Volg ons op YouTube

Het geloof in de eindtijd

Een lezing rond geloven in de eindtijd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, branden, honger, aardbevingen, ziekten en onrust, het is het nieuws van de dag.
 In Lukas 18 lezen we: “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”
Wanneer zal Jezus komen? Niemand van ons zal het exact weten, toch weten we dat Hij voor velen zal komen als een dief in de nacht, maar voor hen die wandelen in het geloof zal Hij niet onverwachts komen. (1 Thess. 5:4).
Het geloof is een vaste grond…
Aan de hand van Hebreeën 11 denken we na over geloven in de eindtijd.