Volg ons op YouTube

Een besmettelijke leugen – Deel 2

Op de lezing “Een besmettelijke leugen” zijn veel reacties
en vragen gekomen. Wat mooi dat we samen kunnen graven in de geschiedenis om zaken die voor de
meesten verborgen lijken, te ontdekken en aan de hand van deze bevindingen
keuzes te maken. De waarheid maakt vrij.

Salomo heeft geschreven dat er niets nieuws onder de zon is.

Prediker 1: 9-10

‘Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen
er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de
zon. Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw?
Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn.’

Een bekend filosoof zei:

‘Een volk dat zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar
te herhalen’

De strijd tussen hen die leren dat een ziekte besmettelijk
is en hen die beweren dat het niet zo is, is niet nieuw.

Of we nu spreken over de gele koorts, cholera, pest of typhus,
het zijn onderwerpen geweest van strijd rondom besmettelijkheid al dan niet.

De vraag die zich voordoet is: Moet een christen zich wel bezighouden
met deze zaken als gezondheid en de strijd rondom besmetting? De wedervraag kan
zijn: Wat is de reden van deze terughoudendheid? Is het niet geoorloofd om
zaken te toetsen en jezelf te beschermen tegen invloeden die niet goed zijn? Is
het niet de opdracht om alle zaken te beproeven en het goede te behouden? (1
Thess. 5:21)

We moeten goed voor ogen houden dat de wereld in het boze
ligt (1 Joh. 5:9). Er is een scheiding tussen hen die God dienen, Hem
liefhebben en volgen en hen die dat niet doen. Zij die God dienen moeten
waakzaam zijn en de goede strijd strijden. Aangezien de meeste mensen op de
brede weg wandelen die eindigt in het verderf, moeten zij die op de smalle weg
wandelen waakzaam zijn niet te vallen in de strikken die gelegd worden.

Nu we over een onderwerp als gezondheid nadenken moeten we
goed beseffen dat het geen neutraal gebied is. Het is niet zwart of wit. Het is
niet zo dat zij die met de Bijbel leven in het ene kamp zitten en zij die
zonder de Bijbel leven in het andere kamp. Nee, er zijn oprechte gelovigen die
het goede voor de mens zoeken en zich begeven binnen de reguliere geneeskunde,
maar ook binnen de zogenoemde alternatieve geneeskunde, zonder oog te hebben voor
de zaken die we bespreken.

Binnen beide kampen, als we het zo mogen noemen, zijn
gevaren. Het is niet goed tegenover kwaad.
Het is niet zo dat de alternatieve geneeswijze alleen uit “kwakzalvers” bestaat
en dat de reguliere geneeskunde de enige waarheid is. We moeten onderzoeken
welke God er gediend wordt, het geld, een Oosterse god, een filosofie, de mens
of de Allerhoogste God?

Ik ben een rentmeester en verzorger van mijn lichaam, wat
een tempel is van de Allerhoogste God. Ik heb te weten wat ik eet, wat ik
drink, maar ook wat ik wel en niet toelaat in en aan mijn lichaam.

Kortom, we mogen ons niet afzijdig houden van deze materie
omdat het een moeilijk gebied is waar veel verwarring heerst. In beide kampen bewegen
zich artsen, psychologen, filosofen, antroposofen en wetenschappers die niets
met God te maken willen hebben. Wij moeten onderzoeken, beproeven en een keuze
maken die past binnen een wandel met God.

Pest en de Bijbel, besmettelijk?

De verklaarder Rasji de bekende Rabbijn uit de Middeleeuwen
die eigenlijk Sjlomo Jitschaki heette, sprak zowel bij de pest als bij
melaatsheid niet over besmettelijkheid.

Laten we een willekeurige tekst nemen:

‘De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en
met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan
gij niet zult kunnen genezen worden. De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en
met blindheid, en met verbaasdheid des harten;
Dat gij op den middag
zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet
zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle
dagen, en er zal geen verlosser zijn.’
Deuteronomium 28:27-29