Volg ons op YouTube

God heeft al het voedsel gezegend

God heeft al het voedsel gezegend

In deze overdenking kijken we samen wat God ons in het Oude en Nieuwe Testament over Voedsel heeft te zeggen.

We zullen aan de hand van o.a. Markus 7, Handelingen 10, Romeinen 14 ,1 Korinthe 8, Colossenzen 2 en 1 Timotheüs 4 een dieper inzicht krijgen in het Vaderhart van God.

Zoekwoorden: Koinos, Katharos, akarthartos, broma, brooma, rein, onrein,