Volg ons op YouTube

Geen geloof en toch behouden?

De vraag die mensen bezig kan houden is of het eigenlijk wel wat uit maakt of we geloven of niet.
Zou het soms zo kunnen zijn dat uiteindelijk alles toch goed komt?
De één gelooft op een heel andere manier dan de ander
en weer een ander zegt niets te geloven maar wat maakt dat eigenlijk uit?
In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een helder antwoord te vinden op deze vraag.