Volg ons op YouTube

Een bemoediging in de eindtijd

Jozua, Mozes, Aaron en Hur hadden elkaar nodig, zo heeft God de gemeente als lichaam gebouwd uit verschillende leden, die niet zonder elkaar kunnen. 

Zoals Israël tegen de Amalekieten streed, zo hebben wij vandaag te strijden tegen de Amalekieten van onze tijd. 

Laat je bemoedigen door het Woord van God.