Volg ons op YouTube

Geen angst meer voor de dood

In deze lezing denken we na over de angst voor de dood.
In de context van de zekerheid waar Romeinen 8 over spreekt kunnen we zingen:
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

We openen 2 Korinthe 5 en denken vers voor vers na over de hoop die in de Heere Jezus Christus is
en alle angst voor de dood overwint.
Aan de ene kant het proces van afbraak van ons aardse lichaam,
aan de andere kant de hoop op het onsterfelijke.
We lezen van de realiteit van de rechterstoel van Christus,
de schrik des Heeren en de krachtige prediking waarbij Paulus
als het ware de mensen beweegt tot het geloof.
Ja de liefde van Christus dringt ons.
Laat je bemoedigen.