Volg ons op YouTube

Ik vermag alle dingen door een Bijbeltekst uit de context

Filippenzen 4:13 zegt: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
Een tekst van grote waarde, maar tegelijk één van de meest misplaatste teksten uit de Bijbel.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken het belang van de context.

Hoe verhouden het Oude en het Nieuwe Testament zich tot elkaar?

Staan teksten uit het Nieuwe Testament op zichzelf of is er een context?

Kortom een lezing die te denken geeft en meer dan het overdenken waard is.