Volg ons op YouTube

Jullie hebben je eerste liefde verlaten – Efeze – 7 brieven deel 1

In de komende serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië.
Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de Heere Jezus Christus
waarbij hij de dingen te zien krijgt die haast zullen plaatsvinden.
Daarbij moet hij schrijven aan de volgende gemeenten, Eféze, Smyrna, Pérgamus, Thyatire, Sardis, Filadelfia, en Laodicéa.
We bezoeken deze oude plaatsen en luisteren naar de boodschap die toen en nu nog van groot belang is.
Efeze, was na Rome de grootste stad in het Romeinse rijk,
vandaag vinden we er nog de overblijfselen van de tempel van de Godin Artemis,
ook wel bekend als de Diana van de stad Efeze.
We zien de restanten van de eens zo grote en bekende bibliotheek,
maar ook het imposante theater en de vele marmeren zuilen.
In deze grote stad bevond zich een gemeente van gelovigen in de Heere Jezus Christus,
aan hen is deze eerste brief gericht, laten we luisteren wat Jezus hen en ons heeft te zeggen.