Volg ons op YouTube

Jullie wonen daar waar de troon van de satan is – Pergamus – 7 brieven deel 3

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië.
Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de Heere Jezus Christus
waarbij hij de dingen te zien krijgt die haast zullen plaatsvinden.
Daarbij moet hij schrijven aan de volgende gemeenten, Eféze, Smyrna, Pérgamus, Thyatire, Sardis, Filadelfia, en Laodicéa.
We bezoeken deze oude plaatsen en luisteren naar de boodschap die toen en nu nog van groot belang is.

Pergamus betekent hoogte en op deze hoogte heeft zich een rijke geschiedenis afgespeeld.
In de stad Pergamus bevonden zich al snel 120.000 mensen.
Met haar Hogegerechtshof werdt Pergamus tot het centrum van West Azië gemaakt
waar verschillende hoofdwegen samenkwamen.
Pergamus met haar grote bibliotheek die streed om haar positie ten opzichte van Alexandrië,
vond vanwege een boycot op papirus het perkament uit.
Men vond er het altaar van Zeus, de tempel gewijd aan de god van de lust,
maar ook van de wijn en het plezier, een gigantisch theater en natuurlijk niet te vergeten
de gigantische tempel van Asklepios, de god van de genezing.

In deze lezing luisteren we naar dat wat de Heere Jezus te zeggen heeft tot de gemeente die daar leefde te midden van een plaats waar de troon van de satan was. Een boodschap die ook ons vandaag nog veel te zeggen heeft.