Volg ons op YouTube

Wat een les

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Wat een les ontvangen wij wanneer we de Bijbel lezen en overdenken.
Wat een zegen om het Woord van God te bestuderen,
onze levens daaraan te toetsen en onszelf over te geven aan God en Zijn leiding.
De geschiedenissen uit de Bijbel houden ons als het ware een spiegel voor.
We kijken naar hoe God Zichzelf openbaarde, hoe het volk dat Hij verkoos omging met Zijn liefde,
trouw en bekendgemaakte wil voor hun levens.
We ontdekken hoe zij steeds weer kozen om te doen wat inging tegen Gods wil
en hoe dat steeds weer tot een puinhoop leidde. Wat een les voor ons vandaag.
Hoe zien wij God, hoe ontvangen wij Zijn heilige Woord
en wat doen we met dat wat Hij ons bekendmaakt?

Wat een liefde, een liefde die wat mij betreft niet onbeantwoord mag blijven.
Verblijd je in de Heere en volg gehoorzaam Zijn stem.

We bestuderen in deze lezing Richteren 1 en ontdekken kostbare lessen.