Volg ons op YouTube

De generatie na de vaccinatie – Een onomkeerbare waarheid

Onderstaande tekst is het uitgangspunt of de aantekeningen bij de video: 
De generatie na de vaccinatie“. In de video verwijs ik naar bronnen voor verdere verdieping, de linken naar de bronnen zijn opgenomen in de tekst hieronder.


Als
u de video: “Het complot rondom het denken” nog niet heeft gezien, adviseer ik u
dat eerst te doen. Het bied een basis voor de materie die we nu
behandelen.

Wat
vragen vooraf:
– Zal
de op handen zijnde inenting ons van onze vrijheden beroven?
– Worden
we straks allemaal wandelende computers?
– Is
het verantwoord om ons te laten vaccineren?
– Is
vaccineren het teken van het Beest uit Openbaring 13?

Van zondeval tot
mensverbetering

God schiep de mens
naar of in het beeld van God, de mens koos voor satan waarmee wij het
beeld verloren hebben.

Door geloof worden
wij opnieuw geboren en gaat God Zijn beeld in ons herstellen.

Satan de leugenaar
van het begin stelt alles in het werk om dat te voorkomen en wil de
mens doen geloven dat zij zelf god zijn.

Genesis 3:5 Maar
God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen
geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het
kwaad.

De mens is door de
zondeval onderworpen aan pijn, verdriet, ziekte en dood.

Terwijl God de mens
in Zijn gemeenschap wil hebben waarbij zij als lichtdragers Zijn
liefde uitleven en verlangen naar Zijn komst en de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde, zet satan de mens aan tot het creëren van een hemel op
aarde.

Genesis 2:17
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult
gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood
sterven.

Hoewel deze waarheid
vast staat, stelt de mens, onder leiding van satan, alles in het werk
om de mens aan te passen naar eigen inzicht en gaan er zelfs geluiden
dat aanpassing van de genen tot onsterfelijkheid kan leiden.

Zie het volgende artikel op een
website van de rijksoverheid:

Voor het volledige artikel, klik hier.

De vorige lezing
over het complot rond het denken dachten we al na over het aan banden
leggen van het kritische denken.

Kritische
denkers worden al snel complot denkers genoemd en volgens de media
zijn dat voornamelijk domme mensen.

Probeer
met gezond verstand de huidige berichtgeving te toetsen door vragen
te stellen ook juist bij die vragen die niet gesteld mogen worden.

Er zijn ondertussen
heel wat initiatieven opgestart door bezorgde artsen, medici en
burgers.

Denk aan de website “open debat” waar de initiatiefnemers een brandbrief verzonden aan de Kamerleden. Zijn al deze 2755 artsen / medisch professionals en 20347 bezorgde burgers, domme mensen? 

Op de pagina “artsen
initiatieven
” kunnen we zien hoeveel artsen er wereldwijd opkomen
tegen de huidige maatregelen in de crisis.

Denk ook aan de
Corona onderzoekscommissie die nauwgezet onderzoek doet naar het ware
verhaal achter de corona crisis.

Reiner Fuellmich, een
bekend advocaat die al vele rechtszaken heeft gevoerd tegen
frauduleuze multinationals als de Duitse bank, Volkswagen en anderen,
is lid van de onderzoekscommissie en heeft al heel wat artsen,
wetenschappers en experts gehoord.

Onomwonden zegt de
commissie dat we te maken hebben met een PCR-test pandemie en niet
met een corona pandemie. Zonder testen zouden we geen pandemie
hebben. Hij legt uit hoe dwaas het testen is met testen die totaal
niet werken.

Hij noemt de hele
vooropgezette crisis een misdaad tegen de mensheid en zegt het
volgende:

“Deze
corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden
omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor
verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en
aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het
werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo
machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan
proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u
nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de
grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona-
fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk
het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Mei 2019 was er een
vergadering in Duitsland waar besproken werd hoe de crisis zou moeten
verlopen. Bij elkaar vergadert
waren o.a. Merkel, Jens Spahn van volksgezondheid, Viroloog Drosten,
professor Wieler dierenarts en hoofd van het RKI (Duitse RIVM) en
Tedros filosoof en hoofd van de WHO samen met de lobyisten van de
twee grote gezondheidsfondsen: De Bill en Melinde Gates Foundation en
de Welcome Trust. Duitsland moest met haar discipline en
gehoorzaamheid het voorbeeld geven aan de rest van de wereld…

12 jaar eerder werd
de definitie van een pandemie aangepast. Voor
2009 werd een pandemie
uitgeroepen wanneer er wereldwijd vele doden vielen. De nieuwe
definitie omschrijft dat een pandemie wordt uitgeroepen wanneer er
een wereldwijde besmettelijke
ziekte is.

Fuellmich vertelt dat
Viroloog Drosten ook tijdens de Mexicaanse griep in 2009 sprak over
een dodelijke plaag waar miljoenen slachtoffers
zouden vallen, dit is nooit gebeurd.
Het ontwikkelde vaccin leidde tot ernstige gezondheidsproblemen.

700 Europese
kinderen kregen de ongeneeslijke slaapziekte.

Ontdek hoe de
ontwikkelaar van dePCR- test aangeeft dat de test onbetrouwbaar is en
zelfs gezonde mensen positief test.

De kans dat een
positief resultaat foutief is ligt tussen de 84 en 94% oftewel bijna
zeker.

Zonder testen zou er
geen sprake zijn van een tweede golf.

De lockdowns werken
niet, kijk naar Zweden waar ze zonder lockdowns hetzelfde aantal
zieken heeft als in Groot Britannië dat wel lockdowns kent.

Tot zover de video van Fuellmich. Klik hier voor de video.

 Wat de
wereldbevolking vanaf begin 2020 meemaakt zal de geschiedenis in gaan
als de grootste medisch, economisch, sociaal-psychologisch en
politieke misdaad ooit.

Vaccinatie

Deze hele crisis bereid de mensheid voor op het aanvaarden van een
nieuw type vaccin.

Hoewel men doet
beweren dat vaccinatie voor verschillende ziekten heeft geleid tot
een gezondere samenleving is het tegenovergestelde waar.

Het natuurlijke
immuunsysteem wordt verzwakt door vaccinatie. Zie ook

Er worden vele
schadelijke stoffen verwerkt in de vaccins.
Denk aan aluminium
dat schadelijk is voor organen en hersenen.
Er is een relatie
tussen aluminium en alzheimer.

Bekijk de volgende pagina’s voor meer informatie:

– inhoudsstoffen en veiligheid
aluminium en de ziekte van alzheimer
– griepprik zin en onzin
chronisch ziek door aluminium in vaccins

Naast het drinken
van moedermelk, waardoor het immuunsysteem wordt opgebouwd, leveren
kinderziektes een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het
immuunsysteem en het voorkomen van ziekten op latere leeftijd.

We weten dat het
krijgen van mazelen als kind beschermend werkt op volwassen leeftijd

tegen kanker,
auto-immuunziekten, talgziekten van de huid, en degeneratieve ziekten
van huid en botten.

Onderzoeken naar het
inenten / vaccineren tegen kinderziekten met inentingen die naast de
schadelijke stoffen ook nog eens dierlijk en / of menselijk DNA
bevatten, hebben getoond dat er een directe relatie bestaat tot
kanker.

Bekijk de volgende pagina’s voor meer informatie: 

hoe vaccins kinderkanker kunnen veroorzaken
kinderarts ontmaskert mythes rondom vaccinaties

Bekijk de
Engelstalige presentatie van Marcella Piper-Terry waarin zij ingaat
op het gebruik van menselijke DNA in vaccinaties en de gevolgen.

Zie ook de PDF bij
de presentatie met schokkende feiten:

Marcella vertelt dat
in totaal 80 abortussen werden uitgevoerd om het rodehondvaccin te
maken.

27 baby’s van
moeders die besmet waren met rode hond werden geaborteerd (met 16 tot
20 weken), onder de valse voorwendselen dat de baby’s zwaar
gehandicapt zouden zijn. Slechts eentje daarvan bleek uiteindelijk
echt het virus te hebben.

Er worden abortussen
uitgevoerd met een ‘waterzak’ methode, zodat de foetussen levend
gehaald kunnen worden… Dood weefsel is tenslotte onbruikbaar.

Bekijk de Nederlands
ondertitelde video
van Marcella:

Stanley Plotkin de
uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde
foetussen, verklaarde onder ede dat hij vaccinatie-experimenten heeft
uitgevoerd met weeskinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen,
kinderen van gedetineerde moeders, en ongeveer een miljoen Afrikaanse
kinderen onder koloniale heerschappij. Hij verklaarde ook dat
polio-vaccins cellen van apenieren bevatten, rotavirus-vaccins
vervuild zijn met varkens virussen, en sommige vaccin menselijke
diploïde celresten bevatten afkomstig van het kweekmedium. klik voor meer informatie.

Velen maken de fout
door te denken dat de cellijnen gebaseerd zijn op een eenmalige
abortus, onderzoek wijst op het tegendeel. Maar stel dat er
toch maar één klein mensje
moest sterven om een vaccin te maken, is het dan verantwoord in Gods
oog?

De griepprik:

Een vaccin als de
griepprik, die wordt gepromoot voor mensen met een verhoogd risico op
griep bevat naast het zeer schadelijke aluminium bijvoorbeeld ook het
giftige Ethyleen glycol, dat wij kennen als antivries koelvloeistof
voor in de auto. Ook de kankerverwekkende stof Formaldehyde, dat wij
kennen als sterk water waarop we dode dieren en mensen kunnen
bewaren. Daarnaast stoffen die kunnen leiden tot onvruchtbaarheid,
hersenschade, autisme en alzheimer.

Hoewel de antivaccinatie beweging erg negatief wordt afgeschilderd, zou een grondig onderzoek naar de feiten, iedereen die de Schepper eert en respect heeft voor Zijn schepping, tot dezelfde conclusie moeten doen komen. 

De hele
vaccinatiebeweging is een geldmachine dat tot religie is verheven.

Ons wordt
voorgehouden dat het levens red.

Maar denk eens na
over de 700 kinderen die in 2009 na de Mexicaanse griepprik, de
slaapziekte kregen. Klik voor meer info.

Denk ook aan de
vrouwen in Africa die in de periode 2014 / 2015 na de vaccinatie
tegen Tetanus onvruchtbaar werden. Onderzoek wees uit dat de vaccins
HCG bevatte dat leidde tot sterilisatie van de vrouwen.  Klik voor meer info.

Dit gebeurde
trouwens ook in Nigeria tijdens de anti-polio vaccinatie.

Desiree Rover heeft
met haar presentaties rond de vaccinatie al heel wat mensen wakker
geschud.

Bekijk haar
presentatie ‘Prik mij maar lek

Kijk ook de drie uur
durende presentatie
met haar en de ondertussen overleden arts Hans
Moolenburgh.

De omstreden
vaccinatie die de wereld moet redden.

Juist nu 2020 is het
belangrijk om ons opnieuw te bezinnen over het onderwerp Vaccinatie.

Een opmerking vooraf
is dat “Het nieuwe corona-virusvaccin wordt ontwikkeld met de
clausule dat als er schade optreedt de industrie niet aansprakelijk
gesteld kan worden voor de schade veroorzaakt door zijn product.” bron

In de context van de
misdaad tegen de mensheid, om de woorden van advocaat Fuellmich te
gebruiken, zijn we wereldwijd gewend geraakt aan de term het nieuwe
normaal. Afzondering, afstand houden en het gebruik van mondkapjes
is alles een voorbereiding op de vaccinatie waar zo velen op wachten.

De meningen zijn
verdeeld, informatie is er genoeg maar wie ziet door de bomen het bos
nog?

Zal de op handen
zijnde inenting ons van onze vrijheden beroven?

Worden we straks
allemaal wandelende computers?

Is het verantwoord
om ons te laten vaccineren?

Hoewel de media de
hele wereld angst aanjaagt en het vaccin als de oplossing aanbiedt,
zijn er ook genoeg tegengeluiden, die helaas maar al te snel
bestempeld worden tot gewetenloze kritischie of aanhangers van
complottheorieën.

Met de eerder
genoemde informatie en na het raadplegen van de bronnen moeten we
concluderen dat er geen enkele vaccinatie is ontwikkeld om de mens te
redden. Wat er wel achter zit mag u zelf onder woorden brengen.

Onderzoek naar de
ontwikkelingen rond het vaccin dat heel de wereld moet gaan
beschermen, doet al snel uitkomen bij termen als Eugenetica, DNA en
RNA.

Dat de
ontwikkelingen op DNA niveau ver gevorderd zijn was ons al duidelijk
geworden door het artikel op de website van de overheid:

Met genomica
kun je de genen van mensen al bij de conceptie permanent veranderen’,
legt Brey uit. ‘Zo kun je zorgen dat ze geen erfelijke ziektes
krijgen, maar ook dat ze blauwe ogen hebben of beïnvloeden hoe
intelligent ze zijn. Dat is eugenetica: rasverbetering. Het is heel
omstreden en verboden in de meeste landen, maar er is veel discussie
over of het verboden moet blijven.’

Op het gebied
van human enhancement worden technologieën ontwikkeld waarmee het
karakter of lichaam van mensen kan worden verbeterd’, vertelt Brey.
In theorie kunnen we in de toekomst mensen zo minder verlegen of
agressief maken, langer laten leven, infrarood laten zien, sterker
maken, beter laten horen of beter bestand maken tegen hitte of kou.”

Onderzoek naar de
ontwikkelingen rond CRISPR-Cas maken duidelijk dat de wetenschap al
ver gevorderd is met het aanpassen van dierlijke en menselijke genen.
Het is een heel ingewikkeld proces wat heel eenvoudig kan worden
uitgelegd als een knippen – plakken actie. CRISPR-Cas kan de fout
in het gen opsporen. Dan wordt op die plek de streng doorgeknipt en
het juiste DNA er in geplakt. Dan is de fout in het gen gerepareerd.
Zie bijvoorbeeld de website erfelijkheid.nl

Ook schooltv geeft
er op een kinderlijk eenvoudige manier uitleg over.

Zie de animatie
video
voor een uitleg.

Jaren geleden kon
men al het genetisch materiaal van vissen aanpassen waardoor ze
lichtgevend werden, de zogenoemde Glowfish.

Denk ook aan de
AquaAdvantage zalm die twee keer zo snel groeit, maar ook genetisch
aangepaste koeien die geboren worden zonder horens en aangepaste
varkens die geen griep meer kunnen krijgen. bron

Om
maar niet te spreken over het voedsel dat ons vandaag wordt
voorgeschoteld, aardappelen die de aardappelziekte niet kunnen
krijgen, bloemkool waar de bloemkoolmot vanaf blijft, druiven zonder
pit, appels die niet bruin worden na het doorsnijden, en noem maar
op, hoelang zullen we nog de beschikking hebben over voedsel zoals
God het geschapen heeft?

Eind 2018 heeft de
Chinese onderzoeker He Jiankui middels de CRISP-Cas methode het
genetisch materiaal van embryo’s aangepast waardoor ze geen HIV
kunnen krijger en dat terwijl de zaadcellen afkomstig waren van HIV
seropositieve mannen.

Kortom het aanpassen
van het DNA is in een ver gevorderd stadium. In 1978 werd de eerste
reageerbuisbaby geboren, een ontwikkeling die vandaag heel algemeen
geaccepteerd lijkt te zijn.

Hoelang zal het nog
duren voordat we inderdaad kunnen kiezen voor een slimme jongen met
blond haar, blauwe ogen en een stevige handdruk?

We zagen al dat we
de ontwikkelingen rond het aanpassen van het menselijk DNA eugenetica
noemen. Het interessante is dat als we onderzoek doen naar deze term
en haar geschiedenis we al snel uitkomen bij de Nazi’s en Adolf
Hitler.

Op de website van de
rijksoverheid vinden we een uitgebreid document dat ingaat op de
ethiek van eugenetica, er staat:

Verschuiving
richting eugenetica

Eugenetica, of
‘rasverbetering’ is het idee om de genetische samenstelling van
het menselijk ras 
te verbeteren.
Daarbij hoort het beheersen van reproductie: goede eigenschappen
worden doorgegeven en slechte eigenschappen juist niet. Een
samenleving op basis van eugenetica is voor veel 
mensen de
genoemde moreel abjecte situatie DNA Eugenetica gaat immers in tegen
de rechten van 
de mens: het
roept de connotatie op met Nazi-Duitsland en hangt samen met
sociaal-culturele en 
racistische
discriminatie. Daarnaast roept het de vraag op wie er mag bepalen wat
‘goede’ en wat 
slechte’
eigenschappen zijn.”

Wikipedia zegt: ‘Om
volgens de nazi-eugenetica een genetisch gezond volk te creëren,
werd gebruik gemaakt van een huwelijksverbod tussen Ariërs en
niet-Ariërs, gedwongen sterilisatie, euthanasie en later ook het
vermoorden van mensen die niet aan het Nationaalsocialistische ideaal
voldeden.’

Ondertussen heeft de
technische ontwikkeling niet stilgestaan en kunnen mensen met
dezelfde ideeën daar handig gebruik van maken: De overbekende Bill
Gates en zijn familie hebben bijzondere belangstelling getoond voor
eugenetica. Het is mij bekend dat er vóór en tegenstanders zijn van
Bill Gates, voorstanders die elk negatief geluid wegwuiven en
tegenstanders die zaken overbelichten of buiten de context plaatsen.
Maar grondig onderzoek naar de geschiedenis van deze man is op z’n
minst verhelderend. klik hier voor wat achtergrond informatie 

Juist nu Bill Gates
een grote rol speelt in het tot stand komen van de
zo genoemde
reddende vaccins, is opmerkzaamheid geboden. De technische
ontwikkelingen zijn ver gevorderd en een combinatie van techniek en
het aanpassen van DNA is toch echt wat al lange tijd op de agenda
staat.

De filosofie van het
transhumanisme probeert de door de natuur (God) gestelde grenzen van
het menselijk bestaan te doorbreken. Technologie wordt hierbij onder
andere ingezet om veroudering tegen te gaan of zelfs het fysieke
sterven te overwinnen, ziektes en pijn uit te bannen en
bovengemiddelde of zelfs bovenmenselijke kwaliteiten en vaardigheden
te vergaren. Door de inzet van bijvoorbeeld kunstmatige
intelligentie, synthetische biologie, genetische manipulatie en
nanotechnologie. Een bekende promotor of ambassadeur van het
transhumanisme is Ray Kurzweil. Zijn bekende boek “The Singularity
Is Near: When Humans Transcend Biology” vertaald: “De
singulariteit is nabij: wanneer mensen de biologie overstijgen”
wordt gepromoot door Bill Gates, die hem ook sponsort.

Als het aan deze
mensen ligt hoeven we niet meer te sterven maar zal de mens 2.0
samensmelten tot een technische volmaaktheid.

Wat door Gates
gesponsorde bedrijven zijn:

Inovio, GSK, Sanofi
en Moderna, Pfizer / Biontech, bedrijven die zich ook bezig houden
met de ontwikkeling van de vaccins, en
de Covid19 vaccins.

Passen de in de maak
zijnde vaccins ons DNA aan?

Wat onderzoek naar
de ontwikkelingen maken inderdaad duidelijk dat dit gebeurt. Hoewel
het nu nog een strijd is wie er het eerst met een vaccin op de markt
komt, is het zo goed als zeker dat het een Vaccin op basis van mRNA
zal zijn, het zogenoemde Messenger-RNA.

Newsweek omschrijft
het als volgt:

“Centraal staat
een molecuul dat messenger-RNA of mRNA wordt genoemd. Dat geeft
instructies in ons DNA door aan de cellulaire eiwitfabrieken die ze
uitvoeren. In het recept van Moderna is het mRNA synthetisch,
geprogrammeerd met als doel om onze innerlijke machinerie bepaalde
coronavirusachtige eiwitten te laten maken – precies die eiwitten
die de ziekteverwekker gebruikt om onze cellen binnen te dringen.
Zodra die zelfgemaakte dummy-virusdeeltjes er zijn, dat is tenminste
het idee, zal ons lichaam het echte werk leren herkennen en
omzeilen.”

Het messenger-RNA
past inderdaad onze innerlijke machine aan. Het gaat ons lichaam
infecteren met een in een laboratorium ontwikkeld technisch vernuft
zonder dat men weet wat het op de lange termijn uitwerkt. Het lichaam
door de Schepper gemaakt met een DNA dat door ons mensen net zo min
ten volle begrepen wordt als de sterrenhemel, wordt aangepast naar
inzichten die in het verleden geen garantie hebben geboden van
volmaaktheid.

In het vervolg van
het artikel lezen we:

“In 1976
reageerden de Amerikanen snel op een nieuwe uitbraak van varkensgriep
president Gerald Ford beloofde om ‘elke man, vrouw en kind in de
Verenigde Staten’ te vaccineren. Tegen het advies van de
Wereldgezondheidsorganisatie in. Nadat 45 miljoen mensen waren
gevaccineerd, bleek de griep mild te zijn. Erger nog, onderzoekers
ontdekten dat een onevenredig groot aantal van de gevaccineerden –
ongeveer 450 in totaal – het Guillain-Barré-syndroom hadden
ontwikkeld, een zeldzame aandoening waarbij het immuunsysteem van het
lichaam de zenuwen aanvalt, wat leidt tot verlamming. Minstens 30
mensen stierven. Na ontdekking van het risico werd het programma eind
1976 beëindigd. “

“En we moeten niet
eens zo ver teruggaan. In 2017 werd een spoedcampagne –
onderschreven door de WHO – om bijna 1 miljoen kinderen te
vaccineren voor door muggen overgedragen knokkelkoorts (dengue) in de
Filippijnen om veiligheidsredenen stopgezet. Meer dan 800.000
Filippijnse kinderen hadden toen al een vaccin gekregen waarvan
gezondheidsfunctionarissen nu zeggen dat ze hun risico op een
ernstige en soms dodelijke aandoening verhoogden. Naar schatting
stierven 600 kinderen als gevolg van het vaccin, genaamd Dengvaxia.”

Wat mij betreft even
genoeg informatie rond de vaccinatie.

Laten we goed
doordrongen zijn van het feit dat wanneer we ons laten vaccineren met
de nieuwe vaccinatietechniek, we als proefkonijn dienen voor een
technische aanpassing van de mensheid die wordt verafgood door de
aanhangers van het Trans Humanisme waar mens en techniek samensmelt
tot voorbij de grenzen die de natuur heeft gesteld.

Kritisch onderzoek
laat zien dat er geen enkel bewijs van slagen is en er geen lange
termijn onderzoeken zijn.

Een artikel in Trouw
zegt: “Aan de mRNA-techniek zitten haken en ogen. Zo werkt het
(nog) niet in het lichaam van ouderen, juist de doelgroep die
beschermd moet worden tegen het coronavirus. Het grootschalig
vaccineren van de jongere bevolking kan wel groepsbescherming geven
voor ouderen, maar de vraag is of dat de juiste weg is. De kans voor
jongeren om aan het virus te overlijden is erg klein, terwijl er
altijd een risico is op letsel door een vaccinatie.”

Het doel van dit
artikel is een aanzet tot zelfonderzoek.

De grootste fout die
wij kunnen maken is blindelings vertrouwen op de wetenschap, die
naast het uitgangspunt dat de mens niet is geschapen maar volgens hen
net als alle zoogdieren is geëvolueerd, ook geen enkel bezwaar heeft
tegen het aborteren van baby’s en het doden van zieken en of ouderen.
De wetenschap heeft ontdekt dat de mens niet perfect is maar streeft
met haar inzichten naar perfectie en onsterfelijkheid.

Wat mij betreft is
iedere vaccinatie een station te ver. Waarom? Omdat zoals Jezus het
zei: alleen de zieken een medicijnmeester nodig hebben en niet
gezonde mensen. Vaccineren is gezonde mensen ziek maken in de hoop
bescherming te bieden voor de toekomst, de geschiedenis heeft laten
zien dat het tegenovergestelde helaas vaak waar is.

Het vaccineren door
middel van mRNA waarbij het DNA wordt aangepast is onomkeerbaar. Dat
terwijl we het DNA zouden kunnen omschrijven als de code die God
ieder individu heeft gegeven. Mogen wij dat eigenhandig aanpassen?

Wij hebben de keuze,
Openbaring 13 leert ons dat we kiezen voor het merkteken van het
beest, hoewel ik niet zeg dat de mRNA vaccinatie het teken van het
beest is, maakt het er zeker deel van uit en vrees ik het ergste voor
hen die kiezen voor deze aanpassing van hun genen.

Ik ben blij dit met
u te mogen delen, waarom? Omdat de Bijbel aantoont dat het ontbreken
van kennis desastreus is. Lees Hosea 4

Onderzoekt de
dingen, beproef de dingen en kies voor het goede, wat het ook mag
kosten.

Waar is ons
vertrouwen op God? Hij heeft gezegd in Exodus 15:26

Is het, dat
gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en
houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u
leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw
Heelmeester!”

Zoek de HEERE, dient
Hem met geest, ziel en lichaam en laat de tempel niet verwoest worden
door menselijke aanpassingen. Onderzoek Zijn Woord, richt je leven
daarnaar in en vertrouw op Hem met heel je hart, Hij is de HEERE uw
Heelmeester!

Wilco Vos
Veenendaal 11-11-2020