Volg ons op YouTube

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest?

Die vraag kun je beantwoorden als je deze studie gekeken hebt.

We kijken naar de verschillende Bijbelvertalingen en doen schrikbarende ontdekkingen.

Zonder  diep in te gaan op het verschil tussen de “Textus Receptus” en de “Kritische tekt” (Codes Vaticanus en de Codex Sinaïticus), zullen we toch ontdekken dat er essentiele teksten zijn verdwenen en of veranderd.

Voor meer informatie kunt u de studie van Thomas Vauclair raadplegen zijn boekje is vertaald in het Nederlands en heet het “Het schrijfmes van Jojakim“. De vragen die we in de video behandelen zijn ook afkomstig uit dit boekje