Volg ons op YouTube

De God van het Nieuwe Testament

Is de God van het Oude Testament verandert sinds we het Nieuwe
Testament hebben?
Al bladerend door de Bijbel ontdekken we het antwoord.

Hebreeën 10 en 12, 1 Korinthe 10 en Handelingen 4 en 5 geven
ons een beeld dat ons aan het nadenken zet.

Van harte Gods zegen