Volg ons op YouTube

De overwinning over het beest

Bijbelse overdenking rond de overwinning over het beest.
Openbaring 15:2-3:
En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid.

Een lezing rond het Lam en het beest, aan welke kant sta jij?