Volg ons op YouTube

De gelovige onder vuur

Wat een wonder wanneer een mens tot geloof komt.Tot inzicht komen dat het leven zonder God een leven is dat haar doel mist. Tot inzicht komen dat de zonden scheiding maken tassen God en mens. Inzien dat alleen Jezus Christus de Weg tot de Vader is en dat alleen het geloof in Hem ons redt van de dood. De
zonden belijden en gelovig vertrouwen dat alle zonden om Christus wil vergeven zijn, dat is het startpunt van het nieuwe leven.

De gelovige is als het ware van blind ziende geworden, van doof horend en van dood levend.

Alles is nieuw geworden, wat een wonder en wat een vrede, vreugde en blijdschap geeft dat.

Met God de Vader te leven in gemeenschap.

In deze overdenking denken we na over dat wat de vrede en de blijdschap kan roven.

Denk aan zonden, maar ook aan verdrukkingen en beproevingen of het hele proces van vernieuwd worden in het denken.

Juist dit laatste is een vaak over het hoofd gezien onderwerp.

De gelovige leert de Bijbel kennen als het Woord van God en als richtsnoer voor het leven.

Je zou kunnen zeggen dat wanneer wij de Bijbel lief krijgen en ons leven daarnaar gaan inrichten, we gecultiveerd worden naar Gods
principes.

De cultuur die mensen hebben gecreëerd wordt voor de gelovige minder belangrijk dan de cultuur waarin God de mens wil herstellen.

De gelovige leert steeds meer het oude los te laten en het nieuwe te leven. De Bijbel spreekt over een vernieuwd worden van denken. Dat is iets wat niet op één dag gebeurt, de één gaat harden dan de ander en de uitdaging met elkaar als gemeente van Christus is om elkaar te steunen, te bemoedigen en samen het Woord van God als toets te bewaren.

Hoe komt het dat we toch zo vaak de vrede en de blijdschap kwijt zijn?

Luister naar de boodschap: De gelovige onder vuur.