuld en ons weer met God de Vader verzoend. Niet de woorden van mensen zijn belangrijk maar het Woord van God.

1 Johannes 5:9-13 ‘Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder; want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.’

Zoeken in de bijbel: