Volg ons op YouTube

Gruwelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een beeld te
krijgen bij dat wat in Gods oog gruwelijk is. Wanneer we nadenken over verfoeilijk, verfoeisel, gruwel en
gruwelijk, dan ontdekken we dat God ons niet in het onduidelijke laat wat
betreft, afgoderij, seksuele zonden en zaken als valsheid in handel en wandel. Maar
tegelijk ontdekken we dat God onomwonden gesproken heeft over dat wat rein en
onrein is.

Van welke kant we het vandaag ook bekijken, voor velen is
dit een struikelblok.

Daarom is het goed om met elkaar door de Bijbel te bladeren
en te ontdekken welke rijke lessen God ons geeft.

Wat is rein en wat is onrein?
Heeft een christen wel iets te maken met dat wat in het Oude Testament als rein
of onrein wordt aangeduid?

Wat is legalisme en hoe moeten we daar mee omgaan?
We ontdekken en onderstrepen dat de mens alleen uit genade zalig kan worden en
ook alleen in Gods genade kan rusten. Met deze lezing hoop ik wat handvatten te geven tot dieper onderzoek.

Wat een zegen om het Woord van God meer en meer te leren kennen,
de zegeningen erin te ontdekken en te genieten.

God is goed.

Bij deze de linken waarnaar ik in de lezing verwijs.
Video’s die dieper ingaan op deze levensbelangrijke zaken.

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk.
https:www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/bevrijding-van-een-ondragelijk-wettisch-juk/

God heeft al het voedsel gezegend.
https:www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/god-heeft-al-het-voedsel-gezegend/

Jezus zoveel heerlijker dan Mozes.
https:www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/jezus-zoveel-heerlijker-dan-mozes/

Gods rijke zegen en shalom,

Wilco Vos