Volg ons op YouTube

Volle verzekering

Hoe heerlijk om de Bijbelse geloofszekerheid te kennen.
De zaligheid uit genade door het geloof is één van de grote pijlers van het christelijke geloof.
Maar hoe zou een gelovige een vruchtbaar leven kunnen leven als het geloof voortdurend onderdrukt wordt door angst en twijfel is?
De Bijbel leert ons de zekerheid van geloof waardoor de gelovige vast en gefundeerd op de Rots van het behoud tot zegen zal zijn.
In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe vast en zeker het geloof de zaligheid in de Heere Jezus Christus mag genieten.

Gods rijke zegen.