Volg ons op YouTube

Meditaties 2023

Gods exclusieve gemeente in een inclusieve maatschappij

Een inclusieve maatschappij, een inclusieve overheid, een inclusieve kerk… Een lezing waarbij we Gods Woord als uitgangspunt nemen voor een heldere visie op Gods exclusieve gemeente in een inclusieve…

Het gebed en de bedelaar

De discipelen vroegen aan Jezus: Heere leer ons bidden. In deze lezing denken we na over wat Hij ons leerde te bidden en hoe rijk die inhoud is. Onze…

De alles overwinnende kracht van God

In Psalm 84 staat geschreven: “Zij gaan van kracht tot kracht”. Wat is die kracht, wie bezit die kracht en vanwaar is die kracht? In deze lezing delen we…

Het levende water

Een boodschap rondom de waterput. Terwijl de vrouwen in Senegal het water putten, luisteren wij naar dat wat de Heere Jezus ons vertelt over het Levende water. We bladeren…

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis, een lezing waarbij we niet alleen nadenken over het verleden maar ook juist het heden. Van het duister tot het licht, van slavernij…

Een wijsheid die je niet missen mag

Wat is wijsheid? Om een antwoord te vinden op deze belangrijke vraag, bladeren we door de Bijbel en ontdekken, hoe kennis, toestemmen en vertrouwen, het leven verandert en richting…

Een geschenk van God

Een gift, een geschenk of gave is iets wat je krijgt, iets wat je kunt aanvaarden of kunt afwijzen. Aan de hand van o.a Jakobus 1:17, Genesis 1, Prediker…

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat het Woord van God ons tot vrijheid roept. Een vrijheid…

De verwarrende witte bladzijde in de Bijbel

Tussen het ons bekende Oude en het Nieuwe Testament vinden wij een witte bladzijde. Een scheiding tussen oud en nieuw? Hoe komen we aan de termen het Oude Testament…

Groeien in geloof

Gelovig vertrouwen is de sleutel tot een gelukkig leven. In deze lezing denken we na over het verschil tussen ongeloof en geloof en ontdekken we wat de Bijbel leert…