Volg ons op YouTube

De afval van het geloof dichterbij dan u denkt en hoe wij ons daartegen moeten wapenen

De afval van het geloof, een punt van discussie voor veel gelovigen, maar wanneer we zonder vooroordelen de Bijbel lezen en om ons heen kijken, dan komen we tot heldere inzichten. In deze lezing bestuderen we de Bijbelse boodschap rondom een actueel thema. We ontdekken waardevolle waarschuwingen en krijgen handvatten hoe we moeten omgaan met situaties waarbij verkeerde leringen binnen Gods gemeente worden binnengebracht. Hoe gaan we om met mensen die ons verleiden tot het afwijken van de Bijbelse boodschap en waarom zouden we dat doen? Kortom een overdenking waarbij we ontdekken dat de samensmelting van alle religies, de invloed van de New Age beweging en het Gnosticisme een grotere invloed heeft dan velen denken. Een gevaar voor gemeente samenleving en gezinnen. Maar tegelijk niet iets waar we bang voor hoeven te zijn. De Bijbel biedt ons alles wat we nodig hebben. God regeert en Jezus de Messias heeft overwonnen. In Hem, de Weg, de Waarheid en het Leven ligt al onze Hoop, onze Zaligheid en ons eeuwig leven.
Laat je bemoedigen.