Volg ons op YouTube

De wettische vijandschap tegen het Evangelie en de roeping van Paulus – Paulus – deel 1 van 7

In deze overdenking verplaatsen we ons vanuit Troas in Azië
naar het oude Macedonië dat we vandaag vinden in Griekenland dat ligt in Europa.
We denken na over het leven van Paulus, zijn vervolging van de gemeente van de Heere Jezus Christus,
zijn bekering en prediking.
Daarbij ontmoeten we de haat van hen die hun heil zochten bij de wet en net als Paulus vroeger,
een grote vijand waren van het Evangelie, de Heere Jezus en Zijn volgelngen.
Zo bladeren we van Handelingen 9 naar hoofdstuk 15 en ontdekken hoe de Apostelen,
onder leiding van de Heilige Geest, adviezen gaven aan de jonge christengemeenten
om zich te onthouden van 4 belangrijke zaken.
Vervolgens eindigen we bij Handelingen 16 waar we stilstaan bij de roeping van Paulus naar Macedonië.
Van Troas, naar Neapolis.

Deze lezing is als het ware de inleiding op een serie lezingen waarbij we vanuit Griekenland in de voetsporen van Paulus gaan.