Volg ons op YouTube

Meditaties 2022

Een Bijbelse overdenking rond vertrouwen, een onderwerp van groot belang. Wat leert de Bijbel ons rond dit onderwerp? Luister, overdenk en verblijd je in de Heere.

In welk hokje pas jij?

In welk hokje pas jij? Wij mensen vinden het fijn om te weten waar we aan toe zijn. Als we mensen ontmoeten dan willen we graag weten wie we…

Een beknellend of bevrijdend juk

Wat leert de Bijbel ons over het juk? In deze lezing denken we na over een juk dat bekneld maar ook over het juk dat bevrijd. Bladerend door de…

Wees niet al te rechtvaardig

Wees niet al te rechtvaardig, een Bijbelse overdenking over het onderwerp rechtvaardigheid. Bladerend door de Bijbel ontdekken we meer over het karakter van God. Wat hebben de farizeeër en…

Wie zijn de uitverkorenen

Een Bijbelse overdenking rond de uitverkiezing. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren… Woorden uit de Bijbel in de context…

Leven met God in geloof en actie

Een Bijbelse overdenking aan de hand van Psalm 15. De vraag van David klinkt vrij vertaald; Wie kan er leven in gemeenschap met God. Luisterend naar de boodschap van…

Boosheid in het Licht van de Bijbel

Boosheid en kwaadheid, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een antwoord te krijgen op de vraag of een gelovige…

Jezus overwon de dood en ek moet vrek

Wat een rare titel, toch een titel die te denken geeft. De Heere Jezus heeft overwonnen en allen die in Hem geloven zijn meer dan overwinnaars, ja dat is…

Het Lam voor ons geslacht

Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Wie is…

Geen ruimte voor onzekerheid – Wilco Vos

Onzekerheid, wie kent het niet? In deze tijd van grote onzekerheid bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat de Bijbel leert over het onderwerp zekerheid. Of we…

Gerechtigheid in de eindtijd

Abraham wandelde door het geloof en het geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is gerechtigheid vanuit Gods perspectief? We bladeren door de Bijbel en ontdekken het belang van…

God – onze zonden en de les van de mangobladeren

Wat hebben mangobladeren nu met zonden of met God te maken? In deze lezing ontmoeten we mensen aan de oever van de Indische Oceaan, wat zij doen, zet ons…

God is er ook in de puinhoop

Hoe is het met je? Hoe is het echt? Job kon in de moeilijkste situatie, midden tussen het puin, zeggen: De Heere is goed! In deze lezing denken we…

De strijd der dwazen

Hoe we ook naar het wereldgebeuren kijken, strijd ervaren we.Strijd in het denken, strijd in families, strijd op school, de werkvloer en op het kantoor. Een strijd die gevoerd…

Niet bang voor de dood

Niet bang voor de dood? Is dat echt mogelijk? In deze lezing denken we na over de woorden uit Prediker 7 en ontdekken het geheim van een leven zonder…

Niet langer bang

Niet langer bang? Is dat echt mogelijk? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat God mensen werkelijk vrij wil zetten van een geest van…

Geen tijd voor afscheid

In de lezing “Geen tijd voor afscheid” staan we stil bij de roepstem van de Heere Jezus Christus om Hem te volgen. Aan de hand van Lukas 9 denken…

Geen zorgen voor morgen

De Bijbel leert ons om ons geen zorgen te maken. We lezen: Weest in geen ding bezorgd, maar ook lezen we hoe Paulus zegt: de zorg van al de…

De God van het Nieuwe Testament

Is de God van het Oude Testament verandert sinds we het Nieuwe Testament hebben? Al bladerend door de Bijbel ontdekken we het antwoord. Hebreeën 10 en 12, 1 Korinthe…

Jezus de Opstanding en het Leven

Ik ben de Opstanding en het Leven, zegt Jezus.  In deze overdenking denken we na over de bijzondere geschiedenis rondom de opwekking van Lazarus. Johannes 11 |Van harte Gods…

Vergeven dat gaat zomaar niet

Vergeving, een onderwerp dat te denken geeft. Wanneer we denken aan vergeving, dan kunnen veel gedachten over elkaar heen buitelen.  Wat is vergeving? Hoe werkt Gods vergeving? Hoe werkt…

Gruwelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een beeld te krijgen bij dat wat in Gods oog gruwelijk is. Wanneer we nadenken over verfoeilijk, verfoeisel, gruwel en…

Getuigen in de eindtijd

De wereld om ons heen is in duisternis, waarbij angst en stress lijken te overheersen. Toch hebben wij in deze tijd een boodschap van hoop te brengen. Ja Jezus,…