Volg ons op YouTube

Onze enige Hoop

In deze lezing met als titel; ‘Onze enige hoop’, staan we stil bij Psalm 130.
Aan de hand van de geschiedenis van de blinde Barthimeüs ontdekken
we de hoop voor Gods gemeente.

Laat je bemoedigen.