Volg ons op YouTube

Genade en vrede ook voor jou

In deze overdenking staan we stil bij de overbekende woorden uit Openbaring 1.
Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal;
en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn….Die ons heeft liefgehad,
en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…..

Laat je bemoedigen.