Volg ons op YouTube

Een gevoelig onderwerp

Wat zou de wereld er anders uitzien als wij mensen geen gevoel zouden hebben.
Een leven zonder gevoel is ondenkbaar.
Tegelijk is het ook waar dat een leven dat drijft op gevoel, geen leven is.
Wat leer de Bijbel ons eigenlijk over gevoel
en geeft het bestuderen van de grondtekst ons ook nog meer diepte in de betekenis?
In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat Phroneo ons te zeggen heeft.

Wees gezegend.