Volg ons op YouTube

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat het Woord van God ons tot vrijheid roept.
Een vrijheid in relatie met God en in overeenstemming met Zijn Woord.
De Bijbel openbaart ons van Genesis tot Openbaring het karakter van God en wijst ons de Weg, de Waarheid en het Leven aan.
De onderlinge boeken, profetieën en brieven zijn met elkaar verweven zoals we ook zien in het schema dat we in de video tonen waar 599 directe verwijzingen worden gevisualiseerd.

De boeken van het Oude Testament vormen samen met die van het Nieuwe Testament één geheel.
In het kruisverwijzingsschema zien we hoe met 340.000 kruisverwijzingen de boeken met elkaar verbonden zijn.

Deze schema’s benadrukken het feit dat het Nieuwe Testament niet op zichzelf staat maar gefundeerd op het Oude Testament.
De schrijvers van de Nieuwtestamentische boeken hebben niet gesproken op eigen gezag maar hebben de leer van het Oude Testament doorgegeven waarbij zij Christus als de vervulling van de schaduwen en de enige Weg de Waarheid en het Leven hebben voorgesteld. Hoe meer we het Woord van God leren kennen en liefhebben als ons kompas voor het leven, hoe meer we de christelijke vrijheid zullen genieten.

De gelovige, schuilend achter het bloed van Christus wordt opgeroepen om een navolger van Christus te zijn en niet van mensen. Wanneer we God gehoorzamen dan ervaren we vrijheid,
wanneer we mensen volgen dan ervaren we vroeg of laat een juk.

Het wettische is niet gekoppeld aan God of Zijn Goddelijke wet maar is een benadering van mensen op een bepaalde zaak.
De wettische mens heeft het gevoel iets te moeten en streeft daarbij naar perfectie in eigen kracht.
De wettische mens streeft door doen en laten naar een bepaalde mate van heiligheid.

Dit wettische wordt helaas vaak door wettische mensen, die niets met Gods wet te maken willen hebben,  gekoppeld aan de wet van God.

We moeten wettisch en wettig van elkaar leren scheiden.
Wettisch is een krampachtige benadering waarbij de mens door doen en laten streeft naar heiligheid of de zaligheid.

Wettig is de gehoorzame wandel van de gelovige die schuilt achter het bloed van het Lam, voor wie de wet geen struikelblok is maar een openbaring van Gods heilige karakter.

Gods zegen.

Zie voor uitleg en meer info rond de schemas:

Bible Genome


https://www.openbible.info/blog/2010/04/bible-cross-references-visualization/