Volg ons op YouTube

De troost van de opname in Gods heerlijkheid

Het leven van de gelovige is niet vrij van verdriet en pijn.
Geloven in God betekent niet dat we gevrijwaard worden van tegenslagen en verdrukking.

In deze overdenking luisteren we naar de woorden van Asaf uit Psalm 73.

We ontdekken de valkuil waarlangs iedere gelovige als het ware gaat, en putten wijsheid, troost en hoop.

Er is hoop! God regeert en wat een troost om uit te zien naar het moment van de opname in Zijn heerlijkheid.