Volg ons op YouTube

Het Lam voor ons geslacht

Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Wie is Hij? Al bladerend door de Bijbel, van Exodus 12 via Lukas 22 naar 1 Korinthe 5 ontdekken we de diepte van de Evangelieboodschap. Het Lam voor ons geslacht…