Volg ons op YouTube

Meer dan de werken van Jezus

In ‘Meer dan de werken van Jezus’ luisteren we naar de woorden van Jezus en ontdekken een diepe boodschap.
2 teksten uit Johannes 5 en 14 zijn de basis voor deze overdenking:
Johannes
5:20 ‘Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet;
en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
Johannes
14:12 ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe,
zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.’