Volg ons op YouTube

Een wijsheid die je niet missen mag

Wat is wijsheid?
Om een antwoord te vinden op deze belangrijke vraag, bladeren we door de Bijbel en ontdekken, hoe kennis, toestemmen en vertrouwen, het leven verandert en richting geeft.
Aan de hand van de Psalmen, Spreuken, Jesaja en gedeelten uit Mattheüs, Johannes en de brieven van Paulus ontdekken hoe het Woord van God ons Wijsheid leert en de weg wijst om te ontkomen aan de macht der dwaasheid.

Wees gezegend en laat je bemoedigen