Volg ons op YouTube

Meditaties 2024

Een indringende oproep voor het te laat is – Jezus vs Gnosticisme

In deze indringende boodschap bladeren we door de Bijbel en leggen we de focus op de Jezus van de Schriften. Sinds de schepping is er een tegenstander van God…

Een boodschap voor de wereld van vandaag

In deze boodschap voor de wereld staan we stil bij de woorden van Jezus. Hij heeft een boodschap die gebracht moet worden in heel de wereld. De velden zijn…

De zegen van de nieuwe Tempel

In ‘De zegen van de nieuwe Tempel’ bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe heerlijk God Zich openbaart en wil wonen en wandelen onder de mensen. Of…

Vasten als breekijzer of als buigijzer

Vasten, voor sommigen een bekend onderwerp, voor anderen nieuw. In deze overdenking bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat de Heere Jezus ons er over leert. We denken…

Meer dan de werken van Jezus

In ‘Meer dan de werken van Jezus’ luisteren we naar de woorden van Jezus en ontdekken een diepe boodschap. 2 teksten uit Johannes 5 en 14 zijn de basis…

Een boodschap voor alle gelovigen

In een boodschap voor alle gelovigen staan we stil bij het fundament van het normale christelijke leven. Hoe verhouden de wet en het evangelie zich tot elkaar en hoe…

Het beschamende voorbeeld van de hoofdman

Aan de hand van de geschiedenis van de Hoofdman over honderd, ontdekken we de kracht van geloof. Maar ook de ernstige les die de Heere Jezus ons leert. Wees…

Wat is liefde

In deze overdenking met als thema: ‘Wat is liefde’ denken we na over de woorden; ‘God lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf’. Is dit een opdracht?…

Onze enige Hoop

In deze lezing met als titel; ‘Onze enige hoop’, staan we stil bij Psalm 130. Aan de hand van de geschiedenis van de blinde Barthimeüs ontdekken we de hoop…

Hemels voedsel

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden’ Deze woorden van de Heere Jezus lopen als het ware als een rode draad door…

Evangelisatie in de praktijk met voorbeelden en tips

Mogelijk heb jij het verlangen om het evangelie te delen met de mensen om je heen. Maar hoe start je een evangelisatiegesprek en, welke essentiele zaken bespreek je in…

Wordt jij geroepen om de wereld te bekeren?

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te luisteren naar de grote opdracht Die de Heere Jezus gaf, waarbij we tegelijk luisteren naar wat dat voor een…

Alle dingen zijn mij geoorloofd – Wilco Vos

In deze overdenking staan we stil bij de bijzondere woorden van Paulus; Alle dingen zijn mij geoorloofd. We bladeren door de Bijbel en ontdekken wat hij nu wel en…

Pas op! VALKUIL – Wilco Vos

In deze overdenking staan we stil bij een grote valkuil. We bladeren door de Bijbel om te ontdekken waar het gevaar loert, maar ook vinden we het antwoord op…

Paulus in Korinthe & de waarheid van de Bijbel bevestigd – Paulus – deel 7 van 7

In deze overdenking vanuit Korinthe ontdekken we hoe de geschiedenis en recente opgravingen de waarheid van de Bijbelse boodschap bevestigen. We denken na over de tijd dat Paulus in…

Een altaar voor de onbekende God – Paulus in Athene – Paulus – deel 6 van 7

In een 7 delige serie volgen we Paulus op zijn reis door het voormalige Macedonië en Griekenland. In deze overdenking gaan we met elkaar naar Athene, bezoeken de Akropolis…

De confronterende les uit Berea – Paulus – deel 5 van 7

In de voetsporen van Paulus bezoeken we de verschillende plaatsen die hij bezocht na Gods roepstem om over te komen naar Macedonië. In de vorige lezingen trokken we vanuit…

Paulus en Thessaloniki de zeemeermin – Paulus – deel 4 van 7

In deze video ontdekken we het verhaal achter Thessaloniki de zeemeermin en luisteren naar hoe Paulus de Schriften opende, wat dat betekent en wat daar op volgde. Wat heeft…

Een hartverbrekende aardbeving – Paulus – deel 3 van 7

In de voetsporen van Paulus zijn we vanuit Troas in Azië overgestoken naar Macedonië, aangekomen in Europa bezochten we eerst Neapolis en van daar zijn we aangekomen in Filippi.…

Het bijzondere verhaal van Lydia – Paulus – deel 2 van 7

In deze overdenking bezoeken we Filipi en luisteren naar de bijzondere geschiedenis waarin Paulus aan het water Lydia ontmoet. We openen Handelingen 16 en denken door deze geschiedenis dieper…

De wettische vijandschap tegen het Evangelie en de roeping van Paulus – Paulus – deel 1 van 7

In deze overdenking verplaatsen we ons vanuit Troas in Azië naar het oude Macedonië dat we vandaag vinden in Griekenland dat ligt in Europa. We denken na over het…

Ik zal jullie uit Mijn mond spugen omdat jullie lauw zijn – Laodicea – 7 brieven deel 7

In deze lezing bezoeken we Laodicea, een rijke stad vernoemd naar Laodice, de vrouw van de Syrische koning Antiochus I. Laodicea stond bekend om haar rijkdom, zelfs nadat de…

Ik heb jullie een geopende deur gegeven – Filadelfia – 7 brieven deel 6

In deze lezing bezoeken we het oude Filadelfia en luisteren naar dat wat de Heere Jezus aan deze gemeente liet schrijven. Een brief ter bemoediging aan een gemeente die,…

Jullie hebben de naam dat je leeft maar jullie zijn dood – Sardis – 7 brieven deel 5

In deze lezing luisteren we naar de boodschap aan de gemeente van Sardis. Sardis was eens een welvarende stad, met een Gymnasium, een Synagoge en een Tempel voor Artemis.…