Volg ons op YouTube

Hemels voedsel

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden’
Deze woorden van de Heere Jezus lopen als het ware als een rode draad door het evangelie.
In deze lezing staan we stil bij de woorden die Hij sprak op de berg van de zaligsprekingen
en bladeren door de Bijbel om te ontdekken hoe het hongeren en dosten als het ware
het kenmerk is van de gelovige die verlangt naar God. Hemels voedsel in Christus Jezus,
in Hem is de Fontein van levend water geopend, Hij gaf Zichzelf als het brood des levens.

Laat je bemoedigen.