Volg ons op YouTube

Donald Duck, christelijk verantwoord ?

Anton LaVey, oprichter van de satanskerk, schrijver van de satansbijbel en kennis van Walt Disney, heeft eens gezegd: “Mensen hoeven niet meer naar de kerk te gaan; ze krijgen hun moraliteitspraat op televisie.” Hij zag Walt Disney als een van de gidsen voor de volgelingen van satan.

Wie nog nooit iets van Walt Disney gezien of gehoord heeft, is doof, blind of woont niet in Nederland. Het is bijna onmogelijk om niet geconfronteerd te worden met de invloed van Walt Disney. Televisieprogramma’s, films, computerspellen, knuffels, afbeeldingen op kleding, tassen, schoolspullen en broodtrommels maken duidelijk dat Walt Disney erg populair is onder de hele breedte van de bevolking. Als we rondkijken in een christelijke familie, een christelijke school of een kerk, dan merken we op dat ook daar Walt Disney, de gids voor de volgelingen van satan (aldus LaVey), is binnengedrongen.

Walt Disney, een 33ste graad vrijmetselaar, die leefde van 1901 tot 1966 heeft de film, strip en pretparkwereld een grote dienst bewezen.

Wat honderd jaar geleden als ongehoord, zondig, blasfemisch, onkuis en gewelddadig werd betiteld wordt vandaag, onder invloed van Walt Disney, als onschuldig vermaak omschreven. 

Heeft satan dan werkelijk zoveel invloed in ons christelijke Nederland?

Een oproep aan de christenen van Nederland om serieus na te denken over de invloed van de duisternis in de christelijke samenleving.

We kennen allemaal de “onschuldige” Donald Duck, het schattige eendje, de oom van Kwik, Kwek en Kwak. Wie zijn oor te luisteren legt of zijn ogen de kost geeft, ziet dat het eendje als de onschuld zelve ook in de christelijke gezinnen, scholen en conferentiecentra is binnen gewaggeld.

Maar is Donald Duck echt christelijk verantwoord, is de moraal van de Duck familie dezelfde moraal als die van God de Schepper van hemel en aarde?

Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet…’ Ik geloof dat iedere christelijke ouder, schooljuffrouw en meester het verlangen heeft dat de kinderen God leren kennen maar is het dan verantwoord om onze kinderen uit de Bijbel te onderwijzen en hen tegelijk op te voeden met de boodschap van Walt Disney, die als gids van de satan werd gezien door de oprichter van de satanskerk?

Jezus heeft ons geleerd dat de hele wet van God is samen te vatten in God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Dat betekent dat we God zo liefhebben dat wij Hem op de eerste plaats zetten, Hem eren en leven zoals Hij dat verlangt. Daarnaast hebben wij de mensen om ons heen lief en zoeken altijd het goede voor hen. (Lees o.a. Matth. 22:37-40)

Leert God niet dat wij Hem op de eerste plaats moeten zetten, Hem alleen kunnen eren en geen andere goden mogen dienen? (Lees o.a. Exodus 20:3-5, 1 Kor. 6:10) Zegt Jezus niet dat wij God niet kunnen dienen en de Mammon? ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:10.’ Hoe kunnen wij de geldgierigheid die Oom Dagobert ons voorhoudt dan als onschuldig kindervermaak zien?

Zegt God niet dat wij respect moeten hebben voor hen die over ons gesteld zijn? (Lees o.a. Ex. 20:12, Ef. 6:1-9) Hoe zit het dan met de grappige neefjes die zo geweldig stiekem, ongehoorzaam en brutaal kunnen zijn en Oom Donald zo heerlijk voor de mal kunnen houden? Zijn dat de goede voorbeelden voor onze kinderen?

God, de bron van liefde en leven, heeft de mens verboden te doden en respectvol te zijn voor het leven. (Lees o.a. Ex. 20:13, Openb. 22:15) Toch wordt er met de dood niet respectvol omgegaan in de familie Duck. Zelfs aan wanhopige zelfmoordpogingen is de familie niet ontkomen.

God heeft man en vrouw geschapen om samen het leven te delen. (Lees o.a Gen. 2:24, Ef. 5:22-33, Ex. 20:14, Gal. 5:19) Seksualiteit is een prachtig geschenk van God dat binnen de kaders van een huwelijk een bijzondere zegen is. Onze kinderen krijgen door het lezen van of kijken naar Donald Duck een moraal voorgeschoteld die ingaat tegen die van God. Verleiding, jaloezie en onreinheid worden voorgesteld als de normaalste zaken van de wereld.

God, de enige Bron van Waarheid heeft ons geboden in alles eerlijk en oprecht te zijn. (Lees o.a. Lev. 19:11, Ef. 4:25) Toch storen de neefjes zich daar niet aan en volgen het verkeerde voorbeeld van hun oom en verdere identificatiefiguren die ook niet schromen om te liegen en te bedriegen.

God heeft ons geboden om niet weg te nemen dat wat van een ander is. (Lees o.a. Ex. 20:15, 1 Kor. 6:10) De boodschap van Donald Duck en zijn familie is heel anders. Dagobert schroomt niet om alles in het werk te stellen om zijn grote schat te vermeerderen. Zwarte Magica, doet er op haar beurt alles aan om het geluksdubbeltje van Dagobert te bemachtigen, en schroomt niet haar magie te tonen. Boris Boef en de zware jongens vertellen onze kinderen wel hoe zij aan hun centjes komen.

God wil niet dat wij begeren dat wat van een ander is. (Lees o.a Ex. 20:17) Onze kinderen krijgen door het lezen van of het kijken naar Donald Duck een heel andere boodschap mee.

Kortom, hoe is het mogelijk om de reine en heilige boodschap van de Bijbel serieus te nemen als we naaste de Bijbel onze kinderen ook door Donald Duck laten opvoeden?

Sommigen zullen deze boodschap belachelijk en overtrokken vinden en er mee spotten. Maar mijn vraag aan u is:

Durft u een Donald Duck strip te pakken en met een open Bijbel te onderzoeken of het waar is dat de moraal die Donald en zijn familie ons voorhoudt anders is dan die van God de Vader?

Als u inziet dat er een kern van waarheid zit in deze boodschap, haal dan niet uw schouders op, maar neem het heil van u en uw kinderen serieus. Het kan moeilijk zijn om uw verzameling weg te moeten gooien, de kamers van uw kinderen te moeten reinigen en een alternatief te moeten zoeken voor dat waar ze zo aan verknocht zijn. Maar hoor dan toch de stem van de Jezus: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”

Het is mijn verlangen om samen met u meer en meer verlost te worden van de invloed uit het rijk van de duisternis. Jezus alleen is de Bron van leven en Zaligheid en een ieder die in Hem gelooft zal zalig worden. Hij heeft gezegd: ‘En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet, Openb. 22:12-15.’

“In gesprek” is bedoeld om samen na te denken. Schroom niet om uw ervaring, mening of vraag te delen. Samen kunnen we tot een dieper inzicht komen.

In gesprek over Donald Duck
Uw weergave naam is de naam die zichtbaar wordt voor andere deelnemers.
Uw E-mailadres is niet zichtbaar voor andere deelnemers.
Als u op een ander bericht reageert, laat dan weten op wie en wat u reageert.

  Tov zaterdag 03-08-2019 17:09

  Als ik dit lees worden mij wel wat dingen duidelijk, het leek zo onschuldig al die donald duckjes.
  Ik dacht dat het gewoon een ontspannen bezigheid was.
  Onbewust heeft veel het meer invloed gehad op mij als kind/tiener dan ik had gedacht.
  Ik raakte door Donald Duck gewend aan gedachtes dat:
  – Streven naar altijd meer geld willen één van de hoogste doelen in het leven is (Dagobert) en het geluksdubbeltje leek iemand wel eeuwig geluk te kunnen bezorgen
  – Het geluk brengt om steeds te switchen van ‘liefdes’partner (Katrien)
  – Het prima is om gezag (van mijn ouders) te ondermijnen. (Kwik Kwek en Kwak)
  – Stelen is zo erg nog niet. (Zware jongens)
  Al deze gedachtes hebben best wel invloed gehad in mijn leven, je raakt eindeloos teleurgesteld want geen van deze dingen gaat je echt geluk geven. D.D. heeft hier aan bijgedrage .
  Pijnlijke, confronterende ontdekking maar wel één waarvoor ik erg dankbaar ben.
  Dank Wilco voor het schrijven van het artikel.
  De Bijbelse principes zijn gelukkig later in mijn leven gekomen en er is er maar 1 die volmaakt geluk kan geven: Het geloof in de Heere Jezus die zeer genadig is om ons dingen te vergeven!

  Wilco Vos (Moderator) 09-08-2019 12:15

  Beste Tov,

  Hartelijk dank voor je waardevolle bijdrage.
  Ik moet denken aan de woorden van Paulus in de context van de teleurstelling waar je over schrijft en het volmaakte geluk dat je in de Heere Jezus hebt gevonden: ‘Weest in gen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn, Filipp. 4:6-9.’

  Een hartelijke groet en Gods zegen, Wilco Vos


  Joop zondag 28-07-2019 12:44

  Dank voor het artikel!
  Ik bezit honderden Donald Duck’s waarvan vele zeer oud en ook wel wat waard zijn. De laatste weken zat ik echter in een soort tweestrijd: goed, de meeste verhalen zijn wellicht totaal onschuldig. Misschien 99 procent. Maar die 1 procent dan?
  Ik heb dan maar de knoop doorgehakt.
  Al mijn Donald Ducks gaan weg!
  Verscheuren en in de oud papier containers.
  En ik was toch jarenlang een trouwe fan van de DD. Vanaf mijn kinderjaren, zoals zovelen. (Eens dacht ik als een kind…ja ja).  Het zijn niet alleen de Donald Duck-verhalen. Ook de smurfen, OB Bommel (vaak met een mystieke ondertoon), Douwe Dabbert (heb ik zelf nooit gelezen, maar weet dat dit ooit in de DD stond), reclames voor New-age films als The Lion King, en vele andere Disney-tekenfilms die je zeker niet moet willen zien!

   

  Het weggooien van mijn ‘waardevolle’ Ducks is wel een beetje een offer. Maar soms moet het gewoon, moeten we soms niet een ‘oog’ of een ‘hand’ wegdoen?

  Een bekende uitspraak wellicht: hoe meer je opruimt, hoe opgeruimder je bent.

  Nogmaals dank voor je artikel, en Gods zegen!

  Groet, Joop

  Wilco Vos (Moderator) 01-08-2019 14:26

  Beste Joop,

  Hartelijk dank voor deze bemoedigende woorden en het mooie getuigenis. “Hoe meer je opruimt, hoe opgeruimder je bent.” Dat is inderdaad een waarheid die bijzonder ervaren wordt op het moment dat er een schoonmaak heeft plaatsgevonden.

  Geve God ons steeds opnieuw een hart vol liefde tot Hem, Zijn Woord, tot onszelf en elkaar. Zo zullen we meer en meer geheiligd worden en elkaar tot hand en voet zijn zonder daarbij elkaar te veroordelen.

  Een hartelijke groet en Gods zegen.

  Wilco Vos

   


  Allard zondag 26-05-2019 19:55

  Wat is dit voor een belachelijk artikel.

  Degene die dit geschreven heeft is blijkbaar niet goed bij zijn hoofd.

  Donald Duck is al jaren een onschuldig stripje geweest. Zo kan je overal wel commentaar op hebben. En de bijbel overal bijhalen is ook volkomen onzin. Tijdens mijn studie in de bijbel is ook aan de tonen dat de bijbel vol met fouten en onwaarheden staat (ik zie de reacties alweer komen) en daar horen we niemand over.

  Waarom moet alles de grond ingetrapt worden met onderbouwingen die kant nog wal slaat?

  Jammer dit.

  Wilco Vos (Moderator) 27-05-2019 12:03

  Beste Allard,

  Bedankt voor het reageren op het artikel rond Donald Duck.

  Op de pagina: In gesprek kun je lezen dat er de mogelijkheid is om over verschillende onderwerpen in gesprek te gaan.
  We gaan tijdens de gesprekken uit van respect voor Gods Woord, de Bijbel, boven alles en daarnaast voor elkaar.

  Je eerste zin getuigt niet van respect voor degene die het artikel geschreven heeft.

  Je tweede alinea getuigt niet van respect voor Gods Woord want de Bijbel zit volgens jou vol fouten waar we niemand over horen.

  Zelf ben ik de schrijver van het artikel rond Donald Duck en schaam mij daar niet voor al ga jij er van uit dat ik blijkbaar niet goed bij mijn hoofd ben. Het is mijn verlangen dat mensen de Bijbel gaan zien als het Woord van God en hoogst gezaghebbende in het leven. Als wij bij iedere keuze die wij maken, biddend de Bijbel er naast leggen, dan laten we God werkelijk toe om ons leven te leiden.

  Dagelijks bestudeer ik het Woord van God, daar kom ik vaak teksten tegen die mij veel te denken geven en waar ik niet altijd direct een uitleg voor kan geven maar fouten ben ik nog nooit tegengekomen.

  Ik respecteer je mening en ben bereid om samen met anderen met je in gesprek te gaan over de fouten die je bent tegengekomen.

  Als je zo vriendelijk zou willen zijn die te noemen dan kunnen we daar mogelijk een nieuw gesprek over starten.

  Hartelijke groet,
  Wilco Vos


  Fam. Aangeenbrug M/s Curata donderdag 04-04-2019 18:50

  Spreekt voor zich :

  “In de Donald Duck die vanaf vandaag te koop is, figureert een lesbisch stel. Het is het antwoord van het weekblad op een oproep van een 10-jarige lezer in de rubriek Dwars in het NOS Jeugdjournaal. Ze vond het raar dat geen lhbt’ers in de strip voorkwamen.

  Het meisje had alle Donald Ducks doorgespit en was geen homo’s of lesbiennes tegengekomen. Ze heeft zelf twee vaders en twee moeders en vond dat belangrijk voor de acceptatie van lhbt’ers. “In Duckstad lijkt het alsof het helemaal niet bestaat.”

  De 10-jarige riep de tekenaars op om een paar lhbt-figuranten op te nemen in de volgende edities. Het weekblad paste daarop een tekening aan die al bij de drukker lag.

  Een verliefde man en vrouw aan een tafeltje op een terras werden veranderd in twee vrouwen. Ook werd er een hartje toegevoegd om te laten zien dat het om een verliefd lesbisch stel gaat dat aan het dineren is.”

  Bron:

  https://nos.nl/artikel/2278985-donald-duck-luistert-naar-jonge-lezer-strip-met-lhbt-stel-in-de-winkel.html

  Zie ook:

  https://nos.nl/artikel/2273416-voor-het-eerst-lesbisch-paar-in-donald-duck.html

   


  Stam Sebastiaan maandag 04-03-2019 19:44

  Misschien kan deze video’s meer helderheid van zaken geven. 

  https://www.youtube.com/watch?v=2ckHAl2stoM&t=10s

  https://adventmedia.nl/video/play/86-magisch-koninkrijk/

  Wilco Vos (Moderator) 05-03-2019 13:38

  Beste Stam Sebastiaan,

  Bedankt voor deze aanvulling in het gesprek rond Walt Disney en de misleiding van de harten van onze kinderen.

  De door jou aanbevolen video’s maken duidelijk wat de verborgen boodschap is achter Walt Disney.

  Mickey, Aladin, Cruella De Ville en o.a Frozen, uit de koker van Walt Disney blijken vol verborgen boodschappen te zitten. Het kwade wordt op zo’n manier verheerlijkt dat het goede slecht wordt. De toon die wordt gezet met de subtiele maar niet slechtere boodschap van de Donald Duck wordt in veel andere Disney strips en films doorgezet tot een ongelofelijke duisternis. De Woorden van Jesaja zijn wel heel duidelijk van toepassing: ‘Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid! Jes. 5:20.’ Ik hoop dat veel ouders, onderwijzers maar ook jonge mensen wakker schrikken uit deze duistere begoocheling van toverij en zielsverwoestende magie.

  De video’s spreken ook over Verschrikkelijke ikke en de Minions, hoewel dit niet uit de koker van Walt Disney komt maar uit die van “Illumination Entertainment” is de boodschap niet minder verschrikkelijk. Het satanische element met het ene oog op de nieuwe wereldorde wordt hier wel heel duidelijk in de kinderharten geprent. Hoe verschrikkelijker hoe mooier. Helaas hebben veel christenen geen idee van wat er zich op de achtergrond afspeelt. De Illuminatie met haar oprichting van de Nieuwe Wereldorde is vijandig tegen God, de Heere Jezus en allen die met de Bijbel willen leven. Zij die de Bijbel als fundamentele uitgangsbasis zien voor het handelen en het denken worden als een fundamenteel gevaar gezien. Hoe christelijk de eenheidsprediking van het nieuwe denken ook lijkt, het is het niet.

  Als de Bijbel ons uitgangspunt is, de wet van God ons heilig en het bloed van de Heere Jezus Christus voor ons onmisbaar, dan kan het niet anders dan dat we (na eventueel onderzoek) een verschrikkelijke hekel hebben aan al deze Godslasterlijke en ziel misleidende entertainment die niets anders is dan een gevangenneming van onze gedachten in de strikken van de boze.

  Mijn zoon kwam thuis van de christelijke school en had met de klas “Verschrikkelijke ikke” gekeken, hij was onthutst. Samen met mijn vrouw heb ik de film in fragmenten bekeken en was onthutst van de verborgen en er toch dik op liggende boodschap. Diezelfde week ontmoette ik een kennis die met de catechisatie groep van de kerk naar de Bioscoop was geweest om deze film te bekijken. Ze vonden het prachtig…. Juist dit moet ons wakker schudden, hoe is het mogelijk dat een groep die de Bijbel zou moeten kennen niet direct ziet dat dit niet kan samengaan? Een kerk bij ons in de plaats draaide voor de jeugd de film “Frozen” Het liedje “Let it go” sluit zo mooi aan bij het vrij zijn dat vandaag in christelijk Nederland gepreekt wordt. En toch is deze zogenaamde vrijheid niets anders dan een gebondenheid aan de duivel en zijn demonen.

  Ik bid dat God de ogen van hen die met de Bijbel willen leven opent, het is tijd voor bekering, een terugkeer tot de levende God waarbij wij kiezen om voor God en God alleen te leven en radicaal breken met alles wat ons en onze kinderen gevangen houdt in een greep van entertainment dat niets anders is dan een gevangenis voor onze ziel.


  HermanBrood woensdag 17-02-2019 08:56

  Ik heb met verbazing kennis genomen van uw artikel.

  Bent u met het onderzoek van de Donald Duck niet bezig met alleen aardse dingen? Denkt u dat u voor Kinderen de weg naar Jezus vrijmaakt door de Donald Duck te verbieden? Het antwoord is nee. Door kinderen in de naam van God zaken te verbieden om redenen die zij niet begrijpen is ze juist verder weghalen van van die Hemelse Vader. Ook de tekst Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet wordt hier volledig uit zijn verband getrokken. Immers dan zou het betekenen dat kinderen ook geen speelgoed meer mogen hebben omdat dat ze verder zou verhinderen.

  Daarnaast heeft u het over zaken die werelds zijn en immers maar tijdelijk zijn. Wetjes en verboden als deze hebben mij vroeger blind gemaakt voor God en wie Hij werkelijk is. Daarnaast, als een bouwvakker die in de Satanskerk zit mijn huis gebouwd heeft is dan het huis per definitie goddeloos?

  Realiseert u zich alstublieft dat deze Donald Duck verhalen pure fictie en vermaak zijn en zo ook worden gezien door het kind. Door u bezig te houden met zaken als deze houdt u zichzelf af van de Hemelse zaken precies zoals de farizeeërs dat deden door zich af te vragen welke dingen wel mochten en welke dingen niet mochten in Gods ogen. Ik wens u dan ook toe dat de sluier van de wet van uw ogen gehaald mag worden de en dat u de werkelijke liefde van Jezus mag leren kennen.

  Het is ook nog eens zo dat in het filmpje een hoog element complotdenken wordt toegepast, zoals de verwijzingen naar de Illuminati, die zogenaamd een ‘nieuwe wereldorde’ zouden willen scheppen. En het ergste is nog dat het hele verhaal voor zoete koek wordt geslikt, waardoor kinderen thuis negatief met het geloof worden geconfronteerd door wettische ouders die ze zaken ontzeggen omdat ooit iemand uit de Satanskerk een vriend was van Walt Disney. Dat gaat ver. Erg ver. Stap eens in die helikopter en vlieg eens boven deze situatie.

  Satan krijgt hier indirect zelfs ook nog de ‘eer’ door alle aandacht vanuit de christelijke achterban. Wij moeten terug naar de basis en dat is de liefde van God en de vrijmoedigheid die wij daarin mogen vinden. Leg de focus niet op het uitzoeken van en verdiepen in occulte zaken (die er in dit geval wellicht zelfs totaal niet zijn, want Walt Disney was een christen!), maar op de Heer, Hij wil alle schuld vergeven!

  Rob333 donderdag 28-02-2019 19:56

  @Hermanbrood

  Wat betekent voor u dan levensheiliging? Dit is leven naar Gods geboden.

  De bijbel kan heel goed als richtlijn aangehouden worden bij het kiezen van boeken, speelgoed, muziek, films en alle andere keuzes in ons leven. En dit kan nooit zonder gebed tot God.

  U gelooft wat is beschreven in 1 Petrus 5 vers 8:

  8 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.

  U gelooft ook dat de grote tegenstander er is op alle terreinen van het leven. Zeker als het gaat om het leven van kinderen.

  Maar gelooft u het echt zelf dat de grote tegenstander geen gebruikt maakt van fictie in films (!) en (kinder)boeken?

  We mogen vragen in gebed aan God om de juiste boeken te kiezen voor onze kinderen. Met God leven is een rijk en gezegend leven, zeker als dit op heel jonge leeftijd al zo is.

  Wetticisme is iets heel anders dan heilig voor God willen leven. De Heere zegt zelf in Zijn Woord dat Zijn geboden niet zwaar zijn.

  Psalm 112 vers 1: 1 Prijs de HERE! Gelukkig is ieder, die ontzag heeft voor de HERE en van harte bereid is Zijn geboden na te volgen.

  Dat geluk wens ik u van harte toe!

  Wilco Vos (Moderator) donderdag 28-02-2019 20:47

   

  Beste HermanBrood,

  Hartelijk dank voor het meedoen aan het gesprek rond Donald Duck. Ik begrijp je verbazing rond het feit dat een evangelist zich bezig houdt met iets onbenulligs als een Doanld Duck.

  In jouw opinie is dat aards omdat de DD onschuldig is en kinderen snappen dat het verzonnen is en alleen tot vermaak dient.

  Jij schaart het waarschuwen tegen gevaren als deze op dezelfde lijn als dat wat de farizeeërs deden.

  Als de genoemde feiten rond, de DD als geldgierigheid, overspel, brutaliteit, zwarte magie, hekserij, en dergelijke als onschuldig vermaak wordt gezien, waar leggen wij dan de lat?

  Wat is de norm voor vandaag? Het Woord van God of dat wat kinderen leuk vinden?

  De Bijbel zegt in 1 Korinthe 6 vers 9-11

  9 Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?

  10 Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

  11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.

  Je schrijft dat je vroeger van de Heere Jezus werd afgehouden, dat is heel erg maar een onderbouwt afwijzen van iets als de Donald Duck past binnen de norm van Gods Woord en valt niet onder de categorie afhouden van de Heere Jezus.

  Zou Jezus de kinderen een Donald Duck geven?

  Als je door het geloof in de Heere Jezus mag geloven dat je zonden vergeven zijn, hoe kun je dan de zonden die 1 Korinthe 6 omschrijft, onschuldig vermaak noemen?

  De Bijbel leert dat we vernieuwt moeten worden in ons denken, dat betekent anders gaan denken als vroeger, anders als de wereld, dat is gericht op God, op Zijn Woord en het leven door het geloof in de voetstappen van Jezus.

  Romeinen 12:1-2

  1 IK bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

  2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is.

  Een evangelist zoekt net als alle mede gelovigen het heil van de naasten.

  De liefde tot de Heere Jezus, Zijn Woord en de naasten om ons heen, moet ons juist aansporen om elkaar te helpen niet bezig te zijn met de dingen van de duisternis maar te wandelen in het licht met Jezus.

  Als kinderen worden beziggehouden met vermaak dat ten diepste ingaat tegen het Woord van God, dan heeft dat effect op hun onderbewuste denken en is dat schadelijk voor hun jonge kinderharten

  Er is heel veel voor kinderen dat samen kan gaan met een leven met de Bijbel.

  Leg Gods Woord naast de boekenkast, naast de films, documentaires, spelletjes, uitjes, en iedere keuze die gemaakt wordt.

  Laat Gods Licht iedere hoek van hart en leven beschijnen en de vrede van God zal overheersen, voor nu en het nageslacht.

  Gods zegen

   

  HermanBrood vrijdag 01-03-2019 13:51

  Beste Rob333, dank voor je antwoord. Levensheiliging is voor mij zeker belangrijk. De wet is bedoeld uit liefde om mensen te behoeden voor alle ellende en God alle eer te geven. Ik zie echter niet hoe het lezen van de Donald Duck veel ellende in mijn leven heeft veroorzaakt. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de Donald Duck als onheilig wordt gezien omdat deze niet tot eer van God in onze wereld is. Maar in de Bijbel staat ook dat je van dingen mag genieten in je leven.

  Ik vond lezen vroeger helemaal niet interessant. Door de Donald Duck heb ik als kind geleerd om eens een boek te pakken en op die manier mijn rust te vinden. Later is dat over gegaan naar andere literatuur en heeft het bij mij ten goede gewerkt. Natuurlijk geloof ik dat de grote tegenstander films en boeken gebruikt om mensen te beïnvloeden. Maar we moeten erop vertrouwen dat God ons vrijgemaakt heeft waardoor de duivel door literatuur en films geen grip meer heeft op de levens van de kinderen van God. Bang zijn dat dit wel zo is, is wantrouwen in onze Herder.

  We vertrouwen vaak niet meer op de bescherming van onze Herder door zelf allerlei dingen uit ons leven te bannen, maar in wezen zijn dat allemaal eigen werken, ongeloof en onvertrouwen in de God die ons leven bestuurt op alle gebieden. Straks zeggen de mensen tegen Jezus: “Maar Heere, in uw naam hebben WIJ wonderen gedaan!”, en ik vul zelf aan “in Uw naam hebben WIJ het kwaad uit ons leven gebannen.” We hangen te veel aan onze werken in plaats van het van Hem te verwachten.

  Mijn punt is dat we te veel bezig zijn dingen van deze wereld in een godsdienstig perspectief te plaatsen. In de Bijbel staat letterlijk: “Deze dingen zijn immers maar tijdelijk”. We mogen vrij zijn door Hem! En we mogen onder Zijn vleugels schuilen. Niet door onze eigen afkeursels of onze eigen werken, maar alleen door zijn genade.

  HermanBrood vrijdag 01-03-2019 17:20

  @ Wilco Vos

  Dank voor uw reactie. U schrijft dat in de Donald Duck zonden worden bedreven. Maar is dat in de Bijbel niet ook zo? Abraham die bij een ander in de tent kruipt om een kind te verwekken? En Salomo dan met zijn 1000 vrouwen? En de vrouw van Potifar? En het moordverhaal van Kain en Abel? David die dorpen uitmoordt? Zo kan ik nog wel even door gaan. Maken de zonden in de bijbel het dan zo dat we de Bijbel niet meer mogen lezen? Nee natuurlijk niet. De Bijbel is geen fictie, de Donald Duck wel.

  De gedragingen van fictieve karakters in de Donald Duck vind ik niet aanstootgevend. Ik denk niet dat we het eens zullen gaan zijn, maar ik wens u vanzelfsprekend alle goeds en Gods Zegen, ook bij uw werk.

  Rob333 zaterdag 02-03-2019 15:01

  Beste HermanBrood, bedankt ook voor het antwoord! Ik begrijp beter wat je bedoelt. De geschiedenis van de rijke jongeling staat inderdaad als ernstige waarschuwing in de bijbel, goed dat je dat noemt.

  Maar over geloof en bekering door de Heilige Geest, staat geschreven “Hoe lief heb ik uw wet; zij is mijn betrachting de ganse dag” (Psalm 119). Dus een verlangen om naar die wet te mogen leven. Tot eer van God, niet om de hemel te verdienen. De wortel van het dienen van God is de liefde en de liefde haat de zonde. Het is de liefde om God te doen. Hooglied 5 : 10.

  HermanBrood lees de tekst alsjeblieft in de Statenvertaling met schriftuitleg want het verschil in vertaling bij bijvoorbeeld Het Boek vind ik bizar. Dan heb ik het met name over de worden “blank en rood”. Ik lees gerust verschillende bijbelvertalingen, ook juist om dit te onderzoeken, helaas kan ik geen Hebreeuws of Grieks lezen.

  Maar de liefde kan met de wereld en de zonde niet meer mee. Dan komen we in deze wereld vaak alleen te staan. Dan wordt ons leven anders dan het leven van de wereld. Maar dat is geen wetticisme. Het leven als beschreven Psalm 111 : 10 en wetticisme worden vaak met elkaar verward.

  Psalm 111 : 10 Resch. “De vreze des HEEREN is het beginsel14 der wijsheid; Schin. allen, die ze doen,15 hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat16tot in der eeuwigheid.”

  “The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.”

  Het is ook goed om deze tekst te onderzoeken:

  Mattheus 5: 20 “Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.”

  Maar zelf ben ik ook geneigd hoor om te denken, gaat dat nu niet te ver om te waarschuwen voor de Donald Duck?

  Graag wil ik het verduidelijken met een voorbeeld. Als Jezus nog op aarde was en we zouden hem vragen: heeft u alstublieft een goed boek voor mijn kind om te lezen? Welke boeken zou Jezus dan geven vanuit Zijn gezegende (doorboorde!) handen?

  Het punt is, en dat is waar Wilco voor waarschuwt is dat het heel nadrukkelijk in de Donald Duck gaat om 1 Timotheus 6: 10 “Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad..”

  Woorden door Jezus zelf gesproken, Mattheus 5: 28 “Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren,29 die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.”

  En dan de aangrijpende tekst: 1 Korinthe 6 : 10 “Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.”

  De LHBT kwestie die actueel is op dit moment komt ook in deze tekst aan de orde.

  Ook diegenen die willen leven naar Psalm 111 : 10 moeten elke dag weer biddend beseffen wat het Jezus gekost heeft aan het vloekhout van het kruis.

  En dat wij door geloof in Hem volkomen verlost zijn van de zonde en oordeel.

  En inderdaad zo nodig HermanBrood waar je voor waarschuwt: bidden om te verlossen van wetticisme en eigengerechtigheid!

  Zo belangrijk om dat elke dag ook tegen onze kinderen te mogen vertellen.

  Wilco Vos (Moderator) zaterdag 02-03-2019 20:27

  Beste HermanBrood,
  Ik ben bang dat we het inderdaad niet eens gaan worden. De Bijbel is het Woord van God, en God heeft de Bijbelschrijvers zo geleid dat ze de zwakke kanten, het struikelen en de zonden van ZIjn kinderen niet achterwege hebben gehouden. Tegelijk kunnen wij onze kinderen uitleggen wat de gevolgen waren van deze acties. God heeft ook Zijn kinderen gestraft voor hun ongeloof en overtredingen. De Bijbel is evenwichtig en duidelijk over wat wel en niet goed is.

  Mozes zegt het zo mooi in Deuteronomium 30:19: ‘Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad,’

  Nu is de grote vraag aan ons; “kiezen wij voor het leven of kiezen wij voor de dood?”
  Kiezen wij voor de wereld, de duivel en de dood, of kiezen wij ervoor om ons leven in Gods hand te leggen, Hem te vertrouwen, te schuilen achter de Heere Jezus Christus en Zijn voetstappen te volgen.

  De Bijbel spreekt duidelijke taal als het gaat over wat goed en kwaad is, de Donald Duck daarentegen weet op een grappige manier alle geboden van God te overtreden zonder dat dit er heel dik bovenop ligt. Op deze manier worden de kinderharten bevuilt met een norm die haaks staat op die van God.

  Jakobus 4 vers 4-10 zegt:
  4 Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld.
  5 Of meent gij dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid ?
  6 Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
  7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden .
  8 Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen.
  9 Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid.
  10 Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.

  Als gelovigen worden wij opgeroepen te breken met oude patronen, gedachten, verlangens en praktijken. We kunnen niet God dienen en een vriend van de wereld zijn. Wij mogen onszelf vernederen voor de Heere, de duivel weerstaan en door deze weg de zegen van God genieten.

  Onder welke categorie zouden Jezus, Paulus en Jakobus de Donald Duck plaatsen?

  Als jij en anderen, de Donald Duck na een eerlijk onderzoek en een toetsen aan de Bijbel nog steeds als onschuldig vermaak zien en de normatieve boodschap van de DD in dezelfde context kan plaatsen als de zonden die in de Bijbel beschreven worden, dan zullen wij er niet uitkomen. Ik bidt echter dat God onze ogen opent voor de ernst van de tijd waarin we leven en dat er een volk zal opstaan dat door de liefde gedreven het verschil zal maken als het zoutend zout en het lichtend licht.

  Na dit alles gezegd te hebben, wil ik je van harte Gods zegen toewensen en nogmaals bedanken voor je deelname aan dit gesprek.

  HermanBrood zaterdag 02-03-2019 22:56

  Dank Wilco, ik neem deze woorden mee in mijn hart. Ik ben een mens met gebreken, en wellicht zie ik zaken niet zoals God ze ziet, dat is eerlijkgezegd soms mijn angst. Ik bid er voor om Zijn wil in mijn levensweg te openbaren.

  Toch vind ik het mooi dat we zo online open in gesprek kunnen zijn over deze zaken. We geloven beiden dat Jezus Christus de Zaligmaker is en dat schept een binding die zich uit door serieus op elkaars gedachten een respons te geven. Dank daarvoor!

  Ik heb 2 zoons van 5 en 8 waarvan ik de opvoeding zie als een verantwoording die als ouders op de schouders is gelegd. Tegelijkertijd wil ik hen het godsbeeld niet meegeven wat ik vroeger heb gehad (wat me juist van God af bracht) en tegelijkertijd wil ik ook dat ze opgevoed worden in de voorzijde leer en naar de wil en tot de eer van onze Hemelse Vader. Een moeilijke strijd soms in deze tijd waar ze veel op zich af krijgen.

  Dank voor alle gedeelde inzichten, ook Rob333!

  HermanBrood zaterdag 02-03-2019 23:18

  @Rob333
  Absoluut zeer belangrijk om dit aan onze kinderen te vertellen.

  Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, zeker. Deze tekst duidt aan dat karakter Oom Dagobert een zeer zondig persoon is. Een zogenaamde ‘vrek’. Er wordt in de Donald Duck kinderen niet verteld zoals hem te zijn. Aan de andere kant wordt er dan wel zonde beoefend. Het probleem is dat onze wereld zo doordrenkt is met alle zonde, dat er geen boek meer is dat niet zondig is. Het is namelijk voor mensen onmogelijk een ‘zondevrij’ boek te schrijven omdat we allemaal zondaars zijn.

  In de Bijbel staan verschillende gelijkenissen die Jezus vertelt, met fictieve karakters die soms zonden beoefenen. Maakt dat dan dat de luisteraars van deze gelijkenis zonden doen? Nee ik denk van niet. In dat licht, waarbij Oom Dagobert toch ook regelmatig door zijn eigen krenterigheid in de problemen komt is dat een stukje levenswijsheid wat kinderen op kunnen doen.

  Er staat inderdaad in de Bijbel geschreven:”Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad” om ons te behoeden van deze zonde. Maar waarom is het een zonde? In de eerste plaats omdat het tegen de wil van de Vader is, en waarom is het tegen de wil van de Vader? Omdat Hij weet dat we, als we gierig zijn, anderen benadelen. En Hij wil niet dat ooit iemand benadeeld wordt. Met andere woorden: Uit pure liefde voor alle mensen! Hij wil niet dat er ook maar iemand iets te kort komt of dat iemand wordt benadeeld. Een fictief karakter als Oom Dagobert uit de Donald Duck benadeelt niets of niemand omdat het een fictieve persoon is. Mede hierom denk ik dat de Donald Duck niet per definitie fout is.

  We hebben hier een verschil van inzicht, maar de teksten die je hebt genoemd neem ik absoluut mee. Gods zegen gewenst!

  Wilco Vos (Moderator) dinsdag 05-03-2019 13:45

  Beste Rob333,

  Hartelijk dank voor je deelname aan dit gesprek en het delen van je gedachten rondom het onderwerp Donald Duck en Walt Disney.

  Fijn om zo samen tot een dieper inzicht te komen, waarbij we met vele anderen het beste voor onze kinderen zoeken in het verlangen dat zij als volgelingen van de Heere Jezus hun weg met God zullen gaan.


  Anoniem vrijdag 15-02-2019 11:06

  Fijn dat je dit onderwerp hebt aangesneden. Altijd al een vreemd gevoel gehad bij de DD. Maar dit maakt het wel heel duidelijk. Als je de Bijbel als het Woord van God serieus neemt dan is het onmogelijk om de DD in huis te hebben. Dit heeft niks te maken met wettisch zijn. Het heeft te maken met het gehoorzamen van God, waar Paulus ons zo duidelijk over onderwijst. Zie ook de aangrijpende tekst in Openbaring 12:17 en 14:12
  Openbaring 12:17
  En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
  Openbaring 14:12
  Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. 

  Wilco Vos (Moderator) vrijdag 15-02-2019 11:34

  Beste Anoniem,

  Bedankt voor je reactie, jouw mening is dat als je het Woord van God serieus neemt, het dan onmogelijk is om de Donald Duck in huis te hebben. Nu zou dit op mensen die oprecht met God willen leven, erg schokkend kunnen overkomen. Ik denk dat iedereen die God liefheeft, heilig voor Hem wil leven. Toch kunnen er in onze levens allerlei zaken zijn binnengeslopen die zonder dat wij het zien, niet heilig zijn. Heilig betekent afgezonderd voor God en de norm is daarbij de Bijbel. De boodschap van de Donald Duck gaat in tegen de moraal van de Bijbel en is daarmee dus onheilig.

  Daarom is het zo mooi om met elkaar onze gedachten, keuzes en handelingen, te toetsen aan de Bijbel. Ik denk dat christelijke gezinnen open staan om hun keuzes te veranderen op het moment dat de Bijbel laat zien dat hun keuzes niet goed zijn. Als dat niet het geval is, dan is er meer liefde tot iets anders dan tot God, waarbij we vervallen in afgoderij.

  Fijn om met elkaar tot een dieper inzicht te komen.

  Het is mijn verlangen dat de christelijke gezinnen in deze maatschappij mogen getuigen van hun liefde tot God en de Bijbel. Dan zullen de mensen om ons heen zien en ervaren dat Gods Woord niet een boek is zoals andere boeken maar het Boek dat levens verandert.

  Hartelijke groet

  HermanBrood woensdag 27-02-2019 11:44

  Colossenzen 2: 20 Als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen zoals: 21 ‘blijf af,’ ‘eet dat niet’ en ‘raak dat niet aan’? 22 Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. 23 Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Zij zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde.| 

  Wilco Vos (Moderator) vrijdag 01-03-2019 16:45

  Beste HermanBrood,

  Bedankt voor het toevoegen van het Bijbelgedeelte uit Kolossenzen 2. Paulus waarschuwt hen die weten met Christus gestorven te zijn, om zich niet te laten verstrikken in regels van wat wel en niet gegeten mag worden. Mensen zijn altijd geneigd om zichzelf wetten op te leggen of te laten leggen. Net als de Heere Jezus heeft ook Paulus daar ernstig tegen gewaarschuwd. Maar net als Jezus heeft ook Paulus en heel de Bijbel een diepe eerbied voor Gods wetten, die niet zomaar aan de kant kunnen worden gezet door mensen. Het is heel belangrijk om dit onderscheid goed te maken. De farizeeërs waren veel bezig met wetten en geboden van mensen en ondertussen verdraaiden of vertrapten zij de heilige wetten van God.

  De aansluitende woorden van Paulus in het 3de hoofdstuk van Kolossenzen zijn erg mooi: ‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.’

  Gelovigen worden opgeroepen om de dingen te bedenken die boven zijn en niet die van beneden zijn. Gelovige ouders worden opgeroepen hun kinderen aan de voeten van Jezus te brengen en ze te leren denken in de sfeer van de Bijbel. Net als de gedachten van de gelovige volwassene, moeten ook die van kinderen vernieuwd worden en vervuld zijn van Christus en Zijn liefde. In deze context kunnen wij de DD niet zien als onschuldig. De rest van het 3de hoofdstuk legt juist uit dat we radicaal moeten breken met alles wat zondig is en tegen Gods wetten ingaat. Er is in de Bijbel geen ruimte voor kinderlijke onschuld op het gebied van zaken die tegen Gods Woord ingaan.

  Ik ben benieuwd of je verdere Bijbelse gronden kunt aandragen om de Donald Duck te verdedigen. Als wij beseffen dat wij en onze kinderen ieder moment Jezus kunnen verwachten, moeten wij onze kinderen dan niet leren te onderscheiden wat goed en kwaad is? Mijns inziens is het levensgevaarlijk om hen te onderwijzen uit de Bijbel en te vertellen dat Jezus de goede Herder is maar tegelijk hun onderbewustzijn te voeden met zaken die ten diepste haaks staan op Gods heilige wil.

  Jezus, de Goede Herder legde Zijn leven af. Hij stierf aan het kruis voor de zonden die Donald Duck promoot, kunnen wij die schuilen achter het dierbare bloed van Jezus, die zonden dan onschuldig noemen en met een gerust hart onze kinderen toevertrouwen aan de onderwijzers van het kwaad (o.a. Walt Disney)?

  Het is mijn verlangen dat Christelijk Nederland het verschil gaat maken in deze wereld. Niet uit eigen kracht, niet door zelf bedachte wetten maar omdat zij een heilige liefde hebben tot God en door Zijn Geest geleid niet langer mee kunnen doen met dat wat spot met God en Zijn Woord.

  HermanBrood vrijdag 01-03-2019 18:52

  Hallo Wilco, hierin verschillen wij dan in mening. Ik geloof als een kind en ook ik vraag God elke dag Zijn wil te tonen. Aangeven dat Donald Duck ‘zonden promoot’ gaat in mijn ogen te ver. Daarnaast wil ik me met Hemelse zaken bezig houden en niet de aardse. Donald Duck is immers maar tijdelijk.

  Persoonlijk vond ik vroeger de Bijbel veel huiveringwekkender met een nietsontziend God en het allesverterende vuur. Gelukkig heeft God me laten zien dat al deze zaken voorbereid zijn voor de duivel en zijn engelen, en nooit bedoeld zijn geweest voor ons mensen. Omdat de duivel ons dezelfde zonde heeft laten doen in het paradijs als waarvoor hij zelf uit de hemel is verstoten (namelijk willen zijn als God) moest God ons, de kroon van Zijn schepping en Zijn oogappels, wel dezelfde straf geven, anders zou Hij geen rechtvaardig God zijn, maar dat heeft Hij nooit gewild. Daarom is er in de hemel zo veel blijdschap over elke zondaar die zich bekeert. Hoewel dit los staat van deze discussie wilde ik wel even uitleggen wat ik bedoel en met welk negatief Godsbeeld ik verschrikkelijk heb geworsteld.

  Zoals gezegd zullen we het naar ik verwacht niet met elkaar eens worden, maar wens ik u als medechristen alle kracht, geloof en zegen toe.


  Paul Vogelaar woensdag 13-02-2019 16:08

  Heb het hele filmpje ongeveer bekeken. Mooi om te zien hoe je hier een serieuze studie van hebt gemaakt en geestelijk onderscheid maakt broeder, lees zelf geen Donald Duck (meer) maar het is goed om bewust te zijn van de gevaren die soms zo subtiel op de loer liggen om ons van Christus af te brengen. Goed om álles tegen het licht van Gods Woord te houden inderdaad, inclusief de Donald Duck, en als het niet samengaat dan moeten we het afleggen. Van harte Gods zegen gewenst met je evangelisatiewerk en ook met deze overdenkingen, voor mij zijn ze erg stichtelijk, en ik hoop voor anderen ook! Groeten, Paul

  Wilco Vos (Moderator) vrijdag 15-02-2019 10:24

  Bedankt voor je reactie Paul,

  Wat je schrijft, raakt de kern; “De gevaren die soms zo subtiel op de loer liggen om ons van Christus af te brengen.”

  Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven omdat wij gezondigd hebben. Hij stierf opdat wij zouden leven. Allen die tot Hem komen worden verlost, gered, gewassen en gereinigd.

  Hoe erg is het dat jonge kinderen op een “grappige” manier in hun gedachten worden geprogrammeerd om Gods Woord niet serieus te nemen. Hoe erg als kinderen als het ware ongevoelig worden gemaakt voor de waarheid van Gods Woord en Zijn liefde.

  Als de zonden in de Donald Duck niet meer als zonden worden onderscheiden, dan zal dat gebrek aan onderscheid ons leiden op duistere wegen.

  Het is mijn verlangen dat door een studie als deze, volwassenen en kinderen eerlijk alles durven te toetsen aan het Woord van God.

  Hartelijke groet.