Volg ons op YouTube

Eens behouden altijd behouden

Wat leert de Bijbel ons over de zogenoemde afval van het geloof?
Is het waar dat als je eens behouden bent, je voor eeuwig behouden bent?
In deze overdenking, bladeren we door de Bijbel om een antwoord te krijgen.

De volgende teksten worden behandeld.
Ezechiel
18:23-26
Johannes
10:27-30
Johannes 15:1-6
Romeinen
8:13
Romeinen
11:19-21 1
Korinthe
10:12 1
Korinthe 15:1,2 2
Korinthe 11:3
Kolossenzen
1:21-23
2 Thessalonicenzen 2:3
1 Timotheüs 4:1
Hebreeën
3:12-15, 19
Hebreeën 4:1, 11-13
Hebreeën 6:4-8
Hebreeën
10:26-31
2 Petrus 2:1, 20-22
Openbaring
3:17, 19