Volg ons op YouTube

Is er redding ook voor mij? – Een boodschap voor de zoeker die wil vinden

Is er redding ook voor mij? 

Ik wenste wel dat alle mensen zichzelf deze vraag zouden stellen. 
Om op deze belangrijke vraag een goed antwoord te krijgen moeten we naar het geschreven Woord dat onze Schepper ons gegeven heeft.

In deze lange overdenking, speciaal gericht aan de zoeker die wil vinden, ontdekken we wat de Bijbel ons leert over zoeken, bekeren, geloven en aannemen.

Misschien bidt je al lange tijd om bekering of een nieuw hart, wanneer jij op zoek bent naar God, luister dan deze overdenking en laat de Boodschap van het Evangelie je leven veranderen.

We gaan in op de vragen die er kunnen leven rondom het komen tot de Heere Jezus Christus. 

Aan de hand van verschillende Bijbel gedeelten krijgen we antwoorden op vragen als: 

wat is nu precies zoeken,
wat is bekeren,
wat is geloof en 
wat is aannemen,
hoe leg ik mijn hand op het Lam, 
hoe zit het met zonde en schuldkennis,
wat is nu precies het 0 punt of de afgesneden zaak waarop zo velen vastlopen,
verloren of verkoren?
enz… 

Van harte Gods zegen!

Wilco Vos