Volg ons op YouTube

Een boodschap voor alle gelovigen

In een boodschap voor alle gelovigen staan we stil bij het fundament van het normale christelijke leven.
Hoe verhouden de wet en het evangelie zich tot elkaar en hoe kijken we naar werken en daden vanuit het genade oogpunt? Wat betekent het om je zaligheid uit te werken met vreze en beven?
Kortom een verfrissende eenvoudige boodschap waarbij het Woord spreekt.
Gods zegen!