Volg ons op YouTube

De Meester is daar en Hij roept u

De Bijbelse boodschap is niet een onduidelijke boodschap.
Het is niet als een bazuin met een onzeker geluid,
nee de Bijbelse boodschap is helder, krachtig, als een zekere bazuingeluid.
De boodschap is ons gegeven opdat wij in beweging zouden komen.
De boodschap van redding en genade is als een reddingsboei die een drenkeling wordt toegeworpen.
Paulus zegt in Romeinen 1:16 ‘Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet;
want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood,
en [ook] den Griek.’ Wat een zegen om te luisteren naar de stem van de Meester.
Hij is is daar en Hij roept u.