Volg ons op YouTube

Waarom zouden wij vasten?

Veertig dagen vasten, sap vasten, media vasten, Daniël vasten, zomaar wat termen die we tegen komen als we ons verdiepen in het onderwerp vasten. Wat is vasten eigenlijk en waar komt het vandaan?

Vasten is en heel oud gebruik dat in onze tijd weer een beetje onder de aandacht begint te komen. In de Bijbelse tijd was men bekend met vasten. Van mannen als Elia, Mozes en Jezus de Zoon van God kunnen we lezen dat zij een periode van veertig dagen vasten. In deze lange periode van veertig dagen aten zij geen voedsel. Ook van Daniël weten we dat hij meerdere keren vastte en op verschillende manieren. De ene keer at hij niet en de volgende keer onthield hij zich eenentwintig dagen van lekker eten.

Hoewel vasten bijzonder zegenrijk kan zijn voor de algehele gezondheid, was dit niet het doel van Elia, Mozes, Jezus en Daniël. Het vasten was voor hen een periode van afzondering, gebed en verootmoediging. Het vasten is als het ware een beproeving waarbij ziel, geest en lichaam zich niet richten op voedsel maar op zaken van geestelijke aard.

Hoewel het vasten als het ware een sleutelfunctie kan vervullen in het gebedsleven, is het geen koevoet om dingen bij God te forceren. Vasten is niet een gereedschap om iets gedaan te krijgen, maar een uiting van een ziel die verlangt naar God, Zijn gemeenschap en Zijn zegen. In Jesaja 58 lezen we dat God een afkeer heeft van hen die vasten om als het ware God te manipuleren. Als wij vasten dan moet dit een onderwerping zijn van onszelf en onze verlangens, geest ziel en lichaam richt zich op God in het verlangen Zijn zegenrijke kracht meer en meer te genieten.

Het kan zijn dat wij vasten om meer zicht te ontvangen over een vraag die ons bezig houdt. Het kan zijn dat we door ziekte gedrukt worden en onszelf met vasten tot God richten. Het kan zijn dat we vasten omdat onze partner, kind of familielid, Gods bijzondere zegen nodig heeft. In de tijd van Jezus waren er net als vandaag demonisch bezeten mensen, op het machtswoord van Jezus moest iedere demon wijken en toch zegt Hij tot Zijn discipelen: ‘Dit geslacht gaat niet uit dan door vasten en bidden. (Matth. 17:21, Mark. 9:29)’

Ninevé was een goddeloze stad, zij bekeerden zich op de prediking van Jona door te vasten en te bidden en de hele stad werd ondanks het aangezegde oordeel gespaard. De Joden hebben gevast op verzoek van Esther en zij werden wonderlijk gespaard. David, Jósafat en Joël gaven het voorbeeld van vasten en bidden. Kortom de hele Bijbel leert ons dat vasten een instrument is voor hen die met God leven.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament was vasten en gebed als een tweeling die bij elkaar hoorden. De oude Hanna week niet uit de tempel en hoewel zij al 84 jaar oud was, was ze niet te oud om met vasten en bidden haar God te dienen. Paulus zei dat hij vaak vastte (2 Corinthiërs 11:27) en velen zonderden in die tijd wekelijks één of twee dagen af waarbij niet gegeten werd. Daarbij lezen we dat als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden, er werd gevast en gebeden (Hand. 14:23).

Nergens in de Bijbel wordt ons geboden om te vasten, dus niemand hoeft zich verplicht te voelen dit te doen. Toch zou ik iedereen willen aanraden om het onderwerp eens goed te overdenken en in afhankelijkheid van God het vasten tot een gewoonte te maken.

In de tijd waarin wij leven, zijn de meesten van ons gewend om te consumeren op het moment dat wij daar zin in hebben. Naast het noodzakelijke voedsel wordt er ook veel tussen door geconsumeerd. Door de welvaart die velen van ons genieten, lijkt het vaak niet noodzakelijk om lang na te denken of iets wel of niet aangeschaft zou hoeven te worden. Zo is er een situatie ontstaan waarbij vaak directe bevrediging van de behoefte plaatsvindt. Alleen al om deze rede is het bijzonder heilzaam om lichaam en geest te onderwerpen in een periode van vasten. Gewoon eenvoudig nee zeggen tegen de behoefte om iets te eten. Het lichaam begint te zeuren, de maag begint te rammelen en de geest zegt dat er toch echt gegeten moet worden. Maar nee, in afhankelijkheid van God moeten lichaam en geest zichzelf leren beheersen.

Het principe van onthouding dat door vasten geleerd wordt, kan zo het hele leven doortrekken. Het is een bewustwording van. Waarom reageren op trek in iets lekkers, waarom reageren op ieder geluidje dat om aandacht vraagt, waarom ingaan op de nieuwsgierigheid die een ieder van ons in de greep wil nemen, waarom meedoen met de mode omdat iedereen dat doet? Het wordt tijd dat volgelingen van Jezus zich bewust worden dat zij anders zijn dan de rest van de wereld. Niet de norm en de moraal van de wereld is doorslaggevend voor onze keuzes maar de norm van Gods Woord. Als volgelingen van Jezus leren wij onszelf disciplineren, zo alleen kunnen wij ware discipelen van Jezus zijn.

Hoewel ik zelf in een periode van nood, veertig dagen achter elkaar niet heb gegeten maar allen gedronken en enorm dankbaar ben voor deze zegenrijke periode (zie voor meer info), zou ik niemand aanraden hier mee te starten. Probeer eens één dag niet te eten. Zeg eens nee tegen die drang naar koffie en probeer te stoppen als koffie de baas over je leven is geworden. Laat de alcohol staan als het een gewoonte is geworden het te drinken of als een avond niet meer gezellig is zonder dat glas wijn, bier of sterke drank. Leer jezelf te bedwingen door vaker nee te zeggen en dat alles in afhankelijkheid van God de Vader. Stop met roken omdat het simpelweg schadelijk is voor de gezondheid van uzelf en dat van anderen. Zeg nee tegen de telefoon, die ongemerkt een veel grotere rol in uw leven heeft gekregen dan u ooit had kunnen denken. Leer dit alles door uzelf te onderwerpen aan God door vasten en gebed.

Eén dag vasten kan u helpen tot inzicht te komen hoe sterk uw wil onderworpen is aan uw verlangens terwijl uw wil, geheiligd door Gods Woord, de baas zou moeten zijn. Dit inzicht is zo zegenrijk, zeker als het u aanspoort om in afhankelijkheid van God uw verlangens te leren beheersen en uw keuzes gedisciplineerd te leren maken.

Als u besluit om één dag te vasten, dan is het gemakkelijk om de middag af te sluiten met een bakje thee (zonder theïne) en eventueel een schaaltje fruit of een ander gezond en licht verteerbaar alternatief. Eet vervolgens de eerste 24 uur niets meer maar drink alleen water en eventueel kruidenthee (zonder theïne). Gebruik de tijd van vasten om uzelf bewust te worden van uw zwakheid en richt u op God en Zijn Woord.

Mocht u kiezen om drie dagen te vasten, dan kunt u dat op dezelfde wijze doen en eventueel een kruidenbouillon drinken om de bloeddruk wat te verhogen en zo de duizelingen tegen te gaan.

Als u verlangt naar een langere periode van vasten maar het niet goed aandurft zonder eten, probeer dan eens te sap vasten, biologische groenten geperst door de slowjuicer is een gezonde oplossing. Twee of drie keer daags 250ml tot 500ml groentesap is een krachtige bron van energie.

Wist u dat vasten ook heilzaam is voor het lichaam? Een lichaam dat vast wordt als het ware gereset. Schadelijke stoffen worden opgeruimd, beschadigde cellen worden hersteld en hormonen komen in balans. Het lichaam dat gewend is energie te halen uit suikers gaat door vasten leren vetten om te zetten in energie. Vasten zou wel eens een sleutel kunnen zijn in het bestrijden van veel welvaartsziekten.

Laat het vasten altijd in relatie staan tot gebed en Bijbellezen / onderzoek. Iedere periode van vasten moet voor u een moment van nauwe omgang met God zijn. Waak ervoor dat vasten een gewoonte wordt zonder inhoud. Het is iets tussen u en God. Als u vast om gezien te worden van mensen dan is het eerder kwaad dan goed, het zal uw relatie met God niet versterken maar verzwakken. Het is beter niet te vasten dan te vasten vanuit een verkeerd motief.

Jezus zegt: ‘En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht; Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden, Matth. 6:16-18.’

Kortom, vasten kan tot grote zegen zijn voor u persoonlijk en de mensen om u heen. Het zou goed zijn als iedere volgeling van Jezus serieus na zou denken over vasten. Ik geloof en weet dat vasten en gebed ons iets van God kan doen genieten dat anders voor ons verborgen zou blijven.

Ik geloof dat Nederland bijzonder gezegend zou zijn als iedere volgeling van de Heere Jezus zichzelf toelegt op intensief vasten en bidden. Wat een zegen zou het zijn als de volgelingen van Jezus laten zien, dat zij net als Jezus niet leven van brood alleen maar van ieder Woord dat uit de mond van God uitgaat. Als er ooit een tijd geweest is waar een oproep tot bekering noodzakelijk was, dan is dat nu!

Nederland, ik roep u op om u tot God te bekeren en laten alle gelovigen zich toeleggen op vasten en gebed, wie weet, God mocht Nederland net als Ninevé, genadig zijn.

In gesprek over Vasten

Uw weergave naam is de naam die zichtbaar wordt voor andere deelnemers.
Uw E-mailadres is niet zichtbaar voor andere deelnemers.
Als u op een ander bericht reageert, laat dan weten op wie en wat u reageert.

  Kim Dinsdag 20 Februari 2024

  Hoi Wilco,

  Via de video’s van Family Life on wheels, op jullie website gaan kijken en ben zo bemoedigd door het (al wat oudere ) artikel van Martine over eenzame opsluiting en bevrijding en dit artikel over vasten.
  Waar ik in beland ben is precies de fuik die je in dit artikel beschrijft: het consumeren.
  Wat een goede God en Vader hebben we dat Hij zo leidt naar bevrijding en hoe heerlijk zijn Zijn wegen !
  Al voor we het vragen weet Hij precies wat we nodig hebben.
  Ik mocht eerst meegenieten van jullie reis via de video’s en daarna de bemoedigende artikelen.

  Ik wens jullie Gods rijke zegen op jullie reis !

  Hartelijke groet, in Christus,
  Kim

  Wilco Vos (Moderator) 04-03-2024
  Hartelijk dank voor je bemoedigende woorden Kim.
  Wat een zegen dat je op deze manier als het ware een antwoord hebt gekregen.
  Inderdaad zo’n rijke zegen om steeds meer op te leren merken in ons leven dat God ons kent, hoort en ziet.
  Hij weet wat wij nodig hebben.
  Een ieder die op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamt worden.
  Van harte Gods zegen met het overdenken van de informatie rondom eten en drinken, vasten en bidden.
  Pas op dat je jezelf geen te zware lasten op legt.
  Soms  worden mensen zo bemoedigt door het getuigenis dat ze vol overgave in een periode van vasten stappen.
  Als dan het lichaam wordt verzwakt door het onthouden van voedsel, kan het enthousiasme omslaan in zorg en prikkelbaarheid.
  Als je jezelf dan bijvoorbeeld voornam om drie dagen te sapvasten en je stopt na 2 dagen, dan kun jejezelf beschuldigen van zwakheid.
  1 Corinthe 10 zegt zo mooi:
  ‘Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.’
  Of we nu eten of niet eten, drinken of niet drinken, laat het tot eer van God zijn.
  Met mate leren eten zal een veel grote zegen zijn dan een lange periode van vasten zonder daarin God te zoeken en te bedoelen.

  Laat het Woord van God je eten en je drinken zijn en zie naar Hem op in het vertrouwen dat HIj een ieder sterkt die het van Hem verwacht.

  Gods zegen Kim!

  Noëlle Smallegange zaterdag 18-05-2019 08:06

  Hoi Wilco,

  Ben erg onder de indruk van je verhaal over je 40 dagen vasten, dank dat je dat hebt willen delen (ook je bewustwording over eten, goed dat je dat doet, mensen eten zich ziek).

  Mooi wat jullie doen met het onderwijs van de kinderen.
  Zelf ben ik 1 1/2 jaar geleden tot geloof gekomen en gedoopt. Via Wilkin heb ik bevrijding ontvangen. Ik heb een vasten van 10 dagen gedaan bij Herman Boon. Ook daar bevrijding. Daarna was ik 3 weken verliefd op Jezus en kon ik niet ophouden met over hem te vertellen. Tijdens werd ik gevuld met de heilige geest, zodat ik op de grond viel en moest lachen, zowel innerlijk als uiterlijk. Na afloop van het vasten had ik een kachel op de plek van mijn hart. Helaas verdween die kachel (over Jezus spreek ik gelukkig nog). Het lijkt net alsof de Heilige Geest inmiddels wat is teruggetrokken. Terwijl ik iedere dag stille tijd heb, en vast nog 1 of 2 dagen per week, me geestelijk voed. (Tv heb ik niet en beluister geen wereldse muziek)

  Ik vraag jou:
  1 ben jij volledig gevuld gebleven met de heilige geest sinds de 40 dagen?
  2a. En ik woon alleen, vind jij het verstandig om 40 dagen alleen te vasten, gelet op de aanvallen?
  2b Ik kan ook gaan logeren, maar dat is dan bij mensen die geen levend geloof meer hebben en niet zijn wedergeboren. Wat vind jij? ( maar dit zijn uiteraard vragen aan God)
  3. Ik bid er trouwens voor dat de kerken weer gaan vasten en bidden. Er is vernieuwing nodig! Er moet weer worden genezen en boze geesten worden verdreven. Dat ongelovigen gaan toestromen. Doe jij dit ook?? Dank voor je reactie, Noëlle

  Wilco Vos (Moderator) 20-05-2019

  Dag Noëlle,

  Hartelijk dank voor het delen van je getuigenis en je deelname aan: “In-gesprek”.

  Naar aanleiding van jouw inbreng en je vraag heb ik deze pagina rond het onderwerp vasten aangemaakt. Wie weet kunnen we zo met elkaar tot een dieper inzicht komen als het gaat over vasten en bidden.

  Vasten is jou niet onbekend, je schrijft dat er mede door het vasten bevrijding heeft plaatsgevonden en dat je zo vol was van Jezus dat je niet over Hem zwijgen kon.

  Helaas is het niet zo gebleven.

  Je neemt dagelijks tijd om je op God te richten, je vast 1 tot 2 keer per week, voed je met geestelijk voedsel, getuigt van Jezus en toch mis je de volheid zoals je die eerst genoot.

  Tussen haakjes schrijf je dat je geen TV hebt en dat je je niet voedt met wereldse muziek.

  Je vraagt mij nu of ik volledig vervuld ben gebleven met de Heilige Geest sinds de 40 dagen vasten.

  Als je bedoelt of ik iedere dag hetzelfde voel en ervaar als in de periode van veertig dagen dan moet ik zeggen dat dat niet zo is. Tegelijk denk ik dat we het werk en de vervulling van de Heilige Geest niet altijd kunnen koppelen aan een gevoel of ervaring. De Heilige Geest werkt namelijk op veel verschillende manieren. De liefde die jij ervaren hebt, of de geestelijke ontlading kan heel goed door een bijzondere werking van de Heilige Geest zijn. Voordat er bevrijding plaatsvind kan er een hevige strijd zijn. Wanneer de boze machten moeten wijken kan intens huilen het lichaam doen schokken waarna dit over kan gaan in een bevrijdend gevoel met blijdschap dat zich kan uiten in lachen.

  Tegelijk zien we om ons heen veel dingen gebeuren die toegeschreven worden aan een werk van de Heilige Geest waarbij ik grote vraagtekens heb.

  Voor ons is het belangrijk om alles te toetsen aan het Woord van God. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1 en 2: ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.’ Door ons te richten op God waarbij wij onszelf aan Hem overgeven en Zijn Woord bestuderen wordt ons denken vernieuwd en zullen wij ook zijn volmaakte wil gaan ontdekken.

  In Efeze 5 zegt hij: ‘Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods, 15-21.’ Opnieuw zien we dat Paulus wijsheid verbindt aan een leven dat zich niet inlaat met de wereld. Hij roept op om vervuld te worden met de Heilige Geest en de sleutel die hij lijkt te geven is met elkaar spreken en zingen. Een dankend leven waarbij wij elkaar onderdanig zijn in Godsvreze is het leven waar hij toe oproept.

  In Romeinen 8 lezen we dat we door de Heilige Geest die in ons woont zeggen: ‘Abba Vader’. Ieder kind van God, dat zijn zij die geloven dat het bloed van Jezus Christus hen gewassen heeft, mag weten dat de Heilige Geest in hem of haar woont. Door onszelf over te geven aan God de Vader en het werk van de Heilige Geest, zullen we de vrucht van de Geest gaan genieten. Dat is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid (Galaten 5:22) en tegelijk mogen wij ons uitstrekken naar de verschillende gaven die Hij aan ons uitdeelt. In de eerste Korinthe brief hoofdstuk 12 lezen over de volgende gaven: Het woord der wijsheid, het woord der kennis, geloof, gave van gezondmaking, werking van krachten (wonderen), profetie, onderscheiding van geesten, spreken van talen en het uitleggen van talen.

  Waar wij ons op zouden moeten richten is niet zozeer een gevoel, hoe fijn dat ook kan zijn maar meer op het groeien in geloof en in kennis. Petrus zegt: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen, 2 Petr. 1:10.’ Laat het Woord van God rijk in je leven, geniet Zijn zegen en sta open voor correctie die tot je komt door Woord en Geest. Wees dankbaar dat je de Heere Jezus hebt leren kennen en zoek Hem meer te kennen. Richt je tijdens het vasten niet op een gevoel maar op God en dank Hem voor Wie Hij voor je is. Gevoel is zo bedrieglijk, vandaag voelen we dit en morgen weer iets anders maar als je je houvast meer en meer vindt in het Woord van God dan zul je staan in het geloof zelfs al wordt alles nog zo aangevallen. Anderen zullen ervaren hoe de vrucht van Gods Geest jou tot een zegen heeft gemaakt voor je omgeving.

  Mooi dat je je vragen of je veertig dagen moet gaan vasten eigenlijk aan God stelt. Dat is het beste. Persoonlijk zou ik je niet adviseren om veertig dagen te vasten als je alleen woont en ook niet als de enige mensen om je heen geen levend geloofsleven hebben. Het is heel zwaar, de beproevingen zijn veel. Voor jezelf moet je de vraag stellen waarom je zolang wil vasten? Dat hoef je mij niet te zeggen hoor. Geniet Gods zegen in je dagelijkse leven, wandel in de voetstappen van de Heere Jezus, vast zo nu en dan of geregeld, niet om een gevoel maar om meer en meer nee te leren zeggen tegen je eigen verlangens en meer te leren wat Gods verlangen is.

  Ja ik verlang er ook naar dat er meer mensen gaan vasten en bidden, dat er als het ware een opwekking plaatsvindt waarbij wij ons als gelovigen voor God buigen, Hem zoeken en eren en open staan voor dat wat Hij door ons heen wil bewerken. Dan zullen er velen zijn die de gave van genezing ontvangen, anderen de gave van profetie en weer andere de gave van het onderscheiden van geesten. Waarvan ik geloof dat we juist die laatste erg hard nodig hebben in deze tijd van grote verwarring.

  Noëlle, nogmaals hartelijk dank voor je inbreng Gods zegen en de volheid van de Heilige Geest gewenst.