Volg ons op YouTube

Meditaties

Vasten als breekijzer of als buigijzer

Vasten, voor sommigen een bekend onderwerp, voor anderen nieuw. In deze overdenking bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat de Heere Jezus ons er over leert. We denken…

Meer dan de werken van Jezus

In ‘Meer dan de werken van Jezus’ luisteren we naar de woorden van Jezus en ontdekken een diepe boodschap. 2 teksten uit Johannes 5 en 14 zijn de basis…

Een boodschap voor alle gelovigen

In een boodschap voor alle gelovigen staan we stil bij het fundament van het normale christelijke leven. Hoe verhouden de wet en het evangelie zich tot elkaar en hoe…

Het beschamende voorbeeld van de hoofdman

Aan de hand van de geschiedenis van de Hoofdman over honderd, ontdekken we de kracht van geloof. Maar ook de ernstige les die de Heere Jezus ons leert. Wees…

Wat is liefde

In deze overdenking met als thema: ‘Wat is liefde’ denken we na over de woorden; ‘God lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf’. Is dit een opdracht?…

Onze enige Hoop

In deze lezing met als titel; ‘Onze enige hoop’, staan we stil bij Psalm 130. Aan de hand van de geschiedenis van de blinde Barthimeüs ontdekken we de hoop…

Hemels voedsel

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden’ Deze woorden van de Heere Jezus lopen als het ware als een rode draad door…

Evangelisatie in de praktijk met voorbeelden en tips

Mogelijk heb jij het verlangen om het evangelie te delen met de mensen om je heen. Maar hoe start je een evangelisatiegesprek en, welke essentiele zaken bespreek je in…

Wordt jij geroepen om de wereld te bekeren?

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te luisteren naar de grote opdracht Die de Heere Jezus gaf, waarbij we tegelijk luisteren naar wat dat voor een…

Alle dingen zijn mij geoorloofd – Wilco Vos

In deze overdenking staan we stil bij de bijzondere woorden van Paulus; Alle dingen zijn mij geoorloofd. We bladeren door de Bijbel en ontdekken wat hij nu wel en…

Pas op! VALKUIL – Wilco Vos

In deze overdenking staan we stil bij een grote valkuil. We bladeren door de Bijbel om te ontdekken waar het gevaar loert, maar ook vinden we het antwoord op…

Paulus in Korinthe & de waarheid van de Bijbel bevestigd – Paulus – deel 7 van 7

In deze overdenking vanuit Korinthe ontdekken we hoe de geschiedenis en recente opgravingen de waarheid van de Bijbelse boodschap bevestigen. We denken na over de tijd dat Paulus in…

Een altaar voor de onbekende God – Paulus in Athene – Paulus – deel 6 van 7

In een 7 delige serie volgen we Paulus op zijn reis door het voormalige Macedonië en Griekenland. In deze overdenking gaan we met elkaar naar Athene, bezoeken de Akropolis…

De confronterende les uit Berea – Paulus – deel 5 van 7

In de voetsporen van Paulus bezoeken we de verschillende plaatsen die hij bezocht na Gods roepstem om over te komen naar Macedonië. In de vorige lezingen trokken we vanuit…

Paulus en Thessaloniki de zeemeermin – Paulus – deel 4 van 7

In deze video ontdekken we het verhaal achter Thessaloniki de zeemeermin en luisteren naar hoe Paulus de Schriften opende, wat dat betekent en wat daar op volgde. Wat heeft…

Een hartverbrekende aardbeving – Paulus – deel 3 van 7

In de voetsporen van Paulus zijn we vanuit Troas in Azië overgestoken naar Macedonië, aangekomen in Europa bezochten we eerst Neapolis en van daar zijn we aangekomen in Filippi.…

Het bijzondere verhaal van Lydia – Paulus – deel 2 van 7

In deze overdenking bezoeken we Filipi en luisteren naar de bijzondere geschiedenis waarin Paulus aan het water Lydia ontmoet. We openen Handelingen 16 en denken door deze geschiedenis dieper…

De wettische vijandschap tegen het Evangelie en de roeping van Paulus – Paulus – deel 1 van 7

In deze overdenking verplaatsen we ons vanuit Troas in Azië naar het oude Macedonië dat we vandaag vinden in Griekenland dat ligt in Europa. We denken na over het…

Ik zal jullie uit Mijn mond spugen omdat jullie lauw zijn – Laodicea – 7 brieven deel 7

In deze lezing bezoeken we Laodicea, een rijke stad vernoemd naar Laodice, de vrouw van de Syrische koning Antiochus I. Laodicea stond bekend om haar rijkdom, zelfs nadat de…

Ik heb jullie een geopende deur gegeven – Filadelfia – 7 brieven deel 6

In deze lezing bezoeken we het oude Filadelfia en luisteren naar dat wat de Heere Jezus aan deze gemeente liet schrijven. Een brief ter bemoediging aan een gemeente die,…

Jullie hebben de naam dat je leeft maar jullie zijn dood – Sardis – 7 brieven deel 5

In deze lezing luisteren we naar de boodschap aan de gemeente van Sardis. Sardis was eens een welvarende stad, met een Gymnasium, een Synagoge en een Tempel voor Artemis.…

Jullie laten de profetes Izebel leren – Thyatira – 7 brieven deel 4

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Jullie wonen daar waar de troon van de satan is – Pergamus – 7 brieven deel 3

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Blijf getrouw tot de dood ondanks de verdrukking en het lijden – Smyrna – 7 brieven deel 2

In deze serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van de…

Jullie hebben je eerste liefde verlaten – Efeze – 7 brieven deel 1

In de komende serie lezingen staan we stil bij de brieven gericht aan de 7 gemeenten van Klein Azië. Johannes verbannen naar het eiland Patmos krijgt de openbaring van…

Diana der Efezeren en de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze

De tempel van Diana der Efezeren, ook wel bekend als de godin Artemis, stond in Efeze. Vandaag vinden we er de overblijfselen. In deze lezing gaan we kijken bij…

Israël het zaad van Abraham – van de schaduw naar het volle Licht

De Youtube video is een kortere versie van deze hieronder geheel uitgeschreve studie. In deze studie bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat Israël ons leert over…

De Meester is daar en Hij roept u

De Bijbelse boodschap is niet een onduidelijke boodschap. Het is niet als een bazuin met een onzeker geluid, nee de Bijbelse boodschap is helder, krachtig, als een zekere bazuingeluid.…

Is er een Achar in jouw leven?

Is er een Achar in jouw leven? een Achar, wat is dat? Luister naar deze Bijbelse overdenking en ontdek wat de Bijbel ons leert.

Vrede midden in een oorlog

2 Timotheüs 1:7 zegt: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid.’ In deze overdenking staan we stil…

Waakt

Aan welke kant sta jij? Welke vlag heb jij in top? Welk kanaal is jouw bron van inspiratie? Welke profetie kunnen we toepassen op deze tijd? Hoe zou dit…

Ken je positie – Wie ik ben in Christus

Om te kunnen groeien in geloof is het kennen van je positie van levensbelang. Een gebouw zonder fundament kan er mooi uitzien maar zal vroeg of laat instorten. Een…

Alle ogen op Israël

In tijden van oorlog, pijn en verdriet worden we bewust hoe kwetsbaar vrede is. De vraag kan je vandaag maar zo gesteld worden: Aan welke kant sta jij? Aan…

Wie is Jezus voor jou

Wie is Jezus voor jou? We bladeren door de Bijbel en ontdekken dat Jezus zelf deze vraag heeft gesteld. Een vraag om bij stil te staan Wat is jouw…

Het antwoord in een tijd van verwarring

Rust, vrede, veiligheid en geborgenheid, het zijn de basiselementen voor een gelukkig leven. Maar waar vinden we dit in een wereld zoals wij die nu kennen? In deze overdenking…

Hoe betrouwbaar is de Bijbelse boodschap

Hoe betrouwbaar is de Bijbelse boodschap? Waar vinden we rust in een tijd van verwarring? Wat geeft ons nog houvast? Is de Bijbel een betrouwbare bron voor hen die…

Een hartversterkende boodschap

In deze hartversterkende boodschap bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe het Woord van God ons steeds weer versterkt. Wat hebbend de woorden STERIZO, STEKO en bijvoorbeeld…

Waar zijn de Noachs de Daniels en de Jobs in deze eindtijd?

Mannen als Noach, Daniël en Job hebben ons iets geleerd. Wanneer we door de Bijbel bladeren en bijvoorbeeld kijken in Genesis 5 en 6, in het boek Daniël en…

Vriend of vijand?

Aan welke kant sta jij? Ben jij een vriend of een vijand? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst de vraag beantwoord worden; wie toch die vraag stelt?…

Tijdelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken de kracht van hoop en troost juist daar waar blijkt hoe tijdelijk alles is. Laat je bemoedigen

De wet vs Christus

Wat bedoelt Paulus te zeggen als hij zegt: ‘Het leven is mij Christus en het sterven mij gewin’? We bladeren door de brief aan de Romeinen en genieten het…

Jezus maakt alle dingen nieuw zelfs de wet

De Alpha en de Omega, Het begin en het Einde, Maakt alle dingen nieuw. Hoe Jezus ons leerde kijken naar de wet van God ontdekken we als we luisteren…

Dit mag je niet missen – Wordt beter niet bitter

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe krachtig en bemoedigend het Woord van God is voor iedere situatie. We leven in een gebroken wereld…

Geen geloof en toch behouden?

De vraag die mensen bezig kan houden is of het eigenlijk wel wat uit maakt of we geloven of niet. Zou het soms zo kunnen zijn dat uiteindelijk alles…

Een dringend verzoek

Een dringend verzoek is een verzoek dat je niet zomaar naast je neer kunt leggen. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat God ons…

Geloof in uitvoering

Geloof in uitvoering is een overdenking rondom geloof en werken. We bladeren door de Bijbel om te ontdekken hoe genade, het geloof en de werken zich tot elkaar verhouden.…

Een gevoelig onderwerp

Wat zou de wereld er anders uitzien als wij mensen geen gevoel zouden hebben. Een leven zonder gevoel is ondenkbaar. Tegelijk is het ook waar dat een leven dat…

Een totaal andere levenswandel

Als we denken aan een totaal andere levenswandel, wat is dan ons referentiekader? Waar vinden we antwoorden op vragen als waar vinden we houvast in een wereld vol pijn…

Waarom Jezus?

In een wereld vol met vragen, zoeken we in deze lezing een antwoord op de vraag: Waarom Jezus? We ontdekken hoe belangrijk het is om op deze vraag een…

Een wereld op drift – Wij willen (g) een koning

Waar vinden wij richting in een wereld op drift? In deze overdenking luisteren we naar de woorden van Samuël en ontdekken hoe actueel de Bijbel voor ons is. Een…

De kracht en het werk van de Heilige Geest

In deze lezing denken we na over het werk en de kracht van de Heilige Geest. We bladeren door de Bijbel en ontdekken hoe het werk van Gods Heilige…

Is er nog hoop?

In tijd vol verwarring klinkt de schreeuw om hoop. In deze lezing ontdekken we dat er niets nieuws is onder de zon. We ontdekken dat de moeite, het verdriet…

Een indringende oproep

Vissersboten in de haven, boerenprotesten, wereldwijde angsten en een kerk onder druk. Heeft het Woord van God nog een boodschap voor ons vandaag? In deze lezing klinkt een indringende…

Wat een les

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wat een les ontvangen wij wanneer we de Bijbel lezen en overdenken. Wat een zegen om het Woord…

Wat een geschiedenis

Zonder geschiedenis zouden we niet weten waar we vandaan komen en wie we zijn. Wanneer we de geschiedenis bestuderen ontdekken we wijsheden voor iedere dag, zeker wanneer we de…

Ik zal nooit meer sterven

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. In deze lezing met als titel: “Ik zal nooit meer sterven”, ontdekken we de kracht van…

De Waarheid gekruisigd

Wat is waarheid in een tijd van relativisme? Is er iets nieuws onder de zon? Ruim 2000 jaar geleden openbaarde zich de volle Waarheid aan de mensen en de…

Liefde die de menukaart overstijgt

In deze overdenking breken we door de kaders die door mensen zijn gemaakt. Wat is vandaag de trend, wat is mode en wat is de opinie? Ach wat maakt…

Gods exclusieve gemeente in een inclusieve maatschappij

Een inclusieve maatschappij, een inclusieve overheid, een inclusieve kerk… Een lezing waarbij we Gods Woord als uitgangspunt nemen voor een heldere visie op Gods exclusieve gemeente in een inclusieve…

Het gebed en de bedelaar

De discipelen vroegen aan Jezus: Heere leer ons bidden. In deze lezing denken we na over wat Hij ons leerde te bidden en hoe rijk die inhoud is. Onze…

De alles overwinnende kracht van God

In Psalm 84 staat geschreven: “Zij gaan van kracht tot kracht”. Wat is die kracht, wie bezit die kracht en vanwaar is die kracht? In deze lezing delen we…

Het levende water

Een boodschap rondom de waterput. Terwijl de vrouwen in Senegal het water putten, luisteren wij naar dat wat de Heere Jezus ons vertelt over het Levende water. We bladeren…

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis, een lezing waarbij we niet alleen nadenken over het verleden maar ook juist het heden. Van het duister tot het licht, van slavernij…

Een wijsheid die je niet missen mag

Wat is wijsheid? Om een antwoord te vinden op deze belangrijke vraag, bladeren we door de Bijbel en ontdekken, hoe kennis, toestemmen en vertrouwen, het leven verandert en richting…

Een geschenk van God

Een gift, een geschenk of gave is iets wat je krijgt, iets wat je kunt aanvaarden of kunt afwijzen. Aan de hand van o.a Jakobus 1:17, Genesis 1, Prediker…

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen

Gehoorzaam aan God of gebukt onder mensen. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat het Woord van God ons tot vrijheid roept. Een vrijheid…

De verwarrende witte bladzijde in de Bijbel

Tussen het ons bekende Oude en het Nieuwe Testament vinden wij een witte bladzijde. Een scheiding tussen oud en nieuw? Hoe komen we aan de termen het Oude Testament…

Groeien in geloof

Gelovig vertrouwen is de sleutel tot een gelukkig leven. In deze lezing denken we na over het verschil tussen ongeloof en geloof en ontdekken we wat de Bijbel leert…

Bij welk Koninkrijk hoor jij?

In de Bijbel lezen we over het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk des HEEREN. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken…

De grote reis

Vanuit het grotere perspectief zijn we allemaal op reis. Onderweg zijn er allerlei uitdagingen, komen we op kruispunten en ontmoeten we mensen en culturen. Terwijl we langzaam maar zeker…

Heeft God ook spijt of berouw?

Wij mensen kunnen ergens spijt of berouw over hebben. Wanneer we de Bijbel lezen dan kan de vraag zich voordoen: Hoe zit het met het berouw van God? Kan…

De Heilige Geest toen en nu

Gods Geest, de Heilige Geest en haar werk, dat is het onderwerp van deze lezing. Van Koning David tot de apostel Paulus, van toen tot nu is het de…

666 in het evangelie van Johannes

Als er een getal is waar veel over wordt gespeculeerd, dan is het wel het getal 666. In deze lezing ontdekken we een Bijbelvers dat ons een diepe les…

Genade en vrede ook voor jou

In deze overdenking staan we stil bij de overbekende woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal;…

Onze roeping in de eindtijd

Wat is onze positie in de eindtijd? In deze lezing kijken we naar de heilige roeping die tot ons komt vanuit het Woord van God. Een lezing die je…

Wat Jezus ons leerde over zaad ogen en oren

Jezus sprak vaak door gelijkenissen, waarom? In deze lezing luisteren naar wat Hij ons leert over zaad, ogen en oren. We leggen de boodschap van Mattheüs 13:1-9, Markus 4:1-9,…

De heerlijke Naam van God en van Zijn Zoon

In deze overdenking staan we stil bij de Naam van onze God en van Zijn Zoon. Hoewel er vele meningen en geluiden zijn rondom het tetragrammaton, het pentagrammaton, de…

Vasten, een machtige sleutel tot doorbraak

Vasten is één van de machtigste instrumenten die God heeft gegeven aan de gelovigen. In deze video overdenking bladeren we door de Bijbel en ontdekken we hoe God steeds…

Wat hebben de Bijbelse feesten ons vandaag te zeggen?

In de Bijbel lezen we heel wat over de feestdagen die de Heere God heeft ingesteld. Wat hebben; – Pesach, – ongezuurde broden, – het feest van de eerstelingen,…

Waar is God in de tegenslagen

Wat leren Job, Asaf, Jeremia en anderen gelovigen ons in de beproeving? We bladeren door de Bijbel en ontdekken, dat ondanks dat het de goddelozen vaak voor de wind…

Een bemoedigende aansporing

God is goed, onze tijden zijn in Zijn hand en Hij leert ons om niet bezorgd te zijn. In deze lezing staat Psalm 121 centraal. Een bemoediging aan de…

Onze tijden zijn in Zijn hand

Wat een zegen om in een tijd van grote verwarring te weten dat onze tijden in Gods hand zijn. Prediker 3:1 zegt: Alles heeft een bestemden tijd, en alle…

Het kenmerk van de gelovige

In deze tijd van grote verwarring bemerken we allemaal dat er meer en meer scheiding ontstaat. De Bijbel biedt ons het antwoord tot het bewaren van de eenheid. Een…

God is good all the time

God is good all the time, all the time God is good, and if not, He is still good. In deze lezing luisteren we naar het Woord van God…

Een welgelukzalige vrijheid

De Waarheid maakt vrij, vrij van zonde, schuld en ongerechtigheid. Vrij om als kinderen van het Licht te wandelen tot eer van God. Een welgelukzalige vrijheid waarbij de wet…

Volle verzekering

Hoe heerlijk om de Bijbelse geloofszekerheid te kennen. De zaligheid uit genade door het geloof is één van de grote pijlers van het christelijke geloof. Maar hoe zou een…

Wil God echt dat alle mensen zalig worden?

Is er redding of zaligheid mogelijk voor alle mensen? Het antwoord op deze vraag maakt een groot verschil. Hoe kijken wij naar God, Zijn Woord en de redding in…

Een Bijbelse oproep aan jonge mensen

Heeft de Bijbel ook een boodschap aan jonge mensen? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken hoe rijk het Woord is voor jong en oud.…

Eens behouden altijd behouden

Wat leert de Bijbel ons over de zogenoemde afval van het geloof? Is het waar dat als je eens behouden bent, je voor eeuwig behouden bent? In deze overdenking,…

Een waarschuwing van Jezus

Als we de Woorden van Jezus in de Bijbel onderzoeken dan ontdekken we scherpe woorden als; Wee u. Maar ook omschrijvingen die Jezus gaf aan bepaalde mensen, als geveinsden,…

Ik vermag alle dingen door een Bijbeltekst uit de context

Filippenzen 4:13 zegt: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Een tekst van grote waarde, maar tegelijk één van de meest misplaatste teksten uit de Bijbel.…

Volharden

Bladerend door de Bijbel ontdekken we hoe vaak daarin wordt opgeroepen tot het strijden van de goede strijd en het volharden tot het einde. Een strijd die niet in…

Wandelen met God

Wandelen met God, een geheim dat alleen zij kennen die gelovig vertrouwen op God. Bladerend door de Bijbel ontdekken we wat we kunnen leren van een Henoch, een Noach,…

Een Bijbelse overdenking rond vertrouwen, een onderwerp van groot belang. Wat leert de Bijbel ons rond dit onderwerp? Luister, overdenk en verblijd je in de Heere.

In welk hokje pas jij?

In welk hokje pas jij? Wij mensen vinden het fijn om te weten waar we aan toe zijn. Als we mensen ontmoeten dan willen we graag weten wie we…

Een beknellend of bevrijdend juk

Wat leert de Bijbel ons over het juk? In deze lezing denken we na over een juk dat bekneld maar ook over het juk dat bevrijd. Bladerend door de…

Wees niet al te rechtvaardig

Wees niet al te rechtvaardig, een Bijbelse overdenking over het onderwerp rechtvaardigheid. Bladerend door de Bijbel ontdekken we meer over het karakter van God. Wat hebben de farizeeër en…

Wie zijn de uitverkorenen

Een Bijbelse overdenking rond de uitverkiezing. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren… Woorden uit de Bijbel in de context…

Leven met God in geloof en actie

Een Bijbelse overdenking aan de hand van Psalm 15. De vraag van David klinkt vrij vertaald; Wie kan er leven in gemeenschap met God. Luisterend naar de boodschap van…

Boosheid in het Licht van de Bijbel

Boosheid en kwaadheid, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een antwoord te krijgen op de vraag of een gelovige…

Jezus overwon de dood en ek moet vrek

Wat een rare titel, toch een titel die te denken geeft. De Heere Jezus heeft overwonnen en allen die in Hem geloven zijn meer dan overwinnaars, ja dat is…

Het Lam voor ons geslacht

Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Wie is…

Geen ruimte voor onzekerheid – Wilco Vos

Onzekerheid, wie kent het niet? In deze tijd van grote onzekerheid bladeren we door de Bijbel om te ontdekken wat de Bijbel leert over het onderwerp zekerheid. Of we…

Gerechtigheid in de eindtijd

Abraham wandelde door het geloof en het geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat is gerechtigheid vanuit Gods perspectief? We bladeren door de Bijbel en ontdekken het belang van…

God – onze zonden en de les van de mangobladeren

Wat hebben mangobladeren nu met zonden of met God te maken? In deze lezing ontmoeten we mensen aan de oever van de Indische Oceaan, wat zij doen, zet ons…

God is er ook in de puinhoop

Hoe is het met je? Hoe is het echt? Job kon in de moeilijkste situatie, midden tussen het puin, zeggen: De Heere is goed! In deze lezing denken we…

De strijd der dwazen

Hoe we ook naar het wereldgebeuren kijken, strijd ervaren we.Strijd in het denken, strijd in families, strijd op school, de werkvloer en op het kantoor. Een strijd die gevoerd…

Niet bang voor de dood

Niet bang voor de dood? Is dat echt mogelijk? In deze lezing denken we na over de woorden uit Prediker 7 en ontdekken het geheim van een leven zonder…

Niet langer bang

Niet langer bang? Is dat echt mogelijk? In deze lezing bladeren we door de Bijbel om te ontdekken dat God mensen werkelijk vrij wil zetten van een geest van…

Geen tijd voor afscheid

In de lezing “Geen tijd voor afscheid” staan we stil bij de roepstem van de Heere Jezus Christus om Hem te volgen. Aan de hand van Lukas 9 denken…

Geen zorgen voor morgen

De Bijbel leert ons om ons geen zorgen te maken. We lezen: Weest in geen ding bezorgd, maar ook lezen we hoe Paulus zegt: de zorg van al de…

De God van het Nieuwe Testament

Is de God van het Oude Testament verandert sinds we het Nieuwe Testament hebben? Al bladerend door de Bijbel ontdekken we het antwoord. Hebreeën 10 en 12, 1 Korinthe…

Jezus de Opstanding en het Leven

Ik ben de Opstanding en het Leven, zegt Jezus.  In deze overdenking denken we na over de bijzondere geschiedenis rondom de opwekking van Lazarus. Johannes 11 |Van harte Gods…

Vergeven dat gaat zomaar niet

Vergeving, een onderwerp dat te denken geeft. Wanneer we denken aan vergeving, dan kunnen veel gedachten over elkaar heen buitelen.  Wat is vergeving? Hoe werkt Gods vergeving? Hoe werkt…

Gruwelijk

In deze lezing bladeren we door de Bijbel om een beeld te krijgen bij dat wat in Gods oog gruwelijk is. Wanneer we nadenken over verfoeilijk, verfoeisel, gruwel en…

Getuigen in de eindtijd

De wereld om ons heen is in duisternis, waarbij angst en stress lijken te overheersen. Toch hebben wij in deze tijd een boodschap van hoop te brengen. Ja Jezus,…

Wat zou Jezus vandaag doen

In deze beroerde tijd is het goed om na te denken over de vraag:Wat zou Jezus vandaag doen?Wanneer we door de Bijbel bladeren en ontdekken hoe Hij Zichzelf heeft…

Wat er met Kerst mis is

Kerstfeest, het feest waar zoveel mensen een warm gevoel bij hebben. Liefde, gezelligheid, sfeer, lekker eten en tijd met elkaar. Als je vraagt wat kerst eigenlijk betekent dan vertellen…

De gelovige onder vuur

Wat een wonder wanneer een mens tot geloof komt.Tot inzicht komen dat het leven zonder God een leven is dat haar doel mist. Tot inzicht komen dat de zonden…

Het volk wordt uitgeroeid

In de lezing met de titel “Het volk wordt uitgeroeid”, spreek ik even over de trans humanistische agenda die wereldwijd wordt uitgerold. Voor velen is dit een onbekend onderwerp…

Een wereldwijd experiment

De technologische ontwikkelingen van vandaag lijken geen grenzen te kennen. Het wereldwijd uitgerolde prik programma is volgens de geleerden gebaseerd op genbewerkingstechnologie.  In een artikel wordt de enthousiaste vergelijking…

De overwinning over het beest

Bijbelse overdenking rond de overwinning over het beest. Openbaring 15:2-3: En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en…

Eert God boven de koning

Eert God boven de koning.  Aan de hand van een inspirerende Bijbelse geschiedenis denken we na over het eren van God boven de koning. Laat je bemoedigen door de…

God is liefde

Liefde en geborgenheid, wie van ons kan zonder? In deze lezing ontdekken we de God van Liefde zoals Johannes Hem omschrijft in 1 Johannes 4. Laat je bemoedigen en…

De rechtvaardige in quarantaine

In deze tijd van verwarring grote druk, angst en ontnuchtering willen we nadenken over de rechtvaardige in quarantaine. Laat je inspireren door het Woord van God 

De troost van de opname in Gods heerlijkheid

Het leven van de gelovige is niet vrij van verdriet en pijn. Geloven in God betekent niet dat we gevrijwaard worden van tegenslagen en verdrukking. In deze overdenking luisteren…

Simsons ongekende kracht en grote zwakte

Simson, de man die de leeuw verscheurde, de poortdeuren van Gaza droeg en in zijn eentje 1000 man versloeg met een ezelskinnebak, bezat naast een ongekende kracht ook een…

Geloof en hoop in bizarre tijden waar de liefde overwint

Geloof en hoop in bizarre tijden waar de liefde overwint – Bijbelse overdenkingen Aan de hand van 1 Petrus 1 denken we na over geloof, hoop en liefde. Geloof…

Laat het huis vol zijn

Jezus wierp duivelen uit en sprak over een huis dat met bezemen gekeerd werd. In deze lezing, denken we samen na over deze rijke boodschap. Laat het huis vol…

De HEERE prijzen in een tijd van strijd

De geschiedenis van koning Josafat bemoedigd ons om op de HEERE te vertrouwen en Hem te prijzen in elke situatie. Laat je bemoedigen door de geschiedenis uit 2 Kronieken…

God dienen in een tijd van strijd

God dienen in een tijd van strijd. Wat heeft de geschiedenis van koning Asa ons vandaag te zeggen? 2 Kronieken 14-16 geeft ons handvatten voor vandaag en morgen.

Om te bedenken

De Bijbel roept ons op om te bedenken.In deze lezing bladeren we door de Bijbel en ontdekken wat en hoe we moeten denken. Een proces van vernieuwing

Het zal toch niet waar zijn

Het zal toch niet waar zijn… Wat een ontnuchtering wanneer we erachter komen dat we iets voor waarheid hebben gehouden terwijl het helemaal niet waar blijkt te zijn. Hoe…

Een besmettelijke leugen – Deel 2

Op de lezing “Een besmettelijke leugen” zijn veel reacties en vragen gekomen. Wat mooi dat we samen kunnen graven in de geschiedenis om zaken die voor de meesten verborgen…

Een besmettelijke leugen

De hele wereld is in de greep van een virus!Zo ook in 1983, toen men ontdekte dat AIDS veroorzaakt werd door HIV.Wereldwijd waren er mensen die zwaar leden onder…

Het geloof in de eindtijd

Een lezing rond geloven in de eindtijd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, branden, honger, aardbevingen, ziekten en onrust, het is het nieuws van de dag.  In Lukas 18 lezen we: “Doch…

Jezus zoveel heerlijker dan Mozes

In deze lezing ontdekken we hoe Jezus zoveel heerlijker is dan Mozes. Een lezing rond Wet en evangelie, waarbij we zien hoe de schaduw van het Oude Testament tot…

God heeft al het voedsel gezegend

God heeft al het voedsel gezegend In deze overdenking kijken we samen wat God ons in het Oude en Nieuwe Testament over Voedsel heeft te zeggen. We zullen aan…

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk

Bevrijding van een ondragelijk wettisch juk. Het Oude en het Nieuwe Verbond, Wet en evangelie, gebonden of vrij. Wat een verwarring is er in de jaren kerkgeschiedenis ontstaan rondom…

Twee poorten en twee wegen

Twee poorten en twee wegen. Jezus sprak over een brede en een smalle weg. In deze lezing bladeren we door de Bijbel om beter te begrijpen wat Jezus bedoelde met…

De waarheid onthuld

De waarheid maakt vrij, maar wat is waarheid? In deze lezing ontdekken we antwoorden op vragen van levensbelang. Een lezing die ingaat op de actualiteit van vandaag en handvatten geeft voor…

De leugenaar ontmaskerd

De leugenaar ontmaskerd. Jij en ik worden dagelijks geconfronteerd met een stroom aan informatie. Wij moeten keuzes maken, keuzes die niet gemakkelijk zijn. Wat heeft de Bijbel ons te…

Geen andere NAAM

Geen andere Naam, ja een Naam boven alle naam. De Bijbel spreekt over een enige Naam en tegelijk de Naam boven alle naam. In deze overdenking staan we stil…

Is Jezus echt God?

Jezus Christus de Persoon waarvan velen gehoord hebben. Wie is Hij? Is Hij de Zoon van God en is Hij ook echt God zoals velen beweren? Samen openen we…

Positief of negatief getest

Het is goed om in een wereld, waar alles draait om een testuitslag, na te denken over de impact van het getest worden. Laat je inspireren door wat de…

Het oude of het nieuwe normaal

Normen en waarden, wie heeft er nooit over nagedacht? Verschillende culturen, verschillende normen en waarden. Wat is normaal? Normen en waarden verschuiven door de tijd, wat vroeger normaal was,…

De gruwel van de moderne slavernij

De gruwel van de moderne slavernij, een lezing die je niet mag missen. In deze lezing denken we na over een ernstige zaak die vanwege haar duisternis niet graag…

De Heilige Geest vandaag

De Heilige Geest vandaag… In den beginne… en de Geest Gods zweefde over de wateren.De Bijbelschrijvers werden door de Heilige Geest gedreven in het schrijven.De Discipelen vol van de…

De Fontein van Levend Water en gebroken bakken

Samen denken we na over het Levende Water en gebroken bakken. Aan de hand van gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament zien we als het ware een…

Sterke wind waarschuwing

In deze overdenking denken we aan de hand van een actueel voorbeeld na over de invloed van zonde op ons leven. Wat kan een Drone ons aan geestelijke lessen…

Bezorgdheid rond de zonde van angst en stress

Bezorgdheid rond de zonde van angst en stress. De lezing: “Hoe angst en stress ons leven vernietigd”, heeft veel helderheid, herkenning en bevrijding gegeven. Tegelijk roept het ook vragen…

Van Europa naar Afrika met de mus en de zwaluw

Van Europa naar Afrika.  In deze overdenking gaan we op reis van Europa naar Afrika en laten ons bemoedigen door de mus en de zwaluw. Zoals zij een plaatsje…

Wat hebben de Waldenzen ons vandaag te zeggen – Wilco Vos met gastspreker

Wat hebbende Waldenzen ons vandaag te zeggen? Deze lezing, opgenomen in een Waldenzenhuis te Rora, geeft ons een inkijkje in de geschiedenis van de Waldenzen. De gastspreker weet op…

5 voor 12 – Wat kan ik doen?

Een hart vol gedachten, een wandeling, een kerktoren met een klok, een grafsteen en een lezing rond de grote vraag: Wat kan ik doen? Het is 5 voor 12,…

Hoe angst en stress ons leven vernietigt

Een gezonde lezing rond behoud, genezing en herstel.  Wat hebben relaties, rust, reinheid, regelmaat, angst, bezorgdheid en stress met onze gezondheid te maken? Heeft de Bijbel een antwoord op…

Ziet de wereld jou als dwaas of als wijs

Dwaas of wijs? In een tijd waarin de media zich opdringt en woorden worden verdraait, klinkt nog steeds de boodschap, die hoewel het dwaas kan lijken, de wijsheid van de…

Moeten wij de overheid altijd gehoorzamen?

De vraag; “moeten wij de overheid altijd gehoorzamen?” Is een serieuze vraag die al velen heeft beziggehouden.  In deze lezing bladeren we door de Bijbel langs de woorden uit…

Christen zijn in een tijd vol complottheorieën

In een tijd vol complottheorieën valt het niet mee om door de bomen het bos nog te zien. Hoe moet een christen omgaan met al die informatie die wordt…

Dit deed Ik voor u wat deed u voor Mij

Dit deed Ik voor u; wat deed u voor Mij?  In Denemarken staat een kerkje met een bijzonder verhaal. In deze boodschap neem ik jullie mee terug in de…

Gij Zone Davids, ontferm U mijner

Het geloof breekt dwars door iedere blokkade heen.  Een vrouw in nood, zoekt hulp voor haar dochter.  De wetenschap, en de mensen wilde haar verhinderen, maar haar geloof overwon…

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest

Maakt het echt uit welke Bijbel je leest? Die vraag kun je beantwoorden als je deze studie gekeken hebt. We kijken naar de verschillende Bijbelvertalingen en doen schrikbarende ontdekkingen.…

Het getuigenis rond de verdwenen Bijbelverzen

Het getuigenis rond de verdwenen Bijbelverzen…  Verdwenen Bijbelverzen?  Luister naar de getuigenissen en ontdek hoe er op mysterieuze wijze verzen uit de Bijbel zijn verdwenen.  Een korte boodschap die…

Als Jezus morgen komt

Als Jezus morgen komt…  Hoe zullen wij Jezus ontmoeten als Hij morgen komt?  In deze eindtijd wordt er veel nagedacht over de komst van de Heere Jezus, verschillende visies…

Getuigen of overtuigen

Getuigen of overtuigen…  Gij zult Mijn getuigen zijn… Wat zegt de Bijbel over overtuigen en getuigen? God Zelf roept mensen om Zijn getuigen te zijn, laat je bemoedigen en…

Een bemoediging in de eindtijd

Jozua, Mozes, Aaron en Hur hadden elkaar nodig, zo heeft God de gemeente als lichaam gebouwd uit verschillende leden, die niet zonder elkaar kunnen.  Zoals Israël tegen de Amalekieten…

Het beeld en de vurige oven – Een les in de eindtijd

Het beeld en de vurige oven – Een les in de eindtijd. Aan de hand van de geschiedenis uit Daniël 2 denken we na over het beeld van Nebukadnezar…

Een onschatbare waarde in een vat van aarde

Een onschatbare waarde in een vat van aarde of een schat in een aarden vat.  Wat bedoelt Paulus met de woorden: “Maar wij hebben deze schat in aarde vaten” …

Een bedwelmende of een bevrijdende trooster – troost rond verslaving en bevrijding

Troost, dat is wat wij allen nodig hebben.   Een Trooster Die ons echt troost. Toch hebben wij helaas maar al te vaak een gemis aan troost waardoor we het zoeken…

De Waarheid rond waakzaamheid

De Waarheid zal je vrij maken!  Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven. Hij is het Levende Woord en heeft ons tot waakzaamheid geroepen. …

De generatie na de vaccinatie – Een onomkeerbare waarheid

Onderstaande tekst is het uitgangspunt of de aantekeningen bij de video: “De generatie na de vaccinatie“. In de video verwijs ik naar bronnen voor verdere verdieping, de linken naar de…

Het complot rondom het denken – de media de kerk en het merkteken van het beest

Het complot rondom het denken. 2020 het jaar van de crisis en het jaar waarin meer dan ooit de woorden complot en complottheorie zijn geschreven en uitgesproken.  In deze…

Gods werk of mensenwerk – over volharding en afvallen van geloof

…Die nooit laat varen de werken die Zijn hand begon…  Woorden die voor velen bekend in de oren klinken maar ook woorden die helaas door velen verkeerd worden toegepast. …

Wat Jezus ons leert over het Loofhuttenfeest

Wat hebben Jezus en het Loofhuttenfeest met elkaar te maken? Heeft het hedendaagse Kerstfeest iets met het Loofhuttenfeest te maken?  Zomaar wat vragen die kunnen opkomen wanneer we het Loofhuttenfeest…

Als de bazuin klinkt – Een boodschap die je niet mag missen

In deze boodschap denken we na over het geluid van de Sjofar en wat zij ons te zeggen heeft.  * We denken na over een ontmoeting op de Grebbeberg…

Een evaluatie met getuigenissen rondom de valse eenheid in de muzikale eindtijd

‘… weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.…

Is er redding ook voor mij? – Een boodschap voor de zoeker die wil vinden

Is er redding ook voor mij?  Ik wenste wel dat alle mensen zichzelf deze vraag zouden stellen. Om op deze belangrijke vraag een goed antwoord te krijgen moeten we naar…

Niet onder de wet maar onder de genade

‘Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, Rom. 6:14.’ De vorige keer stonden we stil bij de…

De schaapherder en de lifters

In deze videoboodschap ontmoeten we een zorgzame herder en lifters die onverwachts de mooiste boodschap van hun leven ontvangen.

De wet het grote struikelblok

Het evangelie is de blijde boodschap dat God Zijn Zoon zond om mensen te redden. Dat is de boodschap die vandaag de dag moet klinken, maar wat heeft de…

Het merkteken aan hand of voorhoofd

In deze lezing denken we na over het merkteken aan hand en voorhoofd.Veel mensen zullen in deze context denken aan het teken van het beest met haar naam 666. Maar…

Het mooiste plekje op aarde…

Vanwege de wending in ons dagelijkse leven, hoop ik naast geschreven overdenkingen ook videoboodschappen te delen vanaf de plaatsen waar we op dat moment zijn… Op dit moment is…

Family life on Wheels – update – nieuwsbrief

Family life on Wheels ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen, Mark. 16:15.’ Met deze overdenking geef ik een update van de gang van…

De volmaaktheid van de gelovige

‘De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen, Spr. 11:20.’ Boven deze overdenking staat geschreven: ‘De volmaaktheid van de gelovige.’…

Ontucht onder de mantel der liefde

‘Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult…

De mantel der liefde

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden…

Beproeving en verzoeking

‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem…

Bileam wel of geen kwade boom met goede vrucht

‘Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde, en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde; en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal…

De splinter en de balk

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Pinksteren en de zegen van het Nieuwe Verbond

‘En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen,…

De hemelvaart en het komende Koninkrijk

De Heere is waarlijk opgestaan! Hij Die Zijn leven gaf tot in de dood, heeft overwonnen als de grote Triomfator. Geen macht van de hel kon Hem bedwingen, satans…

Wat is geloof

Waar we ook komen, we vinden geloof. De één gelooft in zichzelf, de ander gelooft in God, weer een ander in Allah, Boeddha, Zeus of Apollo. Maar wat is…

Woorden van de scheidende Jezus – Gaat dan heen onderwijst al de volken

‘En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in…

Woorden van de opgestane Jezus – Hebt gij Mij lief?

‘Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet…

Woorden van de opgestane Jezus – werpt het net aan de rechterzijde

‘Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren tezamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Dídymus, en Nathánaël,…

Woorden van de opgestane Jezus – Vrede zij ulieden

‘De Heere is waarlijk opgestaan…, Lukas 24:34.’ Nadat de Heere Jezus Zijn leven overgegeven heeft tot in de vervloekte kruisdood, is Hij na drie dagen als de Triomfator over…

Woorden van Jezus aan het kruis

‘En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan…

Woorden van Jezus – Gij zegt het

‘En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als Hij van…

Woorden van Jezus – Eer de haan gekraaid zal hebben

‘En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik…

Woorden van Jezus – Waarom slaat gij Mij?

‘Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kájafas, den hogepriester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal…

Woorden van Jezus – Verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?

‘En als Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalve, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des…

Woorden van Jezus – Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe

‘Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich…

Woorden van Jezus – De satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe

‘Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde…

Woorden van Jezus – Het bloed van het Nieuwe Testament

‘En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij…

Woorden van Jezus tot de uitverkoren verrader

‘En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij dat wij U bereiden het pascha te eten? En Hij…

Woorden van Jezus – Tot een voorbereiding van Mijn begrafenis

‘Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit…

Woorden van Jezus – Om gekruisigd te worden

‘En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon…

Woorden van Jezus – En Hij zal hen van elkaar scheiden

‘En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En vóór…

Woorden van Jezus – Brengt ze hier en slaat ze voor mij dood

‘Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En den enen gaf hij vijf talenten en den anderen twee…

Een bemoediging in een ondergaande wereld

‘Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Gen. 18:14.’ Beste vrienden, een nieuw jaar ligt er voor ons, een jaar vol nieuwe zegeningen, een jaar vol vreugdevolle momenten…

Woorden van Jezus – Vijf waren wijs en vijf waren dwaas

‘Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijs, en vijf waren…

Woorden van Jezus – Want zoals het was in de dagen van Noach

‘Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn…

Woorden van Jezus – Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan

‘En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer…

Woorden van Jezus – En zullen de Zoon des mensen zien komende op de wolken

‘Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Zie, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote…

Woorden van Jezus – over de grote verdrukking

‘Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats (die het leest, die merke daarop), Dat alsdan…

Woorden van Jezus – Pas op dat niemand u misleidt

‘En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet…

Woorden van Jezus – en gij hebt niet gewild

‘Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw…

Woorden van Jezus – tot de farizeeër van vandaag

‘Maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden; want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat en degenen die ingaan zouden,…

Woorden van Jezus – Ze doen zelf niet wat ze zeggen

‘Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, Zeggende: De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gezeten op den stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen…

Woorden van Jezus – Wat denkt u over de Christus

‘Als nu de farizeen samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus, En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. Hij zeide…

Woorden van Jezus – aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten

‘En den farizeen, gehoord hebbende, dat Hij den sadduceen den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en…

Woorden van Jezus – over het leven na de dood

‘Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceen, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem. Zeggende: Meester! Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende,…

Woorden van Jezus – Geeft dan den keizer dat des keizers is

‘Toen gingen de Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede. En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen,…

Woorden van Jezus – Een mens zonder bruiloftskleed

‘En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; En zond zijn…

Woorden van Jezus – De Steen Die de bouwlieden verworpen hebben

‘Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en…

Woorden van Jezus – Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan?

‘Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: Ik…

Woorden van Jezus – Ik zal u ook één woord vragen

‘En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen?…

Woorden van Jezus – Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid

‘En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven,…

Woorden van Jezus – uit de mond van jonge kinderen

 ‘En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen,…

Woorden van een huilende Jezus

 ‘En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanië gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond, Zeggende: Gaat henen in dat…

Woorden van Jezus – Wat wilt gij dat Ik u doe?

‘En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere,…

Woorden van Jezus – De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden

‘Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij…

Woorden van Jezus – Vele eersten zullen de laatsten zijn

‘Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders…

Woorden van Jezus – Bij God zijn alle dingen mogelijk

En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg Ik u: Het is lichter,…

Woorden van Jezus – Een ding ontbreekt u

‘En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem:…

Woorden van Jezus – Als zij de kinderen tot Hem brachten

‘Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve. Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en…

Woorden van Jezus – rond ongetrouwd blijven omwille van het Koninkrijk der hemelen

‘Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten…

Woorden van Jezus – rond trouwen, scheiden en hertrouwen

‘En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot…

Woorden van Jezus – Vergeef niet zevenmaal maar tot zeventig maal zevenmaal

‘Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u,…

Woorden van Jezus – Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen

‘Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar…

Woorden van Jezus – Vader wil niet dat één van deze kleinen verloren gaan

‘Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de…

Woorden van Jezus – Als iets u ergert

‘Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in…

Woorden van Jezus – worden als een kind

‘Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat…

Woorden van Jezus – Opdat wij hun geen aanstoot geven

‘En als zij te Kapernaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? Hij zeide: Ja. En toen hij…

Woorden van Jezus – De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen

‘En als zij in Galiléa verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen; En zij zullen Hem doden, en ten…

Woorden van Jezus – Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft

‘En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en enige Schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare Hem ziende, werd…

Woorden van Jezus – Sta op en vreest niet

‘En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd…

Woorden van Jezus – Zo iemand achter Mij wil komen

‘Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal…

Woorden van Jezus – Ga weg achter Mij satan

‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en…

Woorden van Jezus – Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?

‘Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesaréa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij…

Woorden van Jezus – Pas op en kijk uit voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën

‘En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den…

Woorden van Jezus – Kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

‘En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar Hij antwoordde, en…

Woorden van Jezus – Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare

‘En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben…

Woorden van Jezus – Effatha

‘En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galiléa, en klom op den berg, en zat daar neder. En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij…

Woorden van Jezus – Groot is uw geloof

‘En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone…

Woorden van Jezus – Dat wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet

‘En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat,…

Hoe denkt u over homo’s ?

“Hoe denkt u over homo’s?” Een vraag die mij nog wel eens gesteld wordt als ik op straat in gesprek ben met jonge mensen. Een vraag die vandaag de…

Woorden van Jezus: …dan zullen zij vasten

‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de…

Woorden van Jezus – Gaat in door de enge poort

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;…

Woorden van Jezus – Ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden

‘Als nu Jezus te Kapernaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.…

Woorden van Jezus – Bidt en u zal gegeven worden

‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt;…

Woorden van Jezus – De oogst is wel groot maar de arbeiders zijn weinige

‘En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn…

Woorden van Jezus – Uw geloof heeft u behouden

‘En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; Want zij zeide in zichzelven: Indien ik…

Woorden van Jezus: Ik wil, word gereinigd!

‘Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij…

Woorden van Jezus: Volg Mij

De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge, Matth. 8:20.’ Als machthebbende en niet als…

Woorden van Jezus – Gaat heen

‘En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesénen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer…

Woorden van Jezus: Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering

‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als…

Woorden van Jezus: Ga weg van Mij gij wettelozen

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men…

Woorden van Jezus – Uw zonden zijn u vergeven

‘En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun…

Woorden van Jezus: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?

En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de…

Woorden van Jezus: De wijze en de dwaze bouwer

‘Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er…

Woorden van Jezus – Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Woorden van Jezus – Tevergeefs eren zij Mij lerende leringen die geboden van mensen zijn

‘Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeen, die van Jeruzalem waren, zeggende: Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij…

Woorden van Jezus – Een zaaier ging uit om te zaaien

‘Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.…

Woorden van Jezus – Strek uw hand uit

‘En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd…

Woorden van Jezus – Waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken

‘Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen. En zeggen: Wij hebben u op de…

Woorden van Jezus – Vreest niet voor hen die het lichaam doden

‘Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of…

Woorden van het Brood des Levens – Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader hem trekke

‘Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd…

Woorden van Jezus – Want uit den overvloed des harten spreekt de mond

‘Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderengebroedsels! Hoe…

Woorden van Jezus – Geeft gij hen te eten

‘En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden.…

Woorden van Jezus – Zijt goedsmoeds Ik ben het vreest niet

‘En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten.…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een koopman die schone parels zoekt

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij…

Woorden van Jezus – En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is Mijns niet waardig

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om…

Woorden van Jezus – Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat

‘In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. En de Farizeen, dat ziende,…

Woorden van Jezus – Een beker koud water

‘Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een in de zee geworpen net

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers…

Woorden van Jezus – Wee u

‘Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin! wee u Bethsaïda! want zo in…

Woorden van Jezus – Voor de wijzen en verstandigen verborgen en de kinderen geopenbaard

‘In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en…

Woorden van Jezus – Wie met Mij niet is, die is tegen Mij

Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.…

Woorden van Jezus – Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen,…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem

‘Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel…

Woorden van Jezus – Wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is

‘En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in…

Woorden van Jezus – Hebt gij dit alles verstaan

‘En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der…

Woorden van Jezus – Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders

‘En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw…

Woorden van Jezus – Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen

‘En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en…

Woorden van Jezus – Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker verborgen

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen,…

Woorden van Jezus – Komt herwaarts tot Mij

‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben…

Woorden van Jezus – Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis

‘En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij van daar. En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich…

Woorden van Jezus – Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken

‘Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! Wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht…

Woorden van Jezus – Maar wie volhardt tot het einde die zal zalig worden

‘Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen; want…

Woorden van Jezus – Zalig is hij die aan Mij niet geërgerd zal worden

‘En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. En…

Woorden van Jezus – Die de minste is in het Koninkrijk der hemelen is meerder dan Johannes de doper

‘Als nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind…

Woorden van Jezus – Hetgeen u wil dat u geschiedt doe dat ook aan de ander

‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten, Matth. 7:12.’ Het bekende…

Woorden van Jezus – Gij hebt het om niet ontvangen geeft het om niet

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale…

Woorden van Jezus – Talitha Kumi!

‘Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar,…

Woorden van Jezus – Gelooft gij dat Ik dat doen kan

‘En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! En als Hij in huis gekomen was, kwamen de…

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 3) (slot)

‘Noch doet men nieuwen wijn in oude leren zakken; anders zo bersten de leren zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leren zakken verderven, maar men doet nieuwen…

Geestelijk groeien

‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.’ Geestelijk groeien is de titel van deze overdenking. Groeien is toenemen…

Zalig zijn de reinen van hart

‘Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien, Matth. 5:8.’ Als we zo eens door de Bijbel bladeren en de boodschap tot ons door laten dringen,…

Zalig zijn de treurenden

‘Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden, Matth. 5:4.’ Als het ware horen we de echo van de noodkreet uit Egypte klinken, daar zat een volk gevangen…

Wachten op de Heere

‘Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord, Ps. 130:5.’ David is in grote nood en uit die diepten roept hij tot de Heere;…

Het eeuwige leven

‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon, 1 Joh. 5:11.’ Wat een getuigenis, wat een…

Een brief aan de gemeente van Thyatira

In Openbaring twee en drie vinden we de brieven geschreven aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Hoewel de brieven, afkomstig van de Heere Jezus Christus en geschreven door…

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden, Matth. 5:6.’ Wat is het goed om te zijn daar waar Jezus is, wat is…

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 2)

‘Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? Matth. 9:14.’ Toen kwamen de discipelen van Johannes…

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht

‘En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Hand. 2:40.’ Als ik deze tekst lees dan denk ik onwillekeurig…

Zelfbeeld en identiteit

‘…..wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds….Rom. 12:2.’ De Bijbel is het beste kompas dat wij kunnen nemen om onze levenskoers te bepalen. Het geeft ons antwoord op de…

De zaligheid ook voor mij?

‘In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden…

Op het randje van de dood

Het zal je maar gebeuren.. Je wandelt door een park in een prachtig hooggelegen gebied. Terwijl je over een slingerend pad de schaduw van de bomen achter je laat…

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, Matth. 5:10.’ Wat een heerlijke waarheid wordt hier uitgesproken over de zaligen, want…

Verzoendag, het heiligdom gereinigd

‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen…

Wij zullen de Heere dienen

‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde! Ps. 73:25.’ Wat een heerlijk getuigenis komt hier over de lippen van…

Zalig zijn de barmhartigen

‘Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden, Matth. 5:7.’ Half dood lag hij langs de weg, die liep van Jeruzalem naar Jericho. Zomaar ineens waren daar die…

Zalig zijn de armen van geest

‘Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods, Luk. 6:20.’ We weten uit de woorden van de Heere Jezus dat het gemakkelijker is dat een kameel gaat…

Een brief aan de gemeente van Sardis

Lang geleden lagen er langs de handelsroute in Klein Azië zeven gemeenten, die ontstaan waren door de prediking van het Evangelie. Daar in het huidige Turkije hadden mensen rust…

Christus onze Loofhut

‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en…

Zalig zijn de vredestichters

‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, Matth. 5:9.’ De Ik zal Zijn Die ik Zijn zal, sprak vanaf de berg tot Zijn volk Israël,…

De grote opdracht: Discipelen maken

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden…

Huwelijk en gezin

‘En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels,…

Een brief aan de gemeente van vandaag

‘Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God…

Gods grootheid in de schepping

‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen, Ps. 104:24.’ Het is heel wat jaren geleden…

Zalig zijn de zachtmoedigen

‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven, Matth. 5:5.’ Na de zondeval is de wereld aan verdriet, pijn, en dood onderworpen. Na de zondvloed die tweeduizend…

Een brief aan de gemeente van filadelfia

Op onze reis langs de voormalige handelsroute in klein Azië hebben we verschillende gemeenten ontmoet. Van de zeven gemeenten langs deze route in het huidige Turkije hebben wij van…

Een brief aan de gemeente van laodicea

‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem…

Als de bazuinen klinken

‘Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der…

Een minder bekende boodschap van Jezus (deel 1)

“Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik…

Een schokkende ontdekking

‘Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt, 2 Kor.…

Een brief aan de gemeente

‘Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 4)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

De samenspraak gaat verder over de rechtvaardigmaking (Tom en Peter deel 4)

‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Peter schrikt op uit zijn overdenking bij het horen van de…

Maak mij een beeld van U

‘En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die…

Een brief aan de gemeente van Pergamum

Het is zo rond het jaar 92 na Christus, we maken een wandeling door de straten van Pergamum. Het is een drukte van belang en er is veel te…

Een brief aan de gemeente van Efeze

‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, Op. 2:4.’ In ons eerste deel van de serie overdenkingen rond de zeven brieven aan de gemeenten,…

Geestelijke oorlogsvoering

‘….Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou, 1`Joh. 3:8.’ De Zoon van God is geopenbaard, ja gekomen om te verlossen van…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 3)

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Een brief aan de gemeente van Smyrna

‘Vrees geen der dingen die gij lijden zult…Openb. 2:10.’ “Vrees geen der dingen die gij lijden zult,” zo schreef Johannes de woorden van de Heere Jezus Christus, gericht aan…

Met Christus gezeten in de hemel

‘En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, Ef. 2:6.’ De tekst boven deze overdenking beschrijft een onbevattelijk diepe boodschap voor…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 1)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Pesach alleen in Jeruzalem?

‘Dan zult gij den HEERE, uw God, het pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, Deutr.…

Lofprijzing

‘…Looft den HEERE, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! 2 Kron. 20:21.’ Looft den HEERE want Hij is goed. Vandaag een overdenking rond lofprijzing en aanbidding. David roept…

De noodzaak van voorbede

‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort,…

Een gesprek rond verkiezing, bekering en geloof (Tom en Peter)

‘Daarom konden zij niet geloven,…. Joh. 12:39.’ We luisteren naar een gesprek tussen iemand die het leven heeft gevonden in de Heere Jezus Christus en iemand die is opgegroeid…

Waar is de ware kerk o Heere (deel 2)

‘En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert, Hebr.…

Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 3)

Het is al weer enige weken geleden dat Tom voor het eerst met andere ogen de Bijbel is gaan lezen. Jaren was hij bekend met de Bijbelse boodschap en…

Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 2)

‘En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder…

Zie het Lam Gods

‘Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide ik: Zie, ik kom; in…

Een aansporing tot het doen van goede werken

‘En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken, Hebr. 10:24.’ Het onderwerp van deze overdenking zal sommigen de wenkbrauwen doen fronzen. Anderen…

Hoe God een opwekking werkt

‘Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah! Ps. 115:18.’ Vandaag is het de dag waarin wij opgeroepen worden om de HEERE te…

De adventsverwachting

‘En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem…

Het onze Vader deel 7 (Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren)

‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren, Matth. 6:12.’ “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze…

De troost der Schriften

‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden, Rom. 15:4.’ Paulus,…

Het onze Vader deel 1 (Inleiding)

‘O God! hoor mijn gebed’ zo klonk vele jaren geleden de roep van David tot Zijn HEERE en Zijn God. David stortte zijn hart uit voor de Heere in…

Wie is onze medicijnmeester?

‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, Ps. 23:1.’ Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar…

Het onze Vader deel 9 (Amen)

‘Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen Matth. 6:13b’ Heel het gebed dat de Heere Jezus Zijn volgelingen heeft geleerd is…

Liefde die gezien wordt

‘Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander, Joh. 13:35.’ Volgelingen, leerlingen van de Heere Jezus, u die niet meer voor…

Gedenkt aan Noch en de vrouw van Lot

‘En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen…

Met Christus gekruisigd

‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.’ Ieder…

Geen juk maar vrijheid in Christus

‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Gal. 5:1.’ De boodschap van de Bijbel leert…

Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

‘Ik zal horen, wat God de HEERE spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid…

Op het Godslam rust mijn ziele

Op een dag was er in het Duitse plaatje Werden, een leidekker aan het werk. Terwijl hij op het dak van de dorpskerk bezig was, schoot de haak van…

Stromen van levend water

‘Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien, Joh. 7:38.’ Het is een drukte van belang in Jeruzalem, van heinde…

Het onze Vader deel 2 (Onze Vader Die in de hemelen zijt)

‘…Onze Vader, die in de hemelen zijt,….. Matth. 6:9.’ Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, dat is de toestand van allen die leven zonder de vrede…

Het kruis dragen in een uitziend leven

‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Filip. 4:20.’ Vrienden, is de Heere Jezus Christus, ook onze verwachting?…

Is Jezus ook op ons feest?

‘En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo, Joh. 10:22,23.’ In…

Het onze Vader deel 6 (Geef ons heden ons dagelijks brood)

‘Geef ons heden ons dagelijks brood, Matth. 6:11.’ “Heere, leer ons bidden”, zo klonk het jaren geleden uit de mond van de discipelen. Wie op aarde zou hen en…

Het einde is nabij…

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’ Als wij onze oren niet dicht doen voor de geruchten die…

Ons antwoord op de vragen van de Heiland

‘En Hij vraagde hen, zeggende:……..’ Terugblikkend op het achter ons liggende jaar, zijn er veel mensen die een balans opmaken. Hoe is het gegaan? Als bedrijf wordt er nagedacht…

Het onze Vader deel 5 (Uw wil geschiede)

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde, Matth. 6:10.’ In gemeenschap met al de heiligen bidden wij tot onze Vader Die in de hemelen…

Met Christus opgestaan

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met…

Paulus en de wet

‘Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, Gal. 2:19.’ In de twee voorgaande overdenkingen hebben wij gezien hoe God´s wetten al bekend…

Van onwil tot overgave

‘Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, 2 Kor. 5:11a.’ Eens was Paulus een farizeeër, vol ijver om hen te vervolgen, die geloofden…

Jezus heeft de wet vervuld

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen, Matth. 5:17.’ In de…

Geeft de HEERE de hand – de bekering of terugkeer tot de HEERE

‘Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE,…

Het onze Vader deel 4 (Uw Koninkrijk kome)

Uw Koninkrijk kome. Matth. 6:10.’ “Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk kome.” Zo bidt de gemeente van Jezus Christus. Maar wat bedoelt…

Het onze Vader deel 8 (Leid ons niet in verzoeking)

‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen, Matth. 6:13.’…

De zonde tegen de Heilige Geest

‘Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden, Matth. 12:31.’ Als wij…

Verward te midden van een tale Kanaäns sprekend volk

Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.’ Sommigen zullen bij het…

Het onze Vader deel 3 (Uw Naam worde geheiligd)

‘…Uw Naam worde geheiligd,….. Matth. 6:9.’ Nadat wij in gemeenschap met al de heiligen ons gebed zijn begonnen met het aanroepen van onze Vader die in de hemelen is,…

Het leven en wandelen door de Geest

‘Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen, Gal. 5:25.’ De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de geestelijke doodstaat van de natuurlijke…

Zoekt de dingen die boven zijn

‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet…

Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht (Handelingen 16 deel 3)

‘En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen, Hand. 16:25’ Paulus en Silas, door God geroepen naar Macedonië, mochten…

De Heere onze sterkte

‘Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God van Jakob, Ps. 81:2.’ Terwijl ik nadacht over deze meditatie werd ik gedrukt door veel zorg. Hoe vaak gebeurt het niet…

De liefde tot Gods wet

‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag, Psalm 119:97.’ David spreekt in zijn honderd negentiende psalm, zulke heerlijke woorden over de wet des…

Getuige zijn in je omgeving

‘Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaría,…

Jezus, de blinde man en de rijke tollenaar.

‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.’ Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is…

Ik ben met Christus gekruist

‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door…

Preken onder een deksel

‘Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, Filip.…

Het pesachlam voor ons geslacht

‘…..Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, 1 Kor. 5:7.’ De rode draad van Gods genade schittert door heel het Woord. Al direct na de verschrikkelijke…

Geocaching en de schat in de akker.

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen,…

God opent harten (Handelingen 16 deel 1)

‘En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op…

De vervulling met de Heilige Geest.

‘…Wordt vervult met den Geest, Efeze 5:18.’ De vorige overdenking hebben we stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, de toespraak van Petrus en de…

Wel gered maar geen discipel.

‘Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, Joh. 8:31.’ Wel gered maar geen discipel,…

Verlost en toch nog zonden

‘Indien wij zeggen, dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet, 1 Joh. 1:8.’ De Heere Jezus Christus is gekomen in…

Jezus en de belasting

‘Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is, Matth. 22:21b.’ What would Jezus do? Wat zou de Heere Jezus doen? Een vraag die wij…

Kom over naar de gevangenis van Macedonië. (Handelingen 16 deel 2)

‘En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, 2 Tim. 3:12.’ Wat zullen Paulus, Silas, Timótheüs en Lukas bemoedigd zijn geweest bij het…

Gemeenschap met andere gelovigen.

‘En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden, Hand. 2:42.’ Tien dagen na de…

De leugen rond Bethel en Pniel

‘Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk die liefheeft Dengene Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die…

De Bijbelse oproep om te doden

‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.’ De hele wereld is in…

De geestelijke dood

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, Joh.…

Het Messiasgeheim of het geheim rond de Messias

‘Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods, Mark. 1:1.’ Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, handelt over Johannes de doper,…

Vrees God en houd Zijn geboden

‘Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen, Pred. 12:13.’ Aan het einde gekomen van het boek Prediker, sluit Salomo af met een slotopmerking. Hij zegt;…

Ik weet mijn Verlosser leeft

‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan, Job. 19:25.’ Wat een troost om met Job te kunnen zeggen: ‘Ik weet mijn…

Seksuele verleiding en verslaving.

‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst, Kol. 3:5.’ Wat een actuele opdracht geeft…

Komt want alle dingen zijn nu gereed

In Lukas 14 zien we de Heere Jezus op de sabbat aan tafel van een van de farizeeërs. Met een kritische houding observeren zij Hem, in de hoop Hem…

Wordt vervuld met de Geest.

‘En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den…

De goede strijd

De goede strijd. ‘Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen,…

En gijlieden hebt niet gewild

‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder…

Naomi bemoedigt Ruth.

‘Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe,…

Want een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der…

Wat is onze WK verwachting?

‘Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, Fil. 3:20.’ Momenteel is heel de wereld is in de ban…

Hervormingsdag

‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17.’ Wat een ontnuchtering moet…

Ruth op de akker van Boaz

Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar…

Vertrouw op de Heere

‘Welgelukzalig is de man die den HEERE tot zijn Vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken, Ps. 40:5.’ Rampzalig zijn zij die hun…

Oud en nieuw en ons offer aan God

‘Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften, Ps. 50:14.’ Gekomen aan het einde van het jaar, is het goed om de balans op te maken. Velen van…

Een levende hoop

‘En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U, Ps. 39:8.’ Hoop doet leven, zo horen we veel mensen zeggen. Zij leven op hoop van…

Volharden in het geloof en de afval der heiligen

‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, Matth. 24:13.’ Uit de tekstwoorden boven deze overdenking blijkt dat zalig worden, samen gaat met volharden. Zij die…

Leven bij het Woord van God

‘En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat…

Jezus wijst ons de enge poort

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;…

Mag ik God mijn Vader noemen?

‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Romeinen…

Leer ons alzo onze dagen tellen

‘Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, Ps. 90:12.’ Terwijl ik in mijn Bijbel aan het lezen was en van de Heere een boodschap…

Van twee kanten genodigd

Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Spr. 9:4,16′  We zien hier een uitnodiging die komt tot de slechten. Daar worden zij mee bedoeld die gemakkelijk te beïnvloeden zijn,…

De noodzaak van het doen van belijdenis

Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid, Rom. 10:10.’ We beleven een tijd, waarin er veel strijd is in de…

Met de Bijbel in de hand…

‘Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de…

De keuze van Ruth tegenover die van Orpa

Door te schuilen achter het bloed van het lam waren de Israëlieten veilig voor de wraak van God, Die doormiddel van de verderfengel alle eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren…

Boaz trouwt Ruth

‘Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouw en ging tot haar in; en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde, Ruth.…

Bloedbruidegom

‘En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippóra een stenen mes en besneed de voorhuid…

Het leven na het kruis

‘Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen, Rom. 6:6.’ Dit wetende, zo…

Bouw ik op een steenrots of op zand?

‘Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; En er…

Wat is ons doel?

‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u, Filip. 4:4.’ Een leven zonder doel is een doelloos leven. Nu komt de belangrijke vraag tot…

Denk aan Achan

‘Maar de kinderen Israels overtraden door overtreding met het verbannene; want Achan, de zoon van Charmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zerah, uit den stam van Juda,…

Wat Jezus in de aarde schreef

‘En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden om Hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde, Joh. 8:6.’ ‘Zo iemand dorst,…

In alles gehoorzaam

‘Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt, 2 Kor. 2:9.’ Gehoorzaamheid, een onderwerp waar wij mensen liever niet…

Meer dan een schildering.

‘O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist…

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

‘Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is…

Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is.

‘Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is, Jes. 55:6.’ Ieder van ons heeft wel eens iets gezocht. Hoe moeilijk is het…

Wandelt door de Geest.

‘En ik zeg: Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze…

De grootste zegen in de wereld.

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen…

Wat dunkt u van de Christus?

‘En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon, Matth. 22:42.’ Zo’n 4000 jaar na de diepe zondeval van Adam…

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.’ Jezus Christus, Zijn Naam is Zaligmaker, Gezalfde van de Vader, de gezonden Verlosser tot heil van…

Waarheen leidt de weg?

‘De weg des levens is den verstandige naar boven, opdat hij afwijke van de hel beneden, Spr. 15:24.’ Bent u een verstandig mens? Is uw weg een weg naar…

Het bestaan van een eeuwige hel.

‘En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel,…

IJdelheid der ijdelheden.

‘IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon? Pred.…

Een beperkte verzoening en een onbeperkte evangelieprediking

‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.’ Wat een…

Wie kan dan zalig worden?

‘En wederom zeg Ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods. Zijn discipelen…

Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat…

‘En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar…

Het Pascha en het Heilig Avondmaal

‘En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij…

God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen

God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen. ‘Maar wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig…

Dwalende schapen en grijpende wolven.

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Joh. 7:15.’ De vorige keer schreef ik over dwalende…

Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.

‘Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, Joh. 2:4’ “Het grootste probleem van het…

Dwalende schapen

‘Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke…

Een ontwaakte zondaar is nog geen geredde zondaar.

‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;…

Het jaar van het welbehagen des HEEREN

Het jaar van het welbehagen des HEEREN ‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen;…

Overredend

‘Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, 2 Tim. 2:25.’ Het zijn stellige uitspraken om te zeggen dat…

Woorden van Jezus – Gij zult geen overspel doen

‘Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren,…

Woorden van Jezus – Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij

Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den…

Woorden van Jezus – Wanneer gij bidt

‘En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat…

Woorden van Jezus – Wie zegt gij dwaas! Die zal strafbaar zijn door het helse vuur

‘Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch Ik zeg u: Zo…

Woorden van Jezus – Wanneer gij vast

‘En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik…

Woorden van Jezus – Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.’ In gedachten zien we in een…

Woorden van Jezus – Verzoen u eerst met uw broeder

Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en…

Zelfverzekerd

‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft, Filip. 4:13.’ Het zelfverzekerde karakter moeten we niet verwarren met het arrogante, hoogmoedige karakter. Er is een levensgroot verschil…

Het moderne christendom ontmaskerd

‘En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende…

Woorden van Jezus – Weest volmaakt zoals uw Vader volmaakt is

‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is, Matth. 5:48.’ Bijzondere woorden van overdenking, woorden gesproken door de Heiland, Verlosser en Zaligmaker Die…

Verdraagzaam

‘Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft, Rom. 14:13.’ Wat een vreugde zou het zijn…

Woorden van Jezus – Gij kunt niet God dienen en de mammon

‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet…

Woorden van Jezus – Weest niet barmhartig met het doel om van de mensen gezien te worden

‘Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de…

Woorden van Jezus – Vergadert u geen schatten op de aarde

‘Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel,…

Woorden van Jezus – Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken

‘En Hij zeide tot hen: Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken, Matth. 4:19.’ In gedachten verplaatsen we ons naar de zee van Galilea, ook…

Woorden van Jezus – indien dan uw oog eenvoudig is

De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel…

Tevreden

‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, Filip. 4:11b.’ Er wordt wel gezegd dat “te” niet goed is. Het is te veel of te weinig,…

Woorden van Jezus – Hebt uw vijanden lief

‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die…

Woorden van Jezus – Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik…

Woorden van Jezus – Laat nu af want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen

Woorden van Jezus: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen ‘Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te…

Woorden van Jezus – Weest niet bezorgd maar zoekt eerst het Koninkrijk van God

‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het…

Woorden van Jezus – Oog om oog en tand om tand

‘Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de…

Woorden van Jezus – De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord Gods

‘En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten;…

Consistent

‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere, 1…

Woorden van Jezus – Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de…

Woorden van Jezus – Zo zal uw hemelse Vader ook uw misdaden vergeven

‘Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw…

Woorden van Jezus – De zaligsprekingen

Daar zien we Jezus, onlangs is Hij gedoopt en door de Vader aangewezen als Zijn geliefde Zoon in Wie Hij al Zijn welbehagen heeft. We hebben gezien hoe de…

Woorden van Jezus – Laat uw ja ja zijn en uw nee nee

‘Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert…

Woorden van Jezus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt

‘Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de…

Coöperatief

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Ps. 133:1.’ Wat is het heerlijk om in een gezin te zijn waar je de onderlinge liefde…

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen … om Mijnentwil

‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in…

Blijdschap

‘Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart, Ef. 5:19.’ Blijdschap, dat is een vreugdevol woord en een heerlijk…

Getrouw

‘Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren, Matth. 25:21.’ Gertrouw is…

Punctueel

‘Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, Pred. 3:1.’ ‘Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te…

Vreedzaam

‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen,…

Besluitvaardig

‘Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere…

Vastbesloten

‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.’ Jezus Christus en Dien gekruisigd. Is er een Naam die…

Flexibel

‘Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.’ “Dag meneer, mag ik u iets vragen?” “Ja hoor.” “Van welke kerk bent U?” “Wat…

Beschikbaar

‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem, Matth. 9:9.’ Als wij…

Deugdzaam

‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige…

Moedig

‘Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u…

Zachtmoedig

‘Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid, Jak. 3;13.’ Wat een heerlijke troost mogen wij putten uit de…

Onbevreesd

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’ De rechtvaardige is moedig als een jonge…

Barmhartig

‘Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is, Luk. 6:36.’ Vandaag denken we na over barmhartigheid, waarbij wij zien op de Bron van alle barmhartigheid, waarvan David zegt:…

Dankbaar

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u, 1 Thess. 5:18.’ Een dankbaar karakter, dat is het karakter dat ik wens.…

Voorzichtig

‘De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang, Spr. 14:15.’ Om de tekst boven deze overdenking goed te kunnen begrijpen zullen we wat door de…

Beheerst

‘Onthoudt u van allen schijn des kwaads, 1 Thess. 5:22.’ Het bekende spreekwoord; “hoed u voor de schijn des kwaads” wil ons leren om elk verdacht makend gedrag te…

IJverig

‘En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want…

Toegewijd

‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.’…

Attent

‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.’ WWJD, What Would Jesus Do, of wat zou Jezus doen?…

Zeker

‘En gij zult vertrouwen, omdat er verwachting zal zijn, Job 11:18a.’ In het Engels lezen we; ‘And you shall be secure, because there is hope.’ “Job”, zo zegt Zofar…

Het vertrouwen op Gods voorzienigheid

‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het…

Waarom is er lijden in de wereld?

‘Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij…

Gaat in door de enge poort.

Als de Heere Jezus Zijn discipelen beproeft door hen te vragen of zij ook niet weg willen gaan zoals de rest van de mensen, dan getuigt Petrus. ‘Tot wien…

Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:16

‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen, Jes. 6:3.’ Zo roepen de engelen in de hemel. Een stille eerbied mag ons wel vervullen als we stilstaan bij de…

Psalm 146.

‘..wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen…

Onze Koning

‘En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig…

Het leven van de rechtvaardige.

‘Gij rechtvaardigen, verblijdt u in den HEERE, en spreekt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid, Ps 97:12.’ Een heerlijke opdracht wordt hier gegeven aan hen die betitelt worden als rechtvaardigen.…

Onze enige rust grond.

‘En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag…

De zuivere godsdienst

‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld, Jak. 1:27.’ Een…

Zijt niet ongelovig maar gelovig. Johannes 20:27.

Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig,…

Uitverkiezing, mijn keus voor God of Gods keus voor mij?

‘Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven, Hand. 13:48.’…

De zonde van onkuisheid.

‘Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spr. 23:26.’ De Heere God roept ons op om ons hart aan Hem te geven en…

Wet en Evangelie, vlees en Geest.

‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de…

Opdat gij zoudt verkondigen.

In de eerste brief van de Apostel Petrus heeft hij geschreven over de zaligheid in onze Heere Jezus Christus en de heilige levenswandel als gehoorzame kinderen die daarbij hoort.…

Tweeërlei kinderen.

‘Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft.…

Vertrouw op den Heere met uw ganse hart.

‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken, Spr. 3:5,6.’…

Kinderkens, het is de laatste ure.

Deze woorden, genomen uit de eerste brief van de apostel Johannes wijzen ons op de tijd waarin wij leven. Het zijn woorden waaraan we niet zomaar voorbij kunnen gaan…

Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie

Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, Luk. 5:32.’ Zondaar, wie u ook…

Blind en gevangen

‘En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En…

De bijl aan de wortel. Lukas 3:9

‘Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten…

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

‘Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden, Joh. 17:18.’ Zoals de Vader Zijn Zoon zond, zo zond de Zoon…

Opwekking

‘Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam, Ps. 32:1.’ Boven deze overdenking heb ik ‘opwekking’ geschreven. Een woord dat in veel…

De vijgenboom

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, Gen 1:31.’ Te midden van deze prachtige schepping, wandelen Adam en Eva, geschapen naar Gods…

Mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12:9.

Als wij iemand troosten dan doen we dat omdat diegene die we troosten, verdriet of pijn heeft. We troosten iemand omdat er een geliefde is overleden en we voelen…

De vreze des HEEREN

‘HALLELUJAH, Welgelukzalig is de man die den HEERE vreest, die groten lust heeft in Zijn geboden, Psalm 112:1.’ Uit dit vers blijkt heel duidelijk dat het vreze van de…

Psalm 117 Looft den HEERE, alle heidenen.

Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah. Wat een heerlijke…

De Goddelijke oproep tot bekering

‘God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem…

De christelijke vrijheid

Een gezonde boom, gepland in de volle grond, wortelt zich steeds dieper. Knoppen lopen uit tot bladeren en prachtige vruchten zien we gevormd worden. Naarmate de boom ouder wordt…

Afval der heiligen, of zekerheid van behoud?

Is er afval der heiligen, met andere woorden, kan iemand die tot geloof gekomen is nog verloren gaan of is er zekerheid van behoudenis? Deze vraag is al door…

De schuilplaats

‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91:1.’ Als we op het moment dat ik dit schrijf naar Israël…

De strijd om de overwinning

“Heeft niet de mens een strijd op de aarde? En zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Job.7:1” Hier is Job aan het woord, een man die…

De wind blaast waarheen hij wil, Johannes 3:8.

Aan het eind van dit jaar gekomen, mogen we met dankbaarheid vervuld, terugzien op de tijd die de Heere ons gaf. Weer heeft Hij ons willen sparen en bewaren,…

De beste verzekering

We leven met elkaar in een maatschappij waar alles draait om zekerheden. Zekerheden op zowat elk denkbaar vlak. Het begint al bij het inenten van de baby’s, om ziekten…

Gods vrije genade en onze verantwoordelijkheid.

Vragen als “moet ik mij bekeren?”, “kan ik mij wel bekeren?” “als ik nu wel wil en God wil niet” “ben ik niet te slecht” of “moet ik niet…

De liefde van Christus

“Want de liefde van Christus dringt ons, Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven,…

Wil God dat alle mensen zalig worden? 1 Tim. 2:4

De aanhef van deze meditatie zal ongetwijfeld velen tot nieuwsgierigheid prikkelen. Voor velen is het een punt van discussie waar hele avonden mee gevuld worden zonder dat het hart…

De openbaring van Gods Naam.

In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde. Elohim, de Hoogste de Almachtige de Eeuwige Hij Die door Zijn Woord alles heeft voortgebracht. Elohim is de titel…

Slaaf van de wet of kind in de vrijheid. Romeinen 6:11.

‘Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 6:11.’ Zolang wij mensen nog leven…

Het beeld van het tarwegraan. Johannes 12:24

Als we niet blind zijn, kunnen we ons dagelijks verwonderen over de geweldige dingen die we kunnen zien in de natuur om ons heen. Wat is het heerlijk om…

Merkteken 666 het teken van het beest

‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’Johannes,…

Van de blindheid gered

Onlangs waren we in gebed, waarin we de Heere dankte voor Zijn oneindige genade en nooit genoeg te prijzen zondaarsliefde. Onze broeder smeekte de Heere om Zijn leiding op…

Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Psalm 103:9

‘Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en…

Het zout der aarde

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen…

Gehaat om de Naam van Jezus Christus. Lukas 21:17

‘Maar vóór dit alles zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en…

Geen redding zonder de Zoon van God. Johannes 3:36

‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem,…

Abba Vader

‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom.…

De wet een tuchtmeester tot Christus. Galaten 3:24

Wat wordt er bedoeld met “de wet een tuchtmeester tot Christus”? Voor wie is de wet eigenlijk bedoeld? Moeten wij de wet houden om zalig te worden? Zijn gelovigen…

Schepping, zondeval en verlossing.

‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde, Gen. 1:1.’ In dit eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen we tot zes keer toe dat God zag dat…

…gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren….

‘En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Luk. 23:34a.’ ‘Want dat is genade, indien iemand om de consciëntie voor God zwarigheid verdraagt,…

De zonde tegen de Heilige Geest.

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Deze vraag is al door duizenden mensen gesteld. Deze ernstige vraag heeft veel mensen in de greep. Al heel wat…

Zalige ogen. Matthéüs 13:16.

Wij wonen op de aarde, in onze omgeving kennen wij behoorlijk wat mensen, sommigen alleen van gezicht anderen wat beter. Wat kan er veel verborgen zijn voor onze ogen,…

Het Woord was God. Johannes 1:1

‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God, Joh. 1:1.’ Zoals wij weten, begint de Bijbel met de volgende woorden.…

Laat de kinderkens tot Mij komen. Mattheus 19:13-15

We zien de Heere Jezus omringd door Zijn discipelen. Onafscheidelijk waren zij aan Hem verbonden. Wat een wonderen hadden ze al zien gebeuren. Zieken werden genezen, doden opgewekt en…

Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Matthéüs 17:21

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het…

De zaligmakende genade Gods. Titus 2:11.

‘Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden…

Anderen heeft Hij verlost. Mattheus 27:42

Ergens in een dorp woont een zeer bekwame dokter. Iedereen op het dorp weet hoe hij heet en heeft gehoord van de wonderlijke prestaties die hij heeft geleverd. Je…

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak. Mattheus 26:41

Het is al weer 30 jaar geleden dat de Heere Jezus in Bethlehems stal geboren is als we Hem zien wandelen langs het meer van Galilea. Zojuist is Hij…

God is Liefde. 1 Johannes 4

‘Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is Liefde; en…

De uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2

Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn de apostelen bij elkaar gebleven in afwachting op de vervulling van de belofte die hun Meester hen gegeven had. Hij Zelf…

Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak. Lukas 24:32.

Een diep bedroefde Maria Magdalena ontmoet op de eerste dag van de week haar opgestane Heiland. Wat een blijdschap heeft haar hart vervuld. Hij is opgestaan, Hij leeft. Verdriet…

Biddend wachten of gelovig omhelzen? Efeze 2:8-9

Enige jaren geleden was er een straatprediker die aan het einde van zijn toespraak een foldertje uitdeelde. Aan twee mannen die wat achteraf hadden gestaan, werd ook een folder…

Ik ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11:25

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.…

Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Psalm 32:11

Wat een blijdschap als na een lange donkere winter de zomerzonnestralen gezien en gevoeld worden. Wat een blijdschap om te zien dat uit de donkere grond de groene stengeltjes…

De vergeving van zonden. 1 Johannes 1:9

Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat…

De Heere is waarlijk opgenomen. Markus 16, Lukas 24, Handelingen 1

Tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hebben de discipelen drie jaar in Zijn nabijheid geleefd. Ze hebben gezien hoe machtig Hij is, welke wonderwerken hij gedaan heeft, hoe…

En sommigen geloofden wel. Handelingen 28:24

Twee broers hadden naast hun studie een bijbaantje waar ze hard werkten. Veel hadden zij al gekeken en gesproken over de brommer die zij zo graag wilden hebben. Eindelijk…

Bijna behouden

‘En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem:…

De verloren oudste zoon.

De Heere Jezus heeft in de tijd na Zijn doop veel door gelijkenissen gesproken, één van de bekendste is die van de verloren zoon. Een prachtige ontroerende geschiedenis waarin…

Een ernstige aansporing

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’ Deze woorden wijzen ons op de ernst van de tijd waarin…

Het voorwerp van ons geloof

‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven, Joh. 6:47.’ De vraag die tot ons komt is niet: “wat gelooft u?” maar; “in Wie…

Geen kerkmuur zal ons scheiden.

‘Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons…

de farizeeër en de tollenaar.

‘En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om…

De geboorte van het Brood des levens

‘Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar Mijn Vader geeft u het ware Brood uit…

Oefen uzelf tot godzaligheid

‘Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende…

Een liefdevolle Vader

‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden, 1 Joh. 3:1a.’ Wat is het een bijzonder voorrecht om hier op…

Bekering en geloof, een Goddelijk werk of een mensenwerk

Bekeert u en gelooft het Evangelie, dat is de Goddelijke opdracht die tot ons allemaal komt. Het één is onlosmakelijk verbonden aan het ander. Een bekering zonder geloof heeft…

Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan, Matth. 24:35.’ De Bijbel, bestaande uit 66 boeken, werd geschreven door 40 verschillende schrijvers over een…

Mogen wij oordelen?

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat…

Uit genade zalig.

‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme, Ef. 2:8,9.’ In…

Heere, ik ben niet waardig.

‘En de hoofdman over honderd antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen…

En hun ogen werden geopend en zij kenden Hem.

‘En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht, Luk. 24:31.’ Reikhalzend had het volk Israël uitgezien naar de komst van de…

Geloof of ervaring?

‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was,…

Het onze Vader

‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden…

Verhardt u niet, maar laat u leiden.

‘Toen zeide Hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart dezes volks vet en maak…

Kan iedereen zalig worden?

‘En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld, 1 Joh. 2:2.’ Een vraag die veel…

De werkelijkheid onder ogen

‘Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die…

Ik ben een kind van God

‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, Joh. 1:12.’ Veel psychische problemen komen voort uit een…

Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien

‘Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat…

Gelooft gij dat?

‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet…

Wat is bekering?

‘Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des…

Ik ben een kind van God_2

‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden,…

De rechtvaardiging van de goddeloze

Jarenlang is de boodschap van redding voor zondaren verdraaid en verduisterd geweest onder het juk van de Roomse kerk. In 1517 brak er onder invloed van Maarten Luther een…

Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben?

‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft, 1 Joh. 4:19.’ De liefde van God heeft zicht ten volle geopenbaard aan het kruishout van Golgotha. De Heere…

De stilte

Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN, Klaagliederen van Jeremia 3:26.’ Waar vinden we anno 2013 nog een plaats van rust? Waar…

De dood overwonnen

De dood, een onderwerp waar wij als mensen liever niet te veel aan denken. De dood heeft iets afschrikwekkends. Toch zien we aan de andere kant, dat er veel…

Een ernstige opdracht en een troostvolle belofte. Mattheus 6:33

De communistische soldaten hadden hun illegale Bijbelstudie ontdekt. Terwijl de predikant uit de Bijbel voorlas, stormden er opeens gewapende mannen binnen, die de aanwezige gelovigen begonnen te terroriseren. De…

De goede Herder. Johannes 10