Volg ons op YouTube

Getuigen in de eindtijd

De wereld om ons heen is in duisternis, waarbij angst en stress lijken te overheersen. Toch hebben wij in deze tijd een boodschap van hoop te brengen.
Ja Jezus, het Licht van de wereld heeft Zichzelf gegeven en daarvan mogen wij getuigen zijn.

In deze bijzondere lezing op een bijzondere plaats met een bijzondere onderbreking denken we na over de kracht van het getuigen.

Jezus sprak: Gij zijt het zout der aarde en Gij zijt het licht der wereld.

In en door Christus mogen wij met Paulus zeggen:

Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

Ik vermag alle dingen, door Christus Die mij kracht geeft. 

Laat je bemoedigen.