Volg ons op YouTube

Wat hebben de Bijbelse feesten ons vandaag te zeggen?

In de Bijbel lezen we heel wat over de feestdagen die de Heere God heeft ingesteld.

Wat hebben;
– Pesach,
– ongezuurde broden,
– het feest van de eerstelingen,
– het wekenfeest,
– het bazuinenfeest,
– de grote verzoendag en
– het Loofhuttenfeest,
ons vandaag te zeggen?

Hoe moeten wij als gelovigen levend onder het Nieuwe Verbond omgaan met de Bijbelse feesten?

Een lezing die ons vanuit het Oude en het Nieuwe Testament inzicht geeft in Gods schaduw en vervulling.

Wees gezegend.