Volg ons op YouTube

Meditaties 2021

Wat zou Jezus vandaag doen

In deze beroerde tijd is het goed om na te denken over de vraag:Wat zou Jezus vandaag doen?Wanneer we door de Bijbel bladeren en ontdekken hoe Hij Zichzelf heeft…

Wat er met Kerst mis is

Kerstfeest, het feest waar zoveel mensen een warm gevoel bij hebben. Liefde, gezelligheid, sfeer, lekker eten en tijd met elkaar. Als je vraagt wat kerst eigenlijk betekent dan vertellen…

De gelovige onder vuur

Wat een wonder wanneer een mens tot geloof komt.Tot inzicht komen dat het leven zonder God een leven is dat haar doel mist. Tot inzicht komen dat de zonden…

Het volk wordt uitgeroeid

In de lezing met de titel “Het volk wordt uitgeroeid”, spreek ik even over de trans humanistische agenda die wereldwijd wordt uitgerold. Voor velen is dit een onbekend onderwerp…

Een wereldwijd experiment

De technologische ontwikkelingen van vandaag lijken geen grenzen te kennen. Het wereldwijd uitgerolde prik programma is volgens de geleerden gebaseerd op genbewerkingstechnologie.  In een artikel wordt de enthousiaste vergelijking…

De overwinning over het beest

Bijbelse overdenking rond de overwinning over het beest. Openbaring 15:2-3: En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en…

Eert God boven de koning

Eert God boven de koning.  Aan de hand van een inspirerende Bijbelse geschiedenis denken we na over het eren van God boven de koning. Laat je bemoedigen door de…

God is liefde

Liefde en geborgenheid, wie van ons kan zonder? In deze lezing ontdekken we de God van Liefde zoals Johannes Hem omschrijft in 1 Johannes 4. Laat je bemoedigen en…

De rechtvaardige in quarantaine

In deze tijd van verwarring grote druk, angst en ontnuchtering willen we nadenken over de rechtvaardige in quarantaine. Laat je inspireren door het Woord van God 

De troost van de opname in Gods heerlijkheid

Het leven van de gelovige is niet vrij van verdriet en pijn. Geloven in God betekent niet dat we gevrijwaard worden van tegenslagen en verdrukking. In deze overdenking luisteren…

Simsons ongekende kracht en grote zwakte

Simson, de man die de leeuw verscheurde, de poortdeuren van Gaza droeg en in zijn eentje 1000 man versloeg met een ezelskinnebak, bezat naast een ongekende kracht ook een…

Geloof en hoop in bizarre tijden waar de liefde overwint

Geloof en hoop in bizarre tijden waar de liefde overwint – Bijbelse overdenkingen Aan de hand van 1 Petrus 1 denken we na over geloof, hoop en liefde. Geloof…

Laat het huis vol zijn

Jezus wierp duivelen uit en sprak over een huis dat met bezemen gekeerd werd. In deze lezing, denken we samen na over deze rijke boodschap. Laat het huis vol…

De HEERE prijzen in een tijd van strijd

De geschiedenis van koning Josafat bemoedigd ons om op de HEERE te vertrouwen en Hem te prijzen in elke situatie. Laat je bemoedigen door de geschiedenis uit 2 Kronieken…

God dienen in een tijd van strijd

God dienen in een tijd van strijd. Wat heeft de geschiedenis van koning Asa ons vandaag te zeggen? 2 Kronieken 14-16 geeft ons handvatten voor vandaag en morgen.

Om te bedenken

De Bijbel roept ons op om te bedenken.In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat en hoe we moeten denken. Een proces van vernieuwing

Het zal toch niet waar zijn

Het zal toch niet waar zijn… Wat een ontnuchtering wanneer we erachter komen dat we iets voor waarheid hebben gehouden terwijl het helemaal niet waar blijkt te zijn. Hoe…

Een besmettelijke leugen – Deel 2

Op de lezing “Een besmettelijke leugen” zijn veel reacties en vragen gekomen. Wat mooi dat we samen kunnen graven in de geschiedenis om zaken die voor de meesten verborgen…

Een besmettelijke leugen

De hele wereld is in de greep van een virus!Zo ook in 1983, toen men ontdekte dat AIDS veroorzaakt werd door HIV.Wereldwijd waren er mensen die zwaar leden onder…

Het geloof in de eindtijd

Een lezing rond geloven in de eindtijd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, branden, honger, aardbevingen, ziekten en onrust, het is het nieuws van de dag.  In Lukas 18 lezen we: “Doch…

Jezus zoveel heerlijker dan Mozes

In deze lezing ontdekken we hoe Jezus zoveel heerlijker is dan Mozes. Een lezing rond Wet en evangelie, waarbij we zien hoe de schaduw van het Oude Testament tot…

God heeft al het voedsel gezegend

God heeft al het voedsel gezegend In deze overdenking kijken we samen wat God ons in het Oude en Nieuwe Testament over Voedsel heeft te zeggen. We zullen aan…

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk. Het Oude en het Nieuwe Verbond, Wet en evangelie, gebonden of vrij. Wat een verwarring is er in de jaren kerkgeschiedenis ontstaan rondom…

Twee poorten en twee wegen

Twee poorten en twee wegen. Jezus sprak over een brede en een smalle weg. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om beter te begrijpen wat Jezus bedoelde met…

De waarheid onthuld

De waarheid maakt vrij, maar wat is waarheid? In deze lezing ontdekken we antwoorden op vragen van levensbelang. Een lezing die ingaat op de actualiteit van vandaag en handvatten geeft voor…

De leugenaar ontmaskerd

De leugenaar ontmaskerd. Jij en ik worden dagelijks geconfronteerd met een stroom aan informatie. Wij moeten keuzes maken, keuzes die niet gemakkelijk zijn. Wat heeft de Bijbel ons te…

Geen andere NAAM

Geen andere Naam, ja een Naam boven alle naam. De Bijbel spreekt over een enige Naam en tegelijk de Naam boven alle naam. In deze overdenking staan we stil…

Is Jezus echt God?

Jezus Christus de Persoon waarvan velen gehoord hebben. Wie is Hij? Is Hij de Zoon van God en is Hij ook echt God zoals velen beweren? Samen openen we…

Positief of negatief getest

Het is goed om in een wereld, waar alles draait om een testuitslag, na te denken over de impact van het getest worden. Laat je inspireren door wat de…

Het oude of het nieuwe normaal

Normen en waarden, wie heeft er nooit over nagedacht? Verschillende culturen, verschillende normen en waarden. Wat is normaal? Normen en waarden verschuiven door de tijd, wat vroeger normaal was,…

De gruwel van de moderne slavernij

De gruwel van de moderne slavernij, een lezing die je niet mag missen. In deze lezing denken we na over een ernstige zaak die vanwege haar duisternis niet graag…

De Heilige Geest vandaag

De Heilige Geest vandaag… In den beginne… en de Geest Gods zweefde over de wateren.De Bijbelschrijvers werden door de Heilige Geest gedreven in het schrijven.De Discipelen vol van de…

De Fontein van Levend Water en gebroken bakken

Samen denken we na over het Levende Water en gebroken bakken. Aan de hand van gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament zien we als het ware een…

Sterke wind waarschuwing

In deze overdenking denken we aan de hand van een actueel voorbeeld na over de invloed van zonde op ons leven. Wat kan een Drone ons aan geestelijke lessen…

Bezorgdheid rond de zonde van angst en stress

Bezorgdheid rond de zonde van angst en stress. De lezing: “Hoe angst en stress ons leven vernietigd”, heeft veel helderheid, herkenning en bevrijding gegeven. Tegelijk roept het ook vragen…

Van Europa naar Afrika met de mus en de zwaluw

Van Europa naar Afrika.  In deze overdenking gaan we op reis van Europa naar Afrika en laten ons bemoedigen door de mus en de zwaluw. Zoals zij een plaatsje…

Wat hebben de Waldenzen ons vandaag te zeggen – Wilco Vos met gastspreker

Wat hebbende Waldenzen ons vandaag te zeggen? Deze lezing, opgenomen in een Waldenzenhuis te Rora, geeft ons een inkijkje in de geschiedenis van de Waldenzen. De gastspreker weet op…

5 voor 12 – Wat kan ik doen?

Een hart vol gedachten, een wandeling, een kerktoren met een klok, een grafsteen en een lezing rond de grote vraag: Wat kan ik doen? Het is 5 voor 12,…

Hoe angst en stress ons leven vernietigt

Een gezonde lezing rond behoud, genezing en herstel.  Wat hebben relaties, rust, reinheid, regelmaat, angst, bezorgdheid en stress met onze gezondheid te maken? Heeft de Bijbel een antwoord op…

Ziet de wereld jou als dwaas of als wijs

Dwaas of wijs? In een tijd waarin de media zich opdringt en woorden worden verdraait, klinkt nog steeds de boodschap, die hoewel het dwaas kan lijken, de wijsheid van de…

Moeten wij de overheid altijd gehoorzamen?

De vraag; “moeten wij de overheid altijd gehoorzamen?” Is een serieuze vraag die al velen heeft beziggehouden.  In deze lezing bladeren we door de Bijbel langs de woorden uit…

Christen zijn in een tijd vol complottheorieën

In een tijd vol complottheorieën valt het niet mee om door de bomen het bos nog te zien. Hoe moet een christen omgaan met al die informatie die wordt…

Dit deed Ik voor u wat deed u voor Mij

Dit deed Ik voor u; wat deed u voor Mij?  In Denemarken staat een kerkje met een bijzonder verhaal. In deze boodschap neem ik jullie mee terug in de…

Gij Zone Davids, ontferm U mijner

Het geloof breekt dwars door iedere blokkade heen.  Een vrouw in nood, zoekt hulp voor haar dochter.  De wetenschap, en de mensen wilde haar verhinderen, maar haar geloof overwon…

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest? Die vraag kun je beantwoorden als je deze studie gekeken hebt. We kijken naar de verschillende Bijbelvertalingen en doen schrikbarende ontdekkingen.…

Het getuigenis rond de verdwenen Bijbelverzen

Het getuigenis rond de verdwenen Bijbelverzen…  Verdwenen Bijbelverzen?  Luister naar de getuigenissen en ontdek hoe er op mysterieuze wijze verzen uit de Bijbel zijn verdwenen.  Een korte boodschap die…

Als Jezus morgen komt

Als Jezus morgen komt…  Hoe zullen wij Jezus ontmoeten als Hij morgen komt?  In deze eindtijd wordt er veel nagedacht over de komst van de Heere Jezus, verschillende visies…

Getuigen of overtuigen

Getuigen of overtuigen…  Gij zult Mijn getuigen zijn… Wat zegt de Bijbel over overtuigen en getuigen? God Zelf roept mensen om Zijn getuigen te zijn, laat je bemoedigen en…

Een bemoediging in de eindtijd

Jozua, Mozes, Aaron en Hur hadden elkaar nodig, zo heeft God de gemeente als lichaam gebouwd uit verschillende leden, die niet zonder elkaar kunnen.  Zoals Israël tegen de Amalekieten…