Volg ons op YouTube

Een indringende oproep voor het te laat is – Jezus vs Gnosticisme

In deze indringende boodschap bladeren we door de Bijbel en leggen we de focus op de Jezus van de Schriften.
Sinds de schepping is er een tegenstander van God en de mens, het is de satan,
die zich op deze wereld manifesteert als een brullende leeuw maar ook als een engel van het licht.
Hij stelt vandaag alles in het werk om onze focus af te houden van Jezus en de Bijbel om ons te richten
op allerlei zaken die zich als interessant voordoen maar obstakels zijn in het komen tot en het leven met Jezus.
De Jezus, of Yeshua, Yasha, Yehoshua en Yasha van de Bijbel, staat als het ware tegen over het Gnosticisme,
New Age en welke ismes dan ook in deze wereld. Het is de wijsheid van de wereld die dwaasheid is voor God.
Ja de mens wil zich met eigen inzichten en ingebeelde kennis verheffen tot God en dat terwijl de Bijbel zo’n heerlijke,
liefdevolle en uitnodigende boodschap heeft voor alle mensen.

Wie denk jij dat Jezus is?
We bladeren door de Bijbel en zien op Jezus!