Volg ons op YouTube

Meditaties 2023

Jullie laten de profetes Izebel leren – Thyatira – 7 brieven deel 4

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Jullie wonen daar waar de troon van de satan is – Pergamus – 7 brieven deel 3

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Blijf getrouw tot de dood ondanks de verdrukking en het lijden – Smyrna – 7 brieven deel 2

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Jullie hebben je eerste liefde verlaten – Efeze – 7 brieven deel 1

In de komende serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van…

Diana der Efezeren en de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze

De tempel van Diana der Efezeren, ook wel bekend als de godin Artemis, stond in Efeze. Vandaag vinden we er de overblijfselen. In deze lezing gaan we kijken bij…

Israël het zaad van Abraham – van de schaduw naar het volle Licht

De Youtube video is een kortere versie van deze hieronder geheel uitgeschreve studie. In deze studie bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat Israël ons leert over…

De Meester is daar en Hij roept u

De Bijbelse boodschap is niet een onduidelijke boodschap. Het is niet als een bazuin met een onzeker geluid, nee de Bijbelse boodschap is helder, krachtig, als een zekere bazuingeluid.…

Is er een Achar in jouw leven?

Is er een Achar in jouw leven? een Achar, wat is dat? Luister naar deze Bijbelse overdenking en ontdek wat de Bijbel ons leert.

Vrede midden in een oorlog

2 Timotheüs 1:7 zegt: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.’ In deze overdenking staan we stil…

Waakt

Aan welke kant sta jij? Welke vlag heb jij in top? Welk kanaal is jouw bron van inspiratie? Welke profetie kunnen we toepassen op deze tijd? Hoe zou dit…

Ken je positie – Wie ik ben in Christus

Om te kunnen groeien in geloof is het kennen van je positie van levensbelang. Een gebouw zonder fundament kan er mooi uitzien maar zal vroeg of laat instorten. Een…

Alle ogen op Israël

In tijden van oorlog, pijn en verdriet worden we bewust hoe kwetsbaar vrede is. De vraag kan je vandaag maar zo gesteld worden: Aan welke kant sta jij? Aan…

Wie is Jezus voor jou

Wie is Jezus voor jou? We bladeren door de Bijbel en ontdekken dat Jezus zelf deze vraag heeft gesteld. Een vraag om bij stil te staan Wat is jouw…

Het antwoord in een tijd van verwarring

Rust, vrede, veiligheid en geborgenheid, het zijn de basiselementen voor een gelukkig leven. Maar waar vinden we dit in een wereld zoals wij die nu kennen? In deze overdenking…

Hoe betrouwbaar is de Bijbelse boodschap

Hoe betrouwbaar is de Bijbelse boodschap? Waar vinden we rust in een tijd van verwarring? Wat geeft ons nog houvast? Is de Bijbel een betrouwbare bron voor hen die…

Een hartversterkende boodschap

In deze hartversterkende boodschap bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe het Woord van God ons steeds weer versterkt. Wat hebbend de woorden STERIZO, STEKO en bijvoorbeeld…

Waar zijn de Noachs de Daniels en de Jobs in deze eindtijd?

Mannen als Noach, Daniël en Job hebben ons iets geleerd. Wanneer we door de Bijbel bladeren en bijvoorbeeld kijken in Genesis 5 en 6, in het boek Daniël en…

Vriend of vijand?

Aan welke kant sta jij? Ben jij een vriend of een vijand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst de vraag beantwoord worden; wie toch die vraag stelt?…

Tijdelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken de kracht van hoop en troost juist daar waar blijkt hoe tijdelijk alles is. Laat je bemoedigen

De wet vs Christus

Wat bedoelt Paulus te zeggen als hij zegt: ‘Het leven is mij Christus en het sterven mij gewin’? We bladeren door de brief aan de Romeinen en genieten het…

Jezus maakt alle dingen nieuw zelfs de wet

De Alpha en de Omega, Het begin en het Einde, Maakt alle dingen nieuw. Hoe Jezus ons leerde kijken naar de wet van God ontdekken we als we luisteren…

Dit mag je niet missen – Wordt beter niet bitter

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe krachtig en bemoedigend het Woord van God is voor iedere situatie. We leven in een gebroken wereld…

Geen geloof en toch behouden?

De vraag die mensen bezig kan houden is of het eigenlijk wel wat uit maakt of we geloven of niet. Zou het soms zo kunnen zijn dat uiteindelijk alles…

Een dringend verzoek

Een dringend verzoek is een verzoek dat je niet zomaar naast je neer kunt leggen. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat God ons…

Geloof in uitvoering

Geloof in uitvoering is een overdenking rondom geloof en werken. We bladeren door de Bijbel om te ontdekken hoe genade, het geloof en de werken zich tot elkaar verhouden.…

Een gevoelig onderwerp

Wat zou de wereld er anders uitzien als wij mensen geen gevoel zouden hebben. Een leven zonder gevoel is ondenkbaar. Tegelijk is het ook waar dat een leven dat…

Een totaal andere levenswandel

Als we denken aan een totaal andere levenswandel, wat is dan ons referentiekader? Waar vinden we antwoorden op vragen als waar vinden we houvast in een wereld vol pijn…

Waarom Jezus?

In een wereld vol met vragen, zoeken we in deze lezing een antwoord op de vraag: Waarom Jezus? We ontdekken hoe belangrijk het is om op deze vraag een…

Een wereld op drift – Wij willen (g) een koning

Waar vinden wij richting in een wereld op drift? In deze overdenking luisteren we naar de woorden van Samuël en ontdekken hoe actueel de Bijbel voor ons is. Een…

De kracht en het werk van de Heilige Geest

In deze lezing denken we na over het werk en de kracht van de Heilige Geest. We bladeren door de Bijbel en ontdekken hoe het werk van Gods Heilige…

Is er nog hoop?

In tijd vol verwarring klinkt de schreeuw om hoop. In deze lezing ontdekken we dat er niets nieuws is onder de zon. We ontdekken dat de moeite, het verdriet…

Een indringende oproep

Vissersboten in de haven, boerenprotesten, wereldwijde angsten en een kerk onder druk. Heeft het Woord van God nog een boodschap voor ons vandaag? In deze lezing klinkt een indringende…

Wat een les

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wat een les ontvangen wij wanneer we de Bijbel lezen en overdenken. Wat een zegen om het Woord…

Wat een geschiedenis

Zonder geschiedenis zouden we niet weten waar we vandaan komen en wie we zijn. Wanneer we de geschiedenis bestuderen ontdekken we wijsheden voor iedere dag, zeker wanneer we de…

Ik zal nooit meer sterven

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. In deze lezing met als titel: “Ik zal nooit meer sterven”, ontdekken we de kracht van…

De Waarheid gekruisigd

Wat is waarheid in een tijd van relativisme? Is er iets nieuws onder de zon? Ruim 2000 jaar geleden openbaarde zich de volle Waarheid aan de mensen en de…

Liefde die de menukaart overstijgt

In deze overdenking breken we door de kaders die door mensen zijn gemaakt. Wat is vandaag de trend, wat is mode en wat is de opinie? Ach wat maakt…

Gods exclusieve gemeente in een inclusieve maatschappij

Een inclusieve maatschappij, een inclusieve overheid, een inclusieve kerk… Een lezing waarbij we Gods Woord als uitgangspunt nemen voor een heldere visie op Gods exclusieve gemeente in een inclusieve…

Het gebed en de bedelaar

De discipelen vroegen aan Jezus: Heere leer ons bidden. In deze lezing denken we na over wat Hij ons leerde te bidden en hoe rijk die inhoud is. Onze…

De alles overwinnende kracht van God

In Psalm 84 staat geschreven: “Zij gaan van kracht tot kracht”. Wat is die kracht, wie bezit die kracht en vanwaar is die kracht? In deze lezing delen we…

Het levende water

Een boodschap rondom de waterput. Terwijl de vrouwen in Senegal het water putten, luisteren wij naar dat wat de Heere Jezus ons vertelt over het Levende water. We bladeren…

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis, een lezing waarbij we niet alleen nadenken over het verleden maar ook juist het heden. Van het duister tot het licht, van slavernij…

Een wijsheid die je niet missen mag

Wat is wijsheid? Om een antwoord te vinden op deze belangrijke vraag, bladeren we door de Bijbel en ontdekken, hoe kennis, toestemmen en vertrouwen, het leven verandert en richting…

Een geschenk van God

Een gift, een geschenk of gave is iets wat je krijgt, iets wat je kunt aanvaarden of kunt afwijzen. Aan de hand van o.a Jakobus 1:17, Genesis 1, Prediker…

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat het Woord van God ons tot vrijheid roept. Een vrijheid…

De verwarrende witte bladzijde in de Bijbel

Tussen het ons bekende Oude en het Nieuwe Testament vinden wij een witte bladzijde. Een scheiding tussen oud en nieuw? Hoe komen we aan de termen het Oude Testament…

Groeien in geloof

Gelovig vertrouwen is de sleutel tot een gelukkig leven. In deze lezing denken we na over het verschil tussen ongeloof en geloof en ontdekken we wat de Bijbel leert…